Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ComPa- projektin lopetusseminaari Muurmansk 4.-5.5.2011 HANKKEEN TEORIAA - TOIMINTATUTKIMUS JA PRAGMATISTINEN FILOSOFIA KOULUTUKSEN KEHITTÄMISESSÄ KYÖSTI.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ComPa- projektin lopetusseminaari Muurmansk 4.-5.5.2011 HANKKEEN TEORIAA - TOIMINTATUTKIMUS JA PRAGMATISTINEN FILOSOFIA KOULUTUKSEN KEHITTÄMISESSÄ KYÖSTI."— Esityksen transkriptio:

1 ComPa- projektin lopetusseminaari Muurmansk 4.-5.5.2011 HANKKEEN TEORIAA - TOIMINTATUTKIMUS JA PRAGMATISTINEN FILOSOFIA KOULUTUKSEN KEHITTÄMISESSÄ KYÖSTI KURTAKKO PROFESSORI LAPIN YLIOPISTO

2 TOIMINTATUTKIMUS: LUONNEHDINTOJA I Toimintatutkimus on yksinkertaistettuna tekemällä oppimista - “learning by doing”, joka pohjautuu pragmatistiseen filosofiaan: Toimintatutkimus on interventionistinen lähestymistapa, jonka tavoitteena on saada kehitystä/ muutosta kolmella alueella 1.Käytännöissä 2.Käytäntöjen ymmärtämisessä ja 3.Olosuhteissa, joissa käytännöt tapahtuvat (Carr and Kemmis, 1986).Carr and Kemmis, 1986

3 Toimintatutkimuksen luonnehdintaa II Toimintatutkimuksessa on löydettävissä seuraavat viisi aktiviteettia: 1. Esitetään jokin kysymys mitä halutaan tutkia/muuttaa/kehittää. 2. Päätetään mitä ja millaista dataa kerätään, miten ja kuinka usein. 3. Kerätään ja analysoidaan dataa. 4. Pohditaan miten tuloksia voidaan soveltaa. 5. Raportoidaan ja jaetaan tuloksia muiden tutkimukseen osallistuvien kanssa

4 Miten toimintatutkimus eroaa muusta tutkimuksesta? 1. Toimintatutkimus tutkii osallistujien omaa toimintaa tarkoituksena kehittää sitä sellaiseksi kuin sen haluttaisiin olevan. 2. Toimintatutkimus on siihen osallistujien itsensä tekemää. 3. Perinteisessä tutkimuksessa tutkija tekee tutkimusta toisille. Toimintatutkimuksessa tutkijat tekevät tutkimusta itselleen (McNiff 2002).

5 Toimintatutkimuksen pragmatistisia taustaoletuksia Käytännön ensisijaisuus Peruslähtökohtana on jonkun toiminta ympäristössä. Ihmisen kyky teoretisoida nähdään erottamattomana osana älyllistä toimintaa, ei erillisenä alueena. tutkimus nähdään keinoiksi, jonka avulla saadaan ote ympäristöstä. Toimintatutkimuksen tietoteoria on puhtaasti realistista se olettaa ulkoisen maailman, jonka kanssa on toimittava. Kieltää mentaalisen representaation ja sitä vastaavan todellisuuden välisen yhteyden Tieto on ihmiselle väline maailmasta selviämiseen ja ongelmien ratkaisemiseen – ei maailman esittämiseen Konkreettinen toiminta on ensisijaista ja ajattelu ja tieto vasta toissijaista eli toiminnasta seuraavaa Lähtökohtana käsitys ihmisestä, jotka eläinten lailla tekevät parhaansa tullakseen toimeen ympäristössään

6 Toimintatutkimuksen tieteellisyys Toimintatutkimus tieteellisenä metodina on muutoksen väline ja tuottaa tästä muutoksesta systemaattisen tutkimusprosessin avulla evidenssiä. Tutkimuksen tulokset ovat käytännöllisiä ja teoriaa kontribuoivia. Tulokset eivät ole tai pyri olemaan laajasti yleistettäviä. Enemmänkin niillä on arvoa tutkimukseen osallistuville eli ne ovat paikallisesti relevantteja. Toimintatutkimus on tehokas strateginen väline kehittää organisaation toimintatapoja ja –kulttuuria sekä tukea organisaation oppimista. Maailma muuttuu, kun ihmiset toiminnallaan vaikuttava ympäristöönsä ja ympäristö heihin ja heidän toimintaansa. Kieli on olennainen. Konteksti tietämisen ymmärtämiselle on keskustelu. Totuutta ei hyväksytä ehdottomana. On vain eroja siinä kuinka moni hyväksyy jonkun kuvauksen – Truth is what works

7 Action research´s four main phases: planning – acting – observing- reflecting

8 The Action Research Process

9 compan keskeiset tulokset 1. onnistuneet sosiaalista partneriutta aktivoineet pilotit 2. vuorovaikutteisen oppimisen hyödyntäminen sekä kansallisesti että kansainvälisesti 3.yhteisen laatumatriisin kehittäminen 4. yhteinen aihepiiriin liittyvä manuaali

10 Compan kokemukset Hyvä ja asiantunteva ennakkosuunnittelu Ohjausryhmän ja rahoittajan tuki toteuttajille Projektipäälliköiden saumaton yhteistyö Hallittu toteutus Kulttuurien yli tapahtuva keskustelun tarjoamat oppimiskokemukset


Lataa ppt "ComPa- projektin lopetusseminaari Muurmansk 4.-5.5.2011 HANKKEEN TEORIAA - TOIMINTATUTKIMUS JA PRAGMATISTINEN FILOSOFIA KOULUTUKSEN KEHITTÄMISESSÄ KYÖSTI."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google