Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hoitajan ja muistisairaan välisen vuorovaikutuksen tukeminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hoitajan ja muistisairaan välisen vuorovaikutuksen tukeminen"— Esityksen transkriptio:

1 Hoitajan ja muistisairaan välisen vuorovaikutuksen tukeminen
Innovaatioprojektina toteutettu koulutusmateriaali Hoitokoti Päiväkummun henkilökunnalle Eino Heikkilä, Satu Huhtakallio ja Jasmin Torkkeli Metropolia Ammattikorkeakoulu

2 Yleistä dementiasta Dementia on elimellisestä syystä johtuva etenevä, laaja-alainen henkisten ja älyllisten toimintojen häiriö Keskeisenä oireena lähimuistin heikkeneminen Muita oireita: kielelliset häiriöt, liikesarjojen suorittamisen vaikeudet, tunnistamisen ja hahmottamisen sekä toiminnanohjauksen häiriöt Käytösoireina mm. keskittymiskyvyn heikkeneminen, mielialan ailahtelu, levottomuus ja harhaisuus Kielellinen ilmaisu heikkenee

3 Vuorovaikutus hoitotyössä
Vuorovaikutus on keskeinen toimintaa edistävä tai vaikeuttava tekijä Vuorovaikutuksen avulla ilmaisemme tunteitamme, teemme itsemme ymmärretyiksi, kuuntelemme muita ja saamme omia ajatuksiamme muiden tietoon Edellyttää hoitajalta kykyä ja halua aitoon läsnäoloon Luottamus ja empatia toimivan vuorovaikutuksen perusta

4 Viestitä työssäsi seuraavia asioita (1)
Arvostus Hoidossa kyse vastavuoroisesta ihmissuhteesta Minäkuvaa ja itsekunnioitusta tuettava Positiivinen palaute ja kehuminen tärkeää Turvallisuus Kiireettömyys ja rauhallisuus luovat turvallista ilmapiiriä Koskettamalla ilmaistaan huolenpitoa ja välittämistä

5 Viestitä työssäsi seuraavia asioita (2)
Kuuntelevuus Muistisairaalle annettava aikaa ajatuksien ja puheen muotoiluun Sanattomien viestien havainnointi tärkeää Tilan ja ajan antaminen Keskittyminen Koskettaminen, nimeltä puhuttelu ja katsekontakti auttavat keskittymään Kielenkäytön oltava selkeää ja konkreettista

6 Oma ilmaisutapa (1) Ääni Viestiin sopiva äänenpaino
Riittävä, mutta ei liian voimakas äänenkäyttö Rauhallinen ääni edesauttaa ymmärtämistä Ilmeet ja eleet vahvistavat sanomaa Katsekontaktin ottaminen Puhe Hidas ja rauhallinen Konkreettiset, loogiset ja yksinkertaiset lauseet Tunnekysymyksiin helpompi vastata kuin tietokysymyksiin Ydinsanojen korostaminen

7 Oma ilmaisutapa (2) Sanasto Tutut sanat Kyllä ja ei –kysymykset
Nimeltä puhuttelu Vaikeita voivat olla: abstraktit asiat pronominit johtopäätöksien tekeminen sanalla ”miksi” alkavat kysymykset kieltolauseet paikkaa ilmaisevat sanat

8 Oma ilmaisutapa (3) Muut ilmaisukeinot
Sanallinen ja sanaton viestintä tukevat toisiaan Katse ja hymy luovat positiivisen ilmapiirin Kosketus voi rauhoittaa Osoittaminen (esim. valokuvat, esineet) tukee viestintää Itseään voi ilmaista myös piirtämällä

9 Huomioitavaa ympäristössä
Kotiutuminen uuteen ympäristöön tapahtuu vähitellen Parhaimmillaan fyysinen ympäristö tukee selviytymistä, mahdollistaa onnistumisen kokemuksia ja luo hyvää tunnelmaa Huomioi ympäristön rauhallisuus ja selkeys Poista hälyäänet Keskustelu kahden kesken


Lataa ppt "Hoitajan ja muistisairaan välisen vuorovaikutuksen tukeminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google