Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Epiduraalinen katetri potilaan hoidossa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Epiduraalinen katetri potilaan hoidossa"— Esityksen transkriptio:

1 Epiduraalinen katetri potilaan hoidossa
Karelia 9/2014

2 Epiduraalinen kivun hoito
Katetri laitetaan paikallispuudutuksessa epiduraalitilaan (kovan aivokalvon päälle) kipualuetta vastaavalle nikamatasolle. (kipuärsykkeen kulku hermostossa estyy) Infusoitavana lääkkeenä on yleensä mieto puudute (ropivakaiini) tai erityistilanteessa mietopuudute ja opiaatti (fentanyyli) tai opiaatti ja fysiologinen keittosuolaliuos Lääke annostellaan perfusor ruiskupumpun kautta lääkärin määräämällä aloitusannoksella ml/h, infuusionopeutta lasketaan kivun vähentyessä ja nostetaan sallituissa rajoissa vasteen mukaan.                                                Seurantalomake aina mukana hoidon vasteen ja vitaalielintoimintojen sekä haittavaikutusten huomioimiseksi.

3

4

5

6

7

8

9

10 Epiduraalinen kivun hoito
Epiduraalisen kivunhoidon aikana muiden kipulääkkeiden, etenkin opiaattien tarve on vähäisempää. Jos potilaalla on epiduraalisessa lääkehoidossa mukana opioidi, ei opiaattia saa antaa potilaalle muuta kautta. Epiduraalinen kivunhoito tehokas tapa hoitaa kipua ja ehkäistä perioperatiivisesti leikkaus- ja anestesiastressiä. Annosruisku 50ml Lääkeaineannos vaihdettava 12h välein

11 Naropin 2mg/5mg/7,5mg/10mg/ml inj. liuos
Käytetään aikuisille ja kaikenikäisille lapsille akuutin kivun hoitoon. Puuduttaa kehonosia esimerkiksi leikkauksen jälkeen. Naropin vaikuttaa injektioalueella estäen hermoja lähettämästä kivun, kuumuuden tai kylmän tuntoimpulsseja. Voit silti tuntea painetta ja kosketuksen. Tällä tavoin kehon alueen hermot on puudutettu ja valmisteltu leikkausta varten. Monissa tapauksissa tämä tarkoittaa, että myös alueen lihasten hermot ovat salpautuneet aiheuttaen tilapäistä heikkoutta ja toimintakyvyttömyyttä.

12 Vakavat haittavaikutukset johtu- vat yliannostuksesta
Ensimmäiset oireet Naropinin yliannostuksessa ovat tavallisesti kuulo- ja näköhäiriöt, suun ympäryksen tunnottomuus Huimaus, heikotus tai pyörrytys Pistely, tuntohäiriöt Puhehäiriö, jolle on ominaista epäselvä ääntäminen, Lihasten jäykkyys ja nykiminen, kouristukset Matala verenpaine sekä sydämen harvalyöntisyys ja epäsäännöllinen syke, oireet voivat johtaa sydänpysähdykseen, hengitysvaikeuksiin ja vaikeisiin kouristuksiin.

13 Potilaan tarkkailu Potilaita on tarkkailtava säännöllisesti.
Kivunhoidon toteutusta ja tarkkailua varten on oma seurantalomake käyttö- ja toimintaohjeineen. Epiduraalisen kivunhoidon aikana potilas saa liikkua mikäli lihasvoima jaloissa, verenpaine ja pulssi ovat normaalit eikä huimausta tai pahoinvointia esiinny. Mikäli epiduraalisessa lääkeseoksessa on puudutusaine, potilaan liikkumisen on turvallisuussyistä tapahduttava valvotusti.

14 Potilaan tarkkailu Kivun määrä ja laatu Infuusion nopeus ml/h
Hengitys fr/min, Verenpaine, pulssi Sedaatioaste Virtsamäärä / virtsauksen onnistuminen Puutuminen Kutina Pahoinvointi Aina ennen kestoepiduraaliboluksen antoa ja sen jälkeen: pvm/klo, kipu, infuusio ml/h, hengitys fr/min, sedaatio, puutuminen, pulssi ja fr/min. Tarkkaile ja kirjaa tiheämmin, jos muutat infuusionopeutta tai annat muuta kipulääkettä: pvm/klo, infuusio ml/h, hengitys fr/min, sedaatio, puutuminen ja muuta huomioitavaa kohtaan annettu kipulääke.

15 Potilaan tarkkailu ÄLÄ ANNA OPIAATTIA LISÄÄ ILMAN ERILLISTÄ MÄÄRÄYSTÄ, JOS INFUUSIOSSA ON MUKANA OPIAATTI. TIHENNÄ TARKKAILUA, JOS POTILAAN VOINNISSSA ON ONGELMIA TAI OLET LISÄLÄÄKINNYT POTILASTA! Suurenna infuusionopeutta tai anna tarvittavaa kipulääkettä tai kestoepiduraalibolus, jos kipu toistuvasti yli 3. Pienennä infuusionopeutta, jos kipu toistuvasti 0 – 1.

