Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perifeeriset kanyylit ja sentraaliset katetrit

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perifeeriset kanyylit ja sentraaliset katetrit"— Esityksen transkriptio:

1 Perifeeriset kanyylit ja sentraaliset katetrit
Satu Hyytiäinen

2 Perifeerisen kanyylin laatuvaatimukset
Valmistetaan muun muassa polyuretaanista ja teflonