Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Itämeri –strategia ja toimenpideohjelmat - mitä uutta odotettavissa Itä-Suomen EAKR – toimenpideohjelman seurantakomitean kokous Kajaani, 31.5.2010 Neuvotteleva.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Itämeri –strategia ja toimenpideohjelmat - mitä uutta odotettavissa Itä-Suomen EAKR – toimenpideohjelman seurantakomitean kokous Kajaani, 31.5.2010 Neuvotteleva."— Esityksen transkriptio:

1 Itämeri –strategia ja toimenpideohjelmat - mitä uutta odotettavissa Itä-Suomen EAKR – toimenpideohjelman seurantakomitean kokous Kajaani, 31.5.2010 Neuvotteleva virkamies Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö, Alueiden kehittämisyksikkö

2 Mikä Itämeri -strategia (”EUSBSR”) olikaan? Komission laatima EU:n Itämeren alueen strategia, joka hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston kokouksessa 29.-30.10.2009 EU:n ensimmäinen makroaluestrategia; tulossa muitakin (esim. Tonavan alue); valmistautumista tulevaan ohjelmakauteen? Kattaa Itämeren alueen 8 maata, mutta maantieteellinen kattavuus vaihtelee aiheittain; esim. talouskysymyksissä alue käsittää kaikki alueen valtiot Ei luo alueelle uusia instituutioita eikä uusia rahoitusvälineitä vaan hyödyntää jo olemassa olevia Toimintasuunnitelmassa on neljä pilaria: 1. Itämeri kestävän ympäristöpolitiikan alueena 2. Itämeri taloudellisesti menestyvänä alueena 3. Itämeri kiinnostavana ja hyvien yhteyksien varassa toimivana alueena 4. Itämeri turvallisena alueena 2

3 Miten Itämeri-strategia (”EUSBSR”) liittyy EAKR - ohjelmiin Tavoitteena, että strategian tavoitteet toteutuvat myös käytännössä…. …. Joten Itämeren maiden rakennerahastovarat ovat merkittävä rahoituslähde strategian mukaisten hankkeiden rahoittamiseen ja siten strategian toteuttamiseen Komissiossa halutaan seurata tarkasti, miten strategia toteutuu ja miten rakennerahastovaroja on käytetty ja tullaan käyttämään strategian rahoittamiseen 3

4 Mitä tähän mennessä tehty? Komission pyynnöstä esillä EAKR- seurantakomiteoiden joulukuun 2009 kokouksissa; ei toistaiseksi tarvetta lisätä omaksi valintakriteeriksi, päätettiin kuitenkin lisätä maininta ohjelma- asiakirjoihin Marraskuussa 2009 kartoitus Itämeri-strategiaa tukevien hankkeiden määrästä ja rahoitusosuuksista rakennerahasto-ohjelmissa Edellytti kaikkien hankkeiden läpikäyntiä ja arviointia strategian kannalta sekä merkintää EURA 2000 –järjestelmään koontitunnuksin Alustavat tulokset:  33 % EAKR-hankkeista ja 37 % EAKR-rahoituksesta kohdistunut Itämeri-strategiaa tukeviin hankkeisiin (ei sisällä vielä yritystukihankkeita),  ESR-ohjelmassa vastaavasti 12 % ja 10 % Ko. hankkeet kohdistuneet molemmissa rahastoissa valtaosin 2. pilariin

5 Itämeri-strategian mukaisten hankkeiden määrä ja rahoitus 5

6 Mitä Itämeri – strategian toteuttaminen edellyttää jatkossa? Hankkeiden korvamerkinnästä pysyvä käytäntö Komissiosta ohjeita hankkeiden määrittelylle Hankkeiden määrittelyssä huomioon mm. hankkeiden alueellinen kattavuus ja kansainvälinen yhteistyö sekä selkeä liitos Itämeri- strategian painopisteisiin Itämeri – strategian toteutuksesta haluttaisiin myös pysyvä osa hankkeiden valinta- ja päätöksentekoprosessia Itämeri – strategian mukaisia hankkeita tulisi priorisoida hankevalinnassa mm. ottamalla se yhdeksi valintakriteeriksi Erityisesti lippulaivahankkeita tai niiden osia tulisi priorisoida hankevalinnassa Mikäli jokin hanke hyväksytään lippulaivahankkeeksi, sen tulee olla tarkkaan määritellyn mukainen ja prioriteettikoordinaattorin tukema 6

7 Mitä Itämeri – strategian toteuttaminen edellyttää jatkossa? Vuosittaisesta raportoinnista pysyvä käytäntö Hallintoviranomaisen tehtävänä raportoida siitä, miten kukin toimenpideohjelman hankkeet ovat tukeneet Itämeri – strategian toteutumista Vuosiraportin yhteydessä, johon erillinen Itämeri – strategiaa koskeva osio Raportointimalli asetuksen 846/2009 VI liitteessä

8 Raportissa tulee esittää mm.: Itämeri – strategiaan liittyvien hankkeiden lkm ja osuus kaikista rahoitetuista hankkeista Hankkeisiin käytetty rahoitus Määrälliset indikaattorit Laadullinen analyysi toteutetuista toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista strategian toteutumiseen Mahdolliset esiin tulleet ongelmat Seurannan kehittämiseksi toteutetut toimet (mm. hankkeiden merkintä, valintamenetelmät, uudet valintakriteerit jne) Lippulaivahankkeet, joita on rahoitettu Kansalliset vastaavat toimet ja niiden yhteensovitus toimenpideohjelmien toimien kanssa TA:n käyttö

9 Lisätietoja: www.rakennerahastot.fi


Lataa ppt "Itämeri –strategia ja toimenpideohjelmat - mitä uutta odotettavissa Itä-Suomen EAKR – toimenpideohjelman seurantakomitean kokous Kajaani, 31.5.2010 Neuvotteleva."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google