Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Development of Forms of Community Participation in the Evaluation of the Quality of General Education in the Murmansk Region Projektin tavoitteet, toimet.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Development of Forms of Community Participation in the Evaluation of the Quality of General Education in the Murmansk Region Projektin tavoitteet, toimet."— Esityksen transkriptio:

1 Development of Forms of Community Participation in the Evaluation of the Quality of General Education in the Murmansk Region Projektin tavoitteet, toimet ja odotetut tulokset Murmansk 20.01.2009

2 Yleinen tavoite on parantaa koulutuksen laatua lisäämällä yhteisön osallisuutta evaluoinnissa. Hankkeen tarkoitus on kehittää systeemi, jossa erilaiset yhteisön jäsenet (sidosryhmät) kuten vanhemmat, paikalliset organisaatiot, yritykset ym. ovat halukkaita ja kykeneväisiä yhteistyöhön koulujen kanssa koulutuksen laadun parantamisessa (kehittämisessä) osallistumalla valvontaan ja koulutyön evaluointiin.

3 Välittömät tavoitteet ovat: 1. Määritellä sidosryhmien osallistumiselle evaluaation (arvioinnin) kannalta tärkeimmät ja hyödyllisimmät alueet ja näkökulmat. 2. Luota mallit (muodot ja metodit) sidosryhmien osallistumiselle koulutuksen laadun kehittämiseksi 3. Kehittää yleissivistävän koulutuksen laatun arviointia (mukaanlukien yhteisö) varten indikaattoreiden, jonka tulokset on relevantteja erilaisten koulutusohjelmien teknologioiden kehittämiseen ja parantamiseen 4. Pilotoida mallit hallinnossa ja pilottikouluissa yhdessä partnerikoulujen kanssa 5. Kehittää sidosryhmiltä kerätyn tiedon tiedonkeräämis- ja prosessointimetodeja 6. Kehittää palautteen hyödyntämisen metodeja kouluissa ja kunnissa 7. Kehittää hallintohenkilökunnalle ja opettajille koulutusta sekä täydennyskoulutusta 8. Disseminoita tuloksia. Tehdä suosituksia alueelliselle lainsäädännölle ja koulusäännöstölle (regulations) sidosryhmien roolista koulutuksen laadun parantamisessa (Venäjä)

4 Toimeenpitet 1.Aloitusvaihe: Tilanteen kartoitus ja lähtökohtien selvittäminen Toimijoiden mobilisointi ja voimaannuttaminen Aloitusseminaari 2. Toteutusvaihe - Pilottiprojektien toteuts koulujen ja kuntien tasolla eksperttien tuella - Sanaston kerääminen ja käsitteiden yhteenmukasitaminen projektin puitteissa - Piloteista saatujen tulosten pohjalta manuaalin kokoaminen ”hyvistä käytänteistä yhteisön osallistumisesta kouluksen laatun arvionnin kehittämiseksi” - Yhteiset ja pilottikohtaiset seminaarit ja workshopit - Koulutusohjelmien rakentaminen opettajille ja hallinnolle perustuen piloteista saatuille kokemuksille ja olemassaolevalle tarpeelle (kartoituksen ja analyysin pohjalta) 3. Disseminaatio Tiedon jakaminen sidosryhmille, partnereille ja yhteisölle muun muassa median kautta ja järjestämällä disseminointiseminaari projektin lopussa 4. Evaluaatio Jatkuva, toimintaan ja palutteeseen perustuva toiminnan arviontia ja kehittämistä (rakentuu toimintatuktimukselliseen menetelmään )

5 Meidän lähestymistapa – Pedagooginen interaktiivinen toimintatutkimus Tilanteen kartoitus ja lähtökohtien selvittämisen jälkeen toimintatutkimuksen prosessissa toteutetaan toimintatutkimusympyröitä, jotka koostuvat neljästä päävaiheesta: 1.Toiminnan tai vaikuttamisohjelman ideointi. 2.Toiminnan käynnistäminen ja toteuttaminen. 3.Vaikutusten seuranta ja havaintojen teko. Evaluaatio. 4.Jälkihoito, eli uusimuotoisen toiminnan mahdollinen juurruttaminen tai korjaaminen. Kuten silta, joka linkittää teorian ja käytännön, toimintatutkimus tarjoa uusia strategisia välineitä niin tutkijoille kun toimijoille. 1.Osallistujien voimaannuttaminen 2.Yhteistyö osallistumisen kautta 3.Tiedon hankinta Sosiaalinen muutos

6 Meidän lähestymistapa – Pedagooginen interaktiivinen toimintatutkimus Tutkimus etenee spiraalimaisesti sisältäen suunnittelun, toiminnan, havainnoinnin ja itsearvioinnin kehiä (vrt. hermeneuttinen kehä, vrt Demingin laatuympyrä ). Toimintatutkimus on tiettyyn paikkaan sidottua ja se diagnosoi ongelman tietyissä olosuhteissa yhteydessä, ja myös pyrkii ratkaisemaan ongelman näissä samoissa olosuhteissa. Koko tutkimuksen ajan ryhmän jäsenet suorittavat itsearviointia, jossa arvioidaan eri tilanteita ja jäsenten toimintaa. Toimintatutkimus on itsekriittistä tutkimusta, jonka toimintaan osallistuvat henkilöt itse toteuttavat parantaakseen omien toimintojensa järkevyyttä tai tehokkuutta.


Lataa ppt "Development of Forms of Community Participation in the Evaluation of the Quality of General Education in the Murmansk Region Projektin tavoitteet, toimet."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google