Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MYA 9114 MATKAILU- JA MAJOITUSPALVELUJEN PERUSTEET

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MYA 9114 MATKAILU- JA MAJOITUSPALVELUJEN PERUSTEET"— Esityksen transkriptio:

1 MYA 9114 MATKAILU- JA MAJOITUSPALVELUJEN PERUSTEET
LAINSÄÄDÄNTÖ / MYC1100 MYA 9114 MATKAILU- JA MAJOITUSPALVELUJEN PERUSTEET Matkailupalvelujen tuotantoon liittyvä sääntely ja muut normit (C) Pauli Verhelä / JKo, Savonia-amk Pauli Verhelä Savonia-amk

2 Matkailun lainsäädännön teemat
LAINSÄÄDÄNTÖ / MYC1100 Matkailun lainsäädännön teemat Matkailupalvelujen tuottaminen ja toteuttaminen Matkailuyrityksen vastuu tuottajana Matkailuyrityksen markkinointi Matkailuyrityksen ympäristövastuu Matkailuyrityksen perustaminen + Talouteen, verotukseen, työvoimaan yms. Liittyvät lait, jotka koskevat kaikkia elinkeinonaloja Tietojen lisääminen ja ajantasaistaminen: kaikki muuttuu ja kehittyy kuitenkin niin nopeasti opettajan ja kouluttajan vastuu: - oikeata tietoa - oikeille ihmisille - tavoitteena tuottaa päteviä eri tason ammattilaisia sekä suomalaisille että kansainvälisille matkailumarkkinoille VERKOSTO (C) Pauli Verhelä / JKo, Savonia-amk Pauli Verhelä Savonia-amk

3 Sääntelyn hierarkia EU-lainsäädäntö: Asetus, Direktiivi, Päätös
LAINSÄÄDÄNTÖ / MYC1100 Sääntelyn hierarkia EU-lainsäädäntö: Asetus, Direktiivi, Päätös Kansallinen lainsäädäntö Lait, asetukset Viranomaismääräykset Tietojen lisääminen ja ajantasaistaminen: kaikki muuttuu ja kehittyy kuitenkin niin nopeasti opettajan ja kouluttajan vastuu: - oikeata tietoa - oikeille ihmisille - tavoitteena tuottaa päteviä eri tason ammattilaisia sekä suomalaisille että kansainvälisille matkailumarkkinoille VERKOSTO Alan omat sopimukset ja muut non-regulatoriset normit (C) Pauli Verhelä / JKo, Savonia-amk Pauli Verhelä Savonia-amk

4 Eu:n lainsäädäntö: ASETUS
Asetuksia antavat neuvosto ja parlamentti yhdessä tai komissio yksin, ja ne ovat kaikilta osin yleisesti velvoittavia. Toisin kuin direktiivit, jotka on osoitettu jäsenvaltioille, ja päätökset, joilla on erikseen määritelty kohderyhmä, asetus on osoitettu kaikille. Sitä on sovellettava välittömästi kaikissa jäsenvaltioissa samaan tapaan kuin kansallista lainsäädäntöä, ilman että kansalliset viranomaiset antaisivat täytäntöönpanosäädöksiä. (C) Pauli Verhelä / JKo, Savonia-amk

5 Eu:n lainsäädäntö: DIREKTIIVI
Direktiivejä antavat neuvosto ja parlamentti yhdessä tai komissio yksin, ja ne on osoitettu jäsenvaltioille. Niiden tärkein tavoite on yhdenmukaistaa lainsäädäntöä. Direktiivi sitoo jäsenvaltioita asetetun tavoitteen osalta, mutta jäsenvaltiot voivat itse valita muodon ja keinot, joilla koko yhteisöä koskevat tavoitteet toteutetaan kansallisessa oikeusjärjestyksessä. Jos jäsenvaltiot eivät siirrä direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään tai jos ne tekevät sen epätäydellisesti tai myöhässä, oikeussubjektit voivat vedota kyseiseen direktiiviin suoraan kansallisissa tuomioistuimissa. (C) Pauli Verhelä / JKo, Savonia-amk

6 Eu:n lainsäädäntö: PÄÄTÖS
Päätös (neuvoston yksin tai yhdessä Euroopan parlamentin tai komission tekemänä) on väline, jonka avulla yhteisön toimielimet sääntelevät yksittäistapauksia sitovasti. Päätöksen avulla yhteisön toimielimet voivat määrätä jäsenvaltion tai unionin kansalaisen tekemään tai olemaan tekemättä jotain, antaa tälle oikeuksia tai määrätä tälle velvollisuuksia. Päätös on yksilöity ja siinä on täsmennettävä se kohderyhmä, jota päätös yksinomaan sitoo, mikä erottaa sen asetuksesta kaikilta osiltaan velvoittava (C) Pauli Verhelä / JKo, Savonia-amk

