Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

EAKR-toimenpideohjelmien arviointi Neuvotteleva virkamies Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö, Alueiden kehittämisyksikkö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "EAKR-toimenpideohjelmien arviointi Neuvotteleva virkamies Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö, Alueiden kehittämisyksikkö."— Esityksen transkriptio:

1 EAKR-toimenpideohjelmien arviointi Neuvotteleva virkamies Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö, Alueiden kehittämisyksikkö

2 Taustaa •Arviointityöryhmä asetettu elokuussa 2008 • Valmistellut arviointisuunnitelman sekä toimintaohjelman •Arviointien keskeiset tavoitteet • Tuottaa tietoa ohjelmien toteutumisesta ja toimenpiteiden tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta • Parantaa strategian ja täytäntöönpanon laatua ja tehokkuutta • Tuottaa tietoa uuden ohjelmakauden valmistelua varten •Toimintaohjelma 2007-2010 • Kattaa kauden 2007 – 2010 aikana toteutettavat arviointitoimet

3 Arvioinnin keskeiset periaatteet •Painopiste jatkuvassa arvioinnissa • Arvioitsijat tiiviisti mukana ohjelmien toteutuksen arvioinnissa • osallistuvat vuosittaisten edistymisraporttien laadintaan • osallistuvat seurantakomiteoiden kokouksiin ja suuralueittaisiin teemapäiviin • temaattiset työkokoukset 2009 ja 2010 •Välittävien toimielinten rooli vahvemmaksi operationaalisessa arvioinnissa •Painopiste tuloksissa ja vaikuttavuudessa •Temaattisuus ohjelmakohtaisuuden sijaan •Kestävä kehitys omana arviointikokonaisuutena •Tasa-arvo ja syrjimättömyys poikkileikkaavana teemana •Kattaa myös väliarvioinnin • Raportti syksyyn 2010 mennessä

4 Teemat (1/3) 1. Yritystoiminnan edistäminen • Toimintalinjan yleinen edistyminen kussakin ohjelmassa • Painopiste: miten toimenpiteet ovat kohdentuneet ja vaikuttaneet • yritysten kilpailukyvyn ja tuottavuuden kehittämiseen • tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan lisääntymisen • yritysten kansainvälistymiseen • yritysten verkostoitumisen lisääntymiseen • ympäristön kannalta suotuisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen ja käyttöönottoon • kärkiklusterien kehittymiseen • alueellisten painopisteiden ja tavoitteiden saavuttamiseen

5 Teemat (2/3) 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen • Toimintalinjan yleinen edistyminen ohjelmissa • Erityisesti: • alueellisten osaamisrakenteiden ja -järjestelmien toimivuus • ylimaakunnalliset teemahankkeet 3. Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen • Toimintalinjan yleinen edistyminen ohjelmissa • Erityisesti: • toimien lisäarvo suhteessa kansalliseen toimintaan • ohjelmien avulla toteutetut uudet palveluratkaisut ja –kokeilut ja niistä saadut kokemukset

6 Teemat (3/3) 4. Ympäristövaikutukset ja kestävä kehitys • Miten kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset on otettu huomioon ohjelman toteutuksessa ja millaisia vaikutuksia näillä periaatteilla on ollut ohjelmatyöhön • Miten ympäristövaikutusten arviointia ohjelmatyössä voitaisiin kehittää ja hankkeiden valintakriteereitä parantaa • Ympäristöä ja kestävää kehitystä kuvaavien indikaattoreiden kehittäminen

7 Arvioinnissa tulee myös ottaa huomioon mm. a)Ohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian strategioiden ja tavoiteasetannan realistisuus b) Rakennerahastotoiminnan koordinointi muun EU–rahoituksen ja kansallisten ja alueellisten kehittämistoimien kanssa c) Tasa-arvo ja syrjimättömyys poikkileikkaavana d) Rakennerahastohallinnon toimivuus ja tehokkuus e) Rakennerahastotoiminnan lisäarvo suhteessa kansalliseen kehittämistoimintaan

8 Tilanne nyt •Tarjoukset avattu ja yhteenvetoa laaditaan •Kaikkiaan 14 arvioitsijaa •Kaikkiaan 26 hakemusta eri teemoihin seuraavasti Teema 1: Yritystoiminnan edistäminen (5 kpl) Teema 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen (9 kpl) Teema 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen (6 kpl) Teema 4: Ympäristövaikutukset ja kestävä kehitys (6 kpl)

9 Tästä eteenpäin • Yhteenveto hakemuksista viikolla 23 • Valintatyöryhmän kokous viikolla 24 • Ilmoitus valituille viikolla 25 • Sopimusten allekirjoitus viikolla 32 • Aloituskokous ja työsuunnitelmien esittely ohjausryhmälle elokuussa • Hankkeiden valintakriteereitä ja hankevalintaa koskevan arvioinnin tulosten raportointi ohjausryhmälle lokakuussa • Arviointityön edistymisen ja havaintojen raportointi seurantakomiteoille marras- joulukuussa

10 ARVIOITSIJALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Arvioijalta edellytetään : • vahvaa ja monipuolista rakennerahastotoiminnan ja – hallinnon sekä sitä koskevan lainsäädännön tuntemusta • aikaisempaa kokemusta ja näyttöä vastaavan tyyppisten ohjelmien arviointityöstä • Euroopan komission arviointikäytäntöjen tuntemusta • aluepolitiikan tuntemusta • ohjelmatyön tuntemusta • hanketason tietämystä • teknistä valmiutta arvioinnin toteuttamiseen • riippumattomuutta

11 Keskeiset valintakriteerit •Tehtävän luonteen, sisällön ja tavoitteiden ymmärtäminen (painokerroin 40) • tarjouspyynnössä kuvatun tehtävän luonteen, sisällön ja tavoitteiden ymmärtäminen • EAKR – ohjelmien ja niiden tavoitteiden ja toimeenpanon tuntemus • aiemmat arviointityöt ja niistä saadut kokemukset •Työsuunnitelman toimeenpano ja arviointimenetelmät (painokerroin 40) • työsuunnitelman realistisuus, toteuttamiskelpoisuus ja tarkoituksenmukaisuus annetun tehtävän toteuttamisen kannalta • hankkeessa mukana olevien asiantuntijoiden koulutus, kokemus ja referenssit • työn organisointi •Hinta (painokerroin 20) • hinta arvonlisäveroineen ja muut hinnanmääräytymisperusteet


Lataa ppt "EAKR-toimenpideohjelmien arviointi Neuvotteleva virkamies Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö, Alueiden kehittämisyksikkö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google