Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vanhustyön ja gerontologisen sosiaalityön tulevaisuus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vanhustyön ja gerontologisen sosiaalityön tulevaisuus"— Esityksen transkriptio:

1 Vanhustyön ja gerontologisen sosiaalityön tulevaisuus
Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne Marjaana Seppänen

2 Vuosi sitten… Pohdittiin muuttuvaa toimintaympäristöä, näkökulmina…
Väestörakenne Hyvinvointimalli Kunta- ja palvelurakenne Ohjaus Kulttuuriset käsitykset Yhteisöllisyys Perhe -Pohdinta liittyi toimintaympäristöön: mitkä kaikki asiat vaikuttavat vanhuspalveluihin -Oman näkemyksen mukaan tärkeimmät tekijät tulevaisuuden kehityssuuntia ajatellen eli mitkä tekijät tulevat muuttamaan kehitssuuntaa ja vanhuspalveluja sekä erityiseseti vanhussosiaalityötä

3 Vanhustyö ja vanhussosiaalityö
Väestörakenne Hyvinvointimalli Perhe Vanhustyö ja vanhussosiaalityö Ohjaus Yhteisöllisyys MUUTOS: hiipivä muutos vs. käännekohdat Taustalla teknologia, globalisoituminen, ympäristökysymyksest -Väestörakenne: väestön vanheneminen, toimintakyvyn paraneminen, syntyvyyden tasaisuus, eliniän pidentyminen -> huoltosuhde heikkenee -Perherakenne: horisontaalisesta vetikaaliseen, uudet parisuhdemuodot ja pidemmät avioliitot eliniän pitenemisen myötä, tiiviistä ohuisiin sukupolvien välisiin suhteisiin, vanheneminen ilman lapsia, homoseksuaaliset parisuhteet, perhesuhteiden merkitys paljon suurempi kuin muiden sosiaalisten suhteiden merkitys, suomalinen perhe hoivaa -Yhteisöllisyys: sosiaalisten suhteiden moninaisuus, teknologian kehitys mahdollistajana, paikallisen yhteisöllisyyden murrokset, ikääntyneiden rooli yhteisöissä kasvaa -Kulttuuriset käsitykset: vanhenemisen monimuotoisuus, etnisyys, elämäntavat ja tyylit, asenneilmasto muuttunut (esim. Homoseksuaaliset vanhukset) -Kunta- ja palvelurakenne: suuremmat yksiköt, taloudelliset haasteet, uudistus, sosiaali/terveys –jaon liudentuminen (ei medikalisaatiota?) -Ohjaus: normiohjauksen kiristyminen, informaatio-ohjaus rinnalla, uusi ikälaki! -Hyvinvointimalli: pohjoismaisen hyvinvointimallin muutos: hiipivä muutos, poispäin keskseisistä periaatteista (valtion vahva rooli ja universalismi). Suomessa alkutilanteena jo riisuttu malli, siksi muutoksen seuraukset näkyvät dramaattisemmin. Uudenlaisia riskiryhmiä, kuten nuoret yksinasuvat ja maahanmuuttajat, joiden köyhyysriski vähintäänkin eurooppalaista tasoa. Sosiaaliset terveyserot muihin pohjoismiahin verrattuna suurempia, samoin vanhimpien ikäryhmien suurempi köyhyysriski, NPM, NG Kunta- ja palvelurakenne Kulttuuriset käsitykset

4 Tänään palvelujen (vanhustyö, vanhussosiaalityö) tulevaisuuden näkökulma
Kuka tarvitsee palveluja ja mihin? Kuka järjestää ja tuottaa palveluja? Kuka maksaa? Kuka työskentelee palveluissa? Millainen on palvelujen sisältö? Millainen muutos?

5 -vrt. Muutostekijät -> ennustaminen aina epävarmnaa, millaisilla “silmälaseilla” katsoo
-työntekijä vs. asiakasnäkökulma -> ovatko vastakkaisia? -Johtamisrakenteesssa katsotaan työntekijöiden ja johtamisen näkökulmasta, kuntanäkökulmasta

6 Kuka tarvitsee palveluja ja mihin?
Vanhustyö Vanhussosiaalityö Pienempi osuus mutta suurempi määrä ikääntyneitä Tarveharkinta & portinvartijat Köyhät ja “kipeät” Yksin asuvat Lapsettomat Suvustaan irralliset “Asianajajaa “tarvitsevat Perheettömät Yksinäiset Päihdeongelmaiset Peliongelmaiset Köyhät Perheristiriidoista kärsivät

7 Kuka järjestää ja tuottaa palveluja?
Vanhustyö Vanhussosiaalityö Kunnan/vastuukunnan lisäksi kolmas sektori ja yritykset Suuret alueelliset vaihtelut Kunta/vastuukunta (Vakiintunut asema)

8 Kuka kustantaa/maksaa?
Vanhustyö Vanhussosiaalityö Kunta (vähemmän) Asiakas (tulot, varallisuus) enemmän Perhe Vakuutukset Kunta (Asiakas?)

9 Kuka työskentelee palveluissa?
Vanhustyö Vanhussosiaalityö Korkeammin koulutetut Matalammin koulutetut Vanhemmat työntekijät Nuoremmat työntekijät Maahanmuuttajat Vapaaehtoistyöntekijät Sosiaalityöntekijät (peruskoulutuksessa enemmän aineksia)

10 Millainen on palvelujen sisältö?
Vanhuspalvelut Vanhussosiaalityö Sosiaalinen on läsnä Asiakaslähtöisyys mukana Perhe mukana Teknologia käytössä Ehkäisevät palvelut Tutkimukseen perustuva Psykososiaalinen tuki Verkostotyö Sosiaalisen asiantuntijuus moniammatillisissa tiimeissä Tutkimukseen perustuva

11 Mitä sinä ajattelet?


Lataa ppt "Vanhustyön ja gerontologisen sosiaalityön tulevaisuus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google