7 Matkailupalvelujen tuottaminen
LAINSÄÄDÄNTÖ / MYC1100 Matkailupalvelujen tuottaminen Kuluttajaturvallisuuslaki Kuluttajansuojalaki Valmismatkalaki Valmismatkaliikelaki Vesilaki Kalastuslaki Metsästyslaki liikenteen harjoittamiseen liittyvät säädökset Tietojen lisääminen ja ajantasaistaminen: kaikki muuttuu ja kehittyy kuitenkin niin nopeasti opettajan ja kouluttajan vastuu: - oikeata tietoa - oikeille ihmisille - tavoitteena tuottaa päteviä eri tason ammattilaisia sekä suomalaisille että kansainvälisille matkailumarkkinoille VERKOSTO (C) Pauli Verhelä / JKo, Savonia-amk Pauli Verhelä Savonia-amk

8 Matkailuyrityksen vastuu tuottajana
LAINSÄÄDÄNTÖ / MYC1100 Matkailuyrityksen vastuu tuottajana Kuluttajaturvallisuuslaki Tuotevastuulaki Valmismatkalaki Vahingonkorvauslaki Tietojen lisääminen ja ajantasaistaminen: kaikki muuttuu ja kehittyy kuitenkin niin nopeasti opettajan ja kouluttajan vastuu: - oikeata tietoa - oikeille ihmisille - tavoitteena tuottaa päteviä eri tason ammattilaisia sekä suomalaisille että kansainvälisille matkailumarkkinoille VERKOSTO (C) Pauli Verhelä / JKo, Savonia-amk Pauli Verhelä Savonia-amk

9 Matkailuyrityksen markkinointi
LAINSÄÄDÄNTÖ / MYC1100 Matkailuyrityksen markkinointi Kuluttajansuojalaki Valmismatkalaki Henkilörekisterilaki Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa alkoholilaki tupakkalaki, kauppalaki, hintamerkintäasetus Tietojen lisääminen ja ajantasaistaminen: kaikki muuttuu ja kehittyy kuitenkin niin nopeasti opettajan ja kouluttajan vastuu: - oikeata tietoa - oikeille ihmisille - tavoitteena tuottaa päteviä eri tason ammattilaisia sekä suomalaisille että kansainvälisille matkailumarkkinoille VERKOSTO (C) Pauli Verhelä / JKo, Savonia-amk Pauli Verhelä Savonia-amk

10 Matkailuyrityksen ympäristövastuu
LAINSÄÄDÄNTÖ / MYC1100 Matkailuyrityksen ympäristövastuu Maastoliikennelaki Ympäristönsuojelulaki laki ympäristövahinkojen korvaamisesta jätehuoltolaki laki ympäristövahinkovakuutuksesta laki naapuruussuhteista ympäristölupamenettelylaki maankäyttölaki, rakennuslaki Tietojen lisääminen ja ajantasaistaminen: kaikki muuttuu ja kehittyy kuitenkin niin nopeasti opettajan ja kouluttajan vastuu: - oikeata tietoa - oikeille ihmisille - tavoitteena tuottaa päteviä eri tason ammattilaisia sekä suomalaisille että kansainvälisille matkailumarkkinoille VERKOSTO (C) Pauli Verhelä / JKo, Savonia-amk Pauli Verhelä Savonia-amk

11 (C) Pauli Verhelä / JKo, Savonia-amk
LAINSÄÄDÄNTÖ / MYC1100 Matkailuyrittäminen Kaupparekisterilaki toiminimilaki asetus majoitus- ja ravitsemisliikkeistä valmismatkaliikelaki asetus luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä ulkoilulaki Tietojen lisääminen ja ajantasaistaminen: kaikki muuttuu ja kehittyy kuitenkin niin nopeasti opettajan ja kouluttajan vastuu: - oikeata tietoa - oikeille ihmisille - tavoitteena tuottaa päteviä eri tason ammattilaisia sekä suomalaisille että kansainvälisille matkailumarkkinoille VERKOSTO (C) Pauli Verhelä / JKo, Savonia-amk Pauli Verhelä Savonia-amk


Lataa ppt "MYA 9114 MATKAILU- JA MAJOITUSPALVELUJEN PERUSTEET"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google