16 Potilaan tarkkailu Jos hengitysfrekvenssi alle 10/min tai sedaatio 3, keskeytä infuusio ja tarkista potilaan vitaalielintoiminnot. Jatka infuusiota pienemmällä annoksella vasta potilaan täysin virkistyttyä ( lääkärinkonsultaatio). KUTSU HETI ANESTESIALÄÄKÄRI, jos et saa potilasta hereille tai hengitysfrekvenssi on 8/min tai alle. ANNA LISÄHAPPEA naloksonia 0.1 mg iv. Toista tarvittaessa naloksoni annos 2 min välein. Kutinan ja pahoinvoinnin hoidoksi voidaan antaa vain lääkärin määräämiä lääkkeitä.

17 Potilaan tarkkailu Mikäli epiduraalisen kivunhoidon aikana annetaan tromboosiprofylaksia (esim. Fragmin/Klexane) kerran vrk:ssa, katetrin poisto tapahtuu >20 tuntia edellisestä profylaksia-annoksesta tai vähintään 4 tuntia ennen seuraavaa profylaksia annosta (vuotoriski). Mikäli profylaksia suoritetaan pienemmällä annoksella kahdesti vrk:ssa, katetri voidaan poistaa vähintään 12 h kuluttua edellisestä annoksesta ja seuraavaan profylaksiaan pidetään taukoa vähintään 4 tuntia. Marevan hoidon aikana on INR-arvon oltava katetrinpoistohetkellä alle 1.4. (kts. Sairaalakohtaiset ohjeet)

18 Potilaan tarkkailu Katetrin poiston jälkeen on seurattava alaraajojen motoriikkaa ja mahdollista selkäkipua epiduraalihematomaa silmällä pitäen.

19 Epiduraalikatetrin hoito
Epiduraalinen lääkehoito vaatii tarkkaa aseptiikkaa. Punktiokohta on peitetty leikkaussalissa vedenpitävällä haavataitoksella ja katetri kiinnitetään suoraan selänmyötäisesti haavasiteellä.

20 Epiduraalikatetrin hoito
Katetria voidaan käyttää useita vuorokausia, jopa viikon (tunneloitua katetria useita viikkoja – kroonisen kiputilan hoito). Toimi aina aseptisesti käsitellessäsi punktiopaikkaa, letkuja, suodatinta, ruiskuja ja lääkkeitä. Seuraa pistopaikassa mahdollisia infektionmerkkejä.

21 Punktiopaikan hoitaminen
Muista käsien pesu ja desinfektio ennen toimenpiteitä. Katetrin kiinnitys ja punktiopaikan peitinsidos on tarkistettava päivittäin. Katetrin paikka merkitään potilas asiakirjoihin ja tarkistetaan päivittäinKatetrin on pysyttävä paikallaan. Tarkista kohta senttimetrimerkeistä (laittovaiheen syvyys löytyy anestesialomakeesta/-tietojärjestelmästä). Mikäli kiinnitys- ja sidosmateriaali kastuu, likaantuu tai irtoaa, on ne vaihdettava välittömästi. Huom. Seurataan myös selkäydinnesteen mahdollisuutta

22 Punktiopaikan hoitaminen
Kiinnitys- ja sidosmateriaalin vaihdon yhteydessä punktiopaikan iho puhdistetaan ihodesinfektioaineella (Dilutus80%). Irroitetaan kiinnitysside varoen, ettei katetri liuu ulos ( ei ommeltu) Ihon kuivuttua punktiopaikka peitetään aseptisesti.

23 Filtteri Katetrin ja perfusorinletkuston välissä oleva filtteri on vaihdetaan sairaanhoitopiirin ohjeen mukaan n. 2 vrk välein. Vaihtotilanteessa huolehdi ettei katetrien ja letkuston päät kontaminoidu. Vaihtotilanteessa suojaa katetrit ja letkut kertakäyttökorkein sekä käytä apunasi otto- instrumentteja.

24 Katetrin poistaminen Muista käsien pesu ja desinfektio ennen toimenpidettä. Käytä tehdaspuhtaita suojakäsineitä. Marevan- ja tromboosiprofylaksian hoidon huomiointi. Kiinnitys- ja peitinsidosten poistamisen jälkeen vedä katetri ulos tasaisesti, tarkista senttimetri-merkinnöistä, jotta olet poistanut koko katetrin vahingoittumana.   Peitä punktiokohta steriilillä peitinsidoksella. Seuraa alaraajojen motoriikkaa ja mahdollista selkäkipua katetrin poiston jälkeen.


Lataa ppt "Epiduraalinen katetri potilaan hoidossa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google