Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lyhyesti kasvun ja oppimisen tuesta esiopetuksessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lyhyesti kasvun ja oppimisen tuesta esiopetuksessa"— Esityksen transkriptio:

1 Lyhyesti kasvun ja oppimisen tuesta esiopetuksessa
Euralainen esiopetus Perustuu: Opetushallituksen vahvistamaan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin Euran kunnan esiopetussuunnitelmaan 2011 Yksikkökohtaisiin esiopetussuunnitelmiin Euran kunnan esiopetussuunnitelman sisältöön on vaikuttanut myös keväällä 2011 vanhemmille tehty nettikyselyyn, jossa mm. tiedusteltiin vanhempien mielipiteitä liittyen: Esiopetuksen sisältöalueiden painotuksiin Mitä euralaisuuden erityispiirteitä vanhemmat haluavat painotettavan esiopetussuunnitelmassa? Terveiset esiopetustyöryhmälle Vanhempien vastauksissa painottuivat: sisältöalueista henkilökunnan ja vanhempien välinen yhteistyö (eniten mainintoja) Kieli ja vuorovaikutus Fyysinen ja motorinen kehitys leikki Kiertävä erityislastentarhanopettaja Anitta Melasalmi

2 Kiertävä erityislastentarhanopettaja Anitta Melasalmi
Vanhempien vastuksissa painottuivat Euralaisuuden erityispiirteistä: Paikkakunnan historia, luonnon monimuotoisuus ja ympäristöön jalkautuminen & tutkiminen lasten kanssa Terveiset esiopetustyöryhmälle: Leikille aikaa, ei liikaa koulumaisuutta Rohkeutta ottaa yhteyttä vanhempiin. Voi olla asioita, joita omat vanhemmat eivät ole lapsessaan huomanneet Olisi hyvä oppia ryhmässä toimimista, oman vuoron odottamista, ohjeiden kuuntelua Esiopetuksen järjestämisen lähtökohtana on huolenpito hyvästä ja turvallisesta päivästä. Työskentely järjestetään niin, että lapsen hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle on mahdollisimman suotuisat edellytykset. Kiertävä erityislastentarhanopettaja Anitta Melasalmi

3 Kasvun ja oppimisen tuki esiopetuksessa
Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin saada tukea kasvulleen ja oppimiselleen sekä kehittää oppimisvalmiuksiaan. Lapsella on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Kasvun ja oppimisen tuki voi tarkoittaa: Yhteisöllistä, ryhmän toimintaa jäsentävää tukea Oppimisympäristön selkiyttämiseen ja järjestelyyn liittyvää tukea Lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista Tuki suunnitellaan ja toteutetaan tarvittaessa yhteistyössä vanhempien ja moniammatillisen verkoston kanssa ja se muodostaa suunnitelmallisen jatkumon esiopetuksesta perusopetukseen. Kiertävä erityislastentarhanopettaja Anitta Melasalmi

4 Kasvun ja oppimisen tuki esiopetuksessa
ERITYINEN TUKI HOJKS TEHOSTETTU TUKI oppimissuunnitelma YLEINEN TUKI laadukas esiopetus, jokaiselle suunnattu tuki lapsen esiopetussuunnitelma samanaikaisopetus pienryhmäopetus yksilöopetus YHDESSÄ KODIN KANSSA SOVITUT TAVOITTEET kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen, perusturvallisuus myönteinen minäkuva, ilmapiiri ja vuorovaikutus terve itsetunto oppimisedellytysten vahvistaminen oppimisvaikeuksien ehkäisy tasavertainen jäsenyys ryhmässä Kiertävä erityislastentarhanopettaja Anitta Melasalmi

5 Kiertävä erityislastentarhanopettaja Anitta Melasalmi
Euran kunnan esiopetussuunnitelmassa lisää kasvun ja oppimisen tuesta esiopetuksessa Kunnan esiopetussuunnitelma kuten myös Opetushallituksen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 löytyvät osoitteista: Kiertävä erityislastentarhanopettaja Anitta Melasalmi


Lataa ppt "Lyhyesti kasvun ja oppimisen tuesta esiopetuksessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google