Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Metodologian ja menetelmien valinta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Metodologian ja menetelmien valinta"— Esityksen transkriptio:

1 Metodologian ja menetelmien valinta
Leena Syrjälä

2 Tutkimuksen menetelmälliset lähtökohdat
Teoreettisten lähtökohtien ja tutkimuskysymysten jälkeen sijoittuva luku/luvut Sisältää menetelmällisten valintojen perusteet ja menetelmien kuvauksen Menetelmät kuitenkin vain aktiivisen ajattelevan tutkijan työkaluja Tapoja ajatella tietyissä tilanteissa

3 Reflektoiva ote Tutkimusmenetelmien ja aineiston analyysikeinojen käytössä on kyse uskottavan tai vakuuttavan tutkimuskirjoituksen laatimisesta Tutkimus on jatkuvaa päätöksentekoa, johon ei ole olemassa aukotonta sääntökokelmaa Uskottavuus luodaan tutkimukselle perustelemalla päätökset ja reflektoimalla omia ratkaisuja

4 Tutkimusmetodologia Metodologia sisältää ne tavat ja keinot, joilla tieteellistä tietoa tavoitellaan, hankitaan, muodostetaan ja perustellaan. Tutkimusstrategia: laadullinen /määrällinen Ei vain metodologisia oletuksia, vaan myös millaiset ovat tutkijan ontologiset ja epistemologiset oletukset. esim. taustana on sosiaalinen konstruktionismi, kriittinen tutkimus, fenimistinen lähestymistapa.

5 Tutkimusote/ tutkimusasetelma
Perusteet tutkimusotteen valinnalle ja sen kuvaaminen Eri lähestymistapoja Tapaustutkimus Etnografia Fenomenologia Fenomenografia Grounded teoria Kerronnallinen tutkimus Toimintatutkimus

6 Tutkimusmenetelmien valinta
Aineiston koonnin ja analyysin menetelmät Menetelmävalinnat tulisi tehdä tutkimuskysymysten pohjalta millaista tietoa tarvitaan ja millä keinoin sitä voi parhaiten tavoittaa. erilaisiin menetelmiin perehtyminen on oleellista, jottei tutkimusta tehtäisi esimerkiksi intuition ("tuo on varmaan hyvä metodi") tai kuulopuheen ("joku kuulemma oli tehnyt jonkun haastattelun, joka oli kai onnistunut aika hyvin") pohjalta

7 Laadullisia tutkimusaineistoja
Tavallisin laadullisen tutkimuksen aineisto on haastattelu Havainnointi usein myös kyseessä, videoaineistot Valmiit aineistot, erilaiset tuotokset, nettiaineistot Kuinka paljon aineistoa on riittävästi? Miten valita tutkittavat? Aineiston edustavuus?

8 kerronnallinen tutkimus
Kuvio 1. Laadullisen tutkimuksen erilaisia lähestymistapoja kerronnallinen tutkimus TAPAUS MUOTOKUVA yksilö yhteisö TEKSTI tapaus- tutkimus diskurssi- analyysi elämänkerta- tutkimus etno- grafinen tutkimus herme- neuttinen tutkimus design tutkimus KÄYTÄNTÖ arviointi muutos fenomeno- grafinen tutkimus KÄSITYS tai ILMIÖ TEORIA evaluaatio grounded teoria lähestyminen toimintatutkimus fenomenologia

9


Lataa ppt "Metodologian ja menetelmien valinta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google