Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PORKKANAPIRTTI PERHEKOTI 3.4.2017.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PORKKANAPIRTTI PERHEKOTI 3.4.2017."— Esityksen transkriptio:

1 PORKKANAPIRTTI PERHEKOTI

2 PERUSTEHTÄVÄ Lastensuojelulain mukainen, ammatillisesti toteutettu, perhekeskeinen, kodinomainen, aikuisjohtoinen, huostaanotettujen, sijoitusvaiheessa leikki- tai alakouluikäisten lasten kokonaisvaltainen hoito-, kasvatus- ja huolenpitotehtävä Toiminnassa korostuu terveen elämän ja liikunnan merkitys sekä ohjaava- että työkasvatus Pyrkimys saattaa lapsi yhteiskuntaan vastuuntuntoisena, sosiaalisena, itsetuntoisena ja elämänhaluisena ihmisenä

3 TOIMINTA-AJATUS Lähden elämään vastuuntuntoisena, sosiaalisena, itsetuntoisena ja elämänhaluisena. Kodinomaisuus, yksilöllisyys ja turvallisuus tukevat ”varttani”. Rakennusaineeni imen vuorovaikutuksesta Juureni ovat hyvä ilmapiiri

4 TOIMINTAA OHJAAVIA ARVOJA
Arvopohja perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Suvaitsevaisuus, henkinen ja fyysinen hyvinvointi ja turvallisuus, toisten kunnioittaminen, mielipiteen vapaus, tasa-arvoisuus ja yksilöllisyys Avoimuus, toiminnan ulospäin suuntautuneisuus

5 Hoito- ja kasvatusperiaatteet
Lapset kohdataan yksilöinä sekä yksilöllisesti Aikuiset ovat aidosti läsnä ja sitoutuneita kasvatustehtävään Lapsia kannustetaan ilmaisemaan omia mielipiteitään ja tunteitaan Kasvatus on aikuisjohtoista, vastuullista ja suunnitelmallista toimintaa (rajat, rakkaus, rohkaisu elämäntaitoihin)

6 Kasvatuksen tavoitteet (haasteet)
Kasvattaa lapsista itsetuntoisia kansalaisia, joilla on realistinen käsitys oikeasta ja väärästä. He ovat rehellisiä, suvaitsevaisia ja heillä on hyvät käyttäytymistavat. He ovat yhteistyökykyisiä ja kokevat yhteisöllisyyttä niihin ryhmittymiin joihin he kuuluvat esim. perheen, harrastuksen, työskentelyn ym. kautta.

7 Heillä on terveet elämäntavat ja rohkeutta noudattaa niitä.
Heillä on terveet elämäntavat ja rohkeutta noudattaa niitä. He ovat vastuullisia niin itsestään kuin muistakin He ovat kriittisiä, heillä on kykyä arvioida omia sekä muiden mielipiteitä ja toimintoja.

8 Toiminnan arviointi ja kehittäminen
Käytännön tasolla toimintaa peilataan ja arvioidaan eri yhteistyötahojen luona tukikäynneillä, työnohjauksessa, henkilökunnan arvokeskusteluissa, asiakassuunnitelman tarkistamisneuvotteluissa, hoito - ja kasvatussuunnitelmien tarkistuksissa Toimintaa kehitetään kouluttautumalla, avoimella yhteistyöllä kaikkien yhteistyötahojen kanssa, vertaisryhmä työskentelyllä Asiakastyytyväisyys kyselyillä Aktiivisesti mukana erilaisissa sijaishuollon ja lastensuojelun hankkeissa


Lataa ppt "PORKKANAPIRTTI PERHEKOTI 3.4.2017."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google