Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005 Bryssel 23.7.2004 KOM(2004) 516 lopullinen 2004/0175 (COD) Ehdotus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005 Bryssel 23.7.2004 KOM(2004) 516 lopullinen 2004/0175 (COD) Ehdotus."— Esityksen transkriptio:

1 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005 Bryssel 23.7.2004 KOM(2004) 516 lopullinen 2004/0175 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta {SEK(2004) 980}. (komission esittämä) Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 9.3.2004

2 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005 Rahoitus, osallistuminen …….. Viranomaiset Kiinteistö- tiedot Maasto- tiedot Osoite- tiedot Ilmakuvat Toimialojen paikkatiedot Koordinoitu yhteistyö Tutkimus ja koulutusTiedottaminen Standardit Selkeät käyttö- periaatteet Toimiva yhteiskäyttö, yhteensopivat prosessit Haku, selailu, kopi- ointi, muunnos …. Käyttösovellukset Metatieto Systemaattinen ylläpito on line palvelu Haku- ja palvelu- mekanismit palvelujen ketjutus Paikkatietoinfrastruktuuri ?

3 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005 c - kommentit kannan pohjalta Kansallinen koordinaatio Valmisteluryhmä Koordinaatiojaostot Valtioneuvosto Eduskunta Muu palaute Suomen kanta Direktiiviehdotuksen käsittely Neuvosto - ympäristötyöryhmä - pj puheenjohtaja- maasta - pysyvät asiantuntijat - komission edustus - kommenttien käsittely - uudet versiot - neuvoston kokous Parlamentti -raportööri ja valiokunta - yleisistunto - lausunto ja kommentit Yhteispäätösmenettely ratkaisu tai prosessi jatkuu

4 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005 Direktiiviehdotuksen käsittelyn tilanne 9.3.2005 - alkuperäinen versio 23.7.2004 - neuvoston työryhmä käsitellyt kansallisia kommentteja 11/2004 alkaen - käsittelyssä kolmas tekstiversio, muutokset lähinnä teknisiä - eniten kommentteja julkisuutta ja saatavuutta koskevissa kohdissa - parlamentti käsitellyt ehdotusta alkuvuonna 2005 - lausuntoa ei toistaiseksi julkaistu, 124 kommenttia - jatko riippuu parlamentin kommenttien sisällöstä ja konsensuksesta muutosten suhteen - haasteet saatavuus- ja julkisuusperiaatteissa

5 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005 Direktiiviehdotuksella luodaan oikeudellinen kehys Euroopan paikkatietoinfrastruktuurin perustamiselle ja toiminnalle yhteisön politiikkojen laatimista, täytäntöönpanoa, seurantaa ja arviointia kaikilla tasoilla sekä yleisölle tiedottamista varten. Inspire-infrastruktuurin päätavoitteena on antaa enemmän ja parempia paikkatietoja jäsenvaltioiden käyttöön kaikilla tasoilla yhteisön politiikkojen laatimista ja täytäntöönpanoa varten. Inspire-infrastruktuurissa keskitytään ympäristöpolitiikkaan, mutta sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi maatalous-, liikenne- ja energiasektoreilla ja mahdollisesti myös myöhemmin laajentaa käsittämään nämä sektorit. INSPIRE - direktiiviehdotus

6 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005 EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohta on asianmukainen oikeusperusta tälle direktiiville, koska direktiivin soveltamisalaan kuuluvia paikkatietoja tarvitaan ympäristöpolitiikan muotoilun, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin tueksi ympäristönsuojelun korkean tason varmistamiseksi. Ehdotus on luonteeltaan puitedirektiivi, jotta jäsenvaltioilla olisi riittävästi mahdollisuuksia varmistaa, että sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen vaadittavat toimet ovat niiden erityistilanteiden mukaisia. Tekniset ja muut tarkemmat täytäntöönpanosäännöt hyväksytään komiteamenettelyn mukaisesti. INSPIRE - direktiiviehdotus

7 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005 Inspire-direktiivi ei käynnistä uusien paikkatietojen keräämistä koskevaa laajaa ohjelmaa jäsenvaltioissa. Sen tarkoituksena on optimoida jo käytettävissä olevan tiedon hyödyntämisen mahdollisuudet. Inspire viitoittaa tietä jäsenvaltioiden paikkatietojen asteittaiselle yhteensovittamiselle. Useimmat säännökset mahdollistavat sen, että jäsenvaltiot voivat jatkaa nykyisten järjestelmiensä toimintaa nykyisen organisaationsa puitteissa. Jäsenvaltioiden on ainoastaan toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta nykyiset järjestelmät saadaan yhteentoimiviksi ja jotta nykyiset esteet voidaan poistaa. Direktiiviä olisi sovellettava viranomaisten hallussa oleviin tai heidän puolestaan säilytettäviin paikkatietoihin ja paikkatietojen käyttöön viranomaisten toimesta heidän hoitaessaan julkisia tehtäviään. INSPIRE - direktiiviehdotus

8 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005 Direktiiviehdotuksen sisältö (5648/05, 1 february 2005) Rakenne I Yleiset säännökset II Metatieto III Paikkatietoaineistojen ja –palvelujen yhteentoimivuus IV Verkkopalvelut V Tietojen yhteis- ja uudelleenkäyttö VI Koordinointi ja täydentävät toimet VII Loppusäännökset LIITTEET I, II, III

9 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005 I luku Yleiset säännökset

10 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

11 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

12 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

13 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

14 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

15 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

16 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

17 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

18 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

19 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

20 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

21 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

22 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

23 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

24 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005 (2. Hakukriteerejä)

25 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

26 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

27 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005 (2. Intressivertailulausekkeet)

28 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

29 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

30 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

31 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

32 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

33 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

34 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

35 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

36 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005.........

37 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

38 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005 Annex I

39 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005 Annex I

40 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005 Annex II

41 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005 Annex III

42 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005 Annex III

43 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005 Annex III

44 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005 Annex III

45 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005 Annex III

46 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

47 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005

48 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005 Toimeenpanon valmistelut lisätietoja: www.mmm.fi/ patine

49 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005 Kansallinen paikkatietostrategia 2005 - 2010 Kansallisen paikkatietostrategian päämääränä on saada aikaan toimiva, tehokas ja laajasti yhteiskunnan toimintoja tukeva tietoinfrastruktuuri, joka varmistaa keskeisten paikkatietojen saatavuuden ja mahdollistaa niiden monipuolisen käytön koko yhteiskunnan hyväksi. Laadittu paikkatietoasiain neuvottelukunnan yhteistyönä osana tietoyhteiskuntaohjelmaa Valmistelussa seurattu INSPIRE-hanketta www.mmm.fi/patine


Lataa ppt "INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Tiedotustilaisuus 9.3.2005 Bryssel 23.7.2004 KOM(2004) 516 lopullinen 2004/0175 (COD) Ehdotus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google