Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TULEVAISUUDEN RAJAPINTOJEN KEHITTÄMINEN

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TULEVAISUUDEN RAJAPINTOJEN KEHITTÄMINEN"— Esityksen transkriptio:

1 TULEVAISUUDEN RAJAPINTOJEN KEHITTÄMINEN
RAJA-AITOJEN RAKENTELUSTA YHTEYKSIEN YLLÄPITOON RAJAPINNOISTA - YHTEYSPINTOIHIN Heikki Ellilä ESH,FT Yliopettaja TUAMK Tervesala Salon yksikkö

2 Kolme hanketta lasten ja nuorten mielenterveyden hoitoo liittyen
Väitöskirja: Child and adolescent psychiatric in-patient care in Finland Lasten psykiatrian klinikka TYKS. Salon kaupungin mielenterveystyönhanke Erityisestä – Edistävään. Kohti kunnan psykososiaalista palvelukokonaisuutta. Lastensuojelun ja psykiatrian rajapintahanke Turun AMK, Salon ja Raision kaupungit lastensuojelupalvelut, Lausteen perhekuntoutuskeskus ja Tyks:n nuorisopsykiatrian klinikka.

3 Yleisiä huomioita väitöskirjan pohjalta
Mt-palveluita lapsille ja nuorille on enemmän kuin koskaan Suomessa on eniten koulutettuja sairaanhoitajia psykiatrisessa hoitotyössä kuin missään muussa maassa Euroopassa (WHO) Psykiatreja toiseksi eniten (WHO) Hoitohenkilökunta on hyvin koulutettua, ei kouluttamatonta henkilökuntaa

4 L/N psykiatrisia “peti paikkoja” on ehkä eniten maailmassa (n. 550 v
L/N psykiatrisia “peti paikkoja” on ehkä eniten maailmassa (n.550 v. 2000) - ei juurikaan vähentynyt mutta monipuolistuneet Psykiatrisen hoidon tarpeessa olevia lapsia hoidetaan paljon lastensuojelulaitoksissa Pojat ! Psyk. esh käyttö lisääntynyt ja sairaalahoitojaksot lyhentyneet – mt-häiriöt eivät näytä lisääntyneen !!! Hoitomenetelmät huonosti tutkittuja

5 Nuorten problematiikan kanssa tekemisissä olevia toimijoita (erityisestä edistävään projekti)
Palvelun tarjoajat Erikois / Perus, Terveys / Sosiaali , Julkinen/ Kaupallinen Nuorisopsykiatria Poliklinikat, Liikkuvat työryhmät, Sairaalaosastot, päiväosastot, perheyksiköt jne. Lastensuojelu Avopalvelu, tehostettu perhehoito, perhekodit, lasten ja nuorisokodit jne.. Muut Koululaitos; erityisopetus, A-klinikka, seurakunta, kriisikeskus, kansalaisjärjestöt, yksityiset psykoterapeutit

6 Nuorten auttajia on moneksi
Lääkärit, psykiatrit, psykologit, sos.työntekijät, opettajat, erityisopettajat, kuraattorit, rehtorit, opot, kriisityöntekijät, kodinhoitajat, sairaanhoitajat, lähihoitajat ja muut hoitajat, toimintaterapeutit, muut terapeutit, ohjaajat, nuoriso-ohjaajat, erityisnuoriso-ohjaajat, terveydenhoitajat, kouluterveydenhoitajat, Nuorisopastorit ja vankeinhoitajat.

7 Rajapintahanke: kipupisteitä
Julkinen hallinto on sekmentoitut (OECD) Lainsäädäntö : Lastensuojelulaki, mielenterveyslaki, potilaslaki, päihdehoitolaki, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta Hoitojärjestelmä on pirstoutunut Sairaala - ja laitoskeskeisyys Markkinavoimat lastensuojelussa ?????(”uusi kaupallinen koulukotiverkosto” vrt. aikuispsykiatrian uudet b-sairaalat) Päällekkäisyyksiä ja suuria aukkoja Kokonaiskuva hämärtyy Tuloksellisuus ??? ja laadun valvonta . Tutkimustieto puuttuu Lastensuojelu kuuluu kaikille ja ei kenellekään Moniongelmaisten nuorten ja perheiden auttaminen on vaikea TIETOSUOJA !!!!

8 Rajapinta hanke kaksi esimerkkiä (Sandqvist 2011)
Nuorta on hoidettu pitkään ja hartaasti, on istuttu perheen kanssa ja verkostoissa mutta nuori ei voi paremmin koska vanhempien ongelmat ylläpitävät oireilua lastensuojelu mukaan - nyt sijoitus heti paikalla!!! Astumme toisen organisaation alueelle ja turhaudumme kun sos.työntekijät alkavat puhua ls-selvittelystä ja avohuollon tukitoimista

9 2 Sosiaalitoimen laitoksessa on nuori jonka käytös on (itse) tuhoisaa ja/tai hallitsematonta Sosiaalitoimen arvion mukaan kyseessä on psykiatrinen ongelma nuorisopsyk. osastolle ja heti!!! Tarkkailuaikana tilanne on täysin rauhallinen eli nuori on uloskirjoitettava - jolloin laitos sanoo ettemme ota, pitäkää te

10 RATKAISEVAA TULEVAISUUS NEUVOLAT, PÄIVÄHOITO, KOULU
KESKITTYMINEN VARHAISIIN INTERVENTIOIHIN JA ENNALTA- EHKÄISYYN NEUVOLAT, PÄIVÄHOITO, KOULU

11 Kuka katsoo nuorten etua ja ottaa vastuun nuoren hoidosta koko hoitoketjun ajan
Vierellä kulkija Omahoitaja, vastuuhoitaja, palveluohjaaja.

12 KUNTIIN PERHEIDEN PSYKOSOSIAALISET PALVELU JA KOULUTUSKESKUKSET KESKUKSET
> PERHEPALVELU KESKUS YHDISTETÄÄN MIELENTERVEYS / PÄIHDE / SOSIAALITYÖ / LASTENSUOJELU / ERITYISNUORISOTYÖ PERUSPALVELUT SAMASTA PAIKASTA APUA ERITYISPALVELUIDEN HANKKIMISESSA

13 Kaikki eivät voi tehdä kaikkia asioita
Eri ammattilaisten tietotaito pitää hyödyntää Tiedon vaihdolle pitää olla mahdollisimman vähän esteitä – tarvitaan yhteisiä foorumeita Luottamusta ja kunnioitusta PERUSPALVELUIDEN JA ERIKOISSAIRAANHOIDON VÄLINEN TYÖNJAKO !

14 Nuorelle ja perheelle on aivan sama mistä/kuka häntä tukee ja auttaa, jos vaan tämä ihminen osaa asiansa Pitää kysyä nuorilta ja perheiltä miten palveuita voisi kehittää

15 KIITOS KAIKILLE


Lataa ppt "TULEVAISUUDEN RAJAPINTOJEN KEHITTÄMINEN"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google