Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista"— Esityksen transkriptio:

1 Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

2 1 § Lain tarkoitus Edistää sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun edellyttämällä, että sosiaalihuollon ammatillisella henkilöstöllä on tarvittava koulutus ja perehtyneisyys

3 2 § Lain soveltamisala Sovelletaan kelpoisuuksiin, joita vaaditaan sosiaalihuollon ammatilliselta henkilöstöltä Asetuksella tai ohjeilla ei voida poiketa kelpoisuuslain vaatimuksista Ei sovelleta kotipalvelun tukipalveluissa vaadittaviin kelpoisuuksiin.

4 Sosiaalihuollolla tarkoitetaan:
1) sosiaalihuoltolain 13 §:ssä mainittuja tehtäviä, joiden järjestämisestä huolehtii sosiaalihuoltolain 6 §:n mukainen toimielin, muu kunnan tai kuntayhtymän toimielin taikka valtio; 2) tehtäviä, jotka kuuluvat yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuihin sosiaalipalveluihin.

5 3 § Sosiaalityöntekijä Ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy pääaineopinnot sosiaalityössä tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä Ylempi korkeakoulututkinto, jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä Ne jotka kelpoisia nyt, kelpoisia myös (14 §, 17 §) Opiskelijat tulevat kelpoisiksi, jos suorittavat vanhojen vaatimusten mukaiset opinnot mennessä (14.2 §)

6 4 § Sosiaaliasiamies Sosiaalityöntekijän kelpoisuus
Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus Henkilö, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia voi jatkaa nykyisessä virassaan, mutta ei voi tulla valituksi uuteen virkaan (17 §)

7 5 § Lastenvalvoja Isyyslain mukaiset lastenvalvojan tehtävät sekä tehtävät, joihin kuuluvat lapsen huolto- ja tapaamissopimusten sekä elatussopimusten valmistelu. Sosiaalityöntekijän kelpoisuus Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

8 6 § Sosiaaliohjaaja Tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto: Sosionomi (AMK) Geronomi (AMK) Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) Tehtävään soveltuvat opistotasoiset tutkinnot (15.2 §): Esim. sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, kehitysvammaisten ohjaaja tai sosiaalialan ohjaaja

9 7 § Lastentarhanopettaja
Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin niistä asetuksella säädetään Henkilöt, jotka kelpoisia nyt, kelpoisia myös (15 §, 17 §)

10 8 § Lähihoitaja Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Muu vastaava tutkinto: esim. lasten päivähoidossa lapsi- ja perhetyön perustutkinto Tehtävään soveltuva kouluasteinen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammatillinen tutkinto: esim. kodinhoitaja, apuhoitaja, perushoitaja, kehitysvammaistenhoitaja ja vajaamielishoitaja

11 9 § Sosiaalihuollon erityistyöntekijä
Edellytetään alan peruskoulutusta (esim. lähihoitajatutkintoa) ja sen lisäksi soveltuvaa erikoistumiskoulutusta tai jatkotutkintoa Erikoistumiskoulutuksesta tai jatkotutkinnosta voidaan säätää tarkemmin asetuksella Erityistyöntekijöitä ovat esimerkiksi erityislastentarhanopettajat ja erityissosiaalityöntekijät

12 10 § Sosiaalihuollon johtotehtävät
Hallinnolliset johtotehtävät Kunnan tai kuntayhtymän hallinnolliset johtotehtävät, sisältö kuten nykyisessä asetuksessa Riittävä johtamistaito sekä sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus

13 Muut johtotehtävät: Riittävä johtamistaito sekä Sosiaalityön johtotehtävissä sosiaalityöntekijän kelpoisuus Päivähoidon johtotehtävissä lastentarhanopettajan kelpoisuus Muissa asiakastyön ohjausta edellyttävissä johtotehtävissä tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto

14 11 § Muut ammatilliset tehtävät
Koskee tehtäviä, joista ei ole säädetty muissa pykälissä, esim: koulutusvaatimus alempi kuin sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (perhepäivähoitaja) vaaditaan muuta kuin tiettyä sosiaalialan koulutusta (henkilökohtainen avustaja) Tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus Jos alalla on olemassa ammattitutkinto, lähtökohtaisesti vaatimuksena vähintään sen suorittaminen, ellei erityisiä perusteita

15 12 § Tilapäinen poikkeaminen kelpoisuusvaatimuksista
Jos ei saada kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa, voidaan palkata henkilö, jolla suoritettujen opintojen perusteella on riittävät edellytykset tehtävän hoitamiseen. Enintään vuodeksi Ei koske tehtäviä, joissa oikeus päättää kiireellisissä tapauksissa tahdosta riippumattoman huollon antamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.

16 17 § Siirtymäsäännökset Erivapaus
Ennen lain voimaantuloa syntynyt virka- tai työsuhde, määräaikainen työ- tai virkasuhde kunnes se päättyy SHL 67 §


Lataa ppt "Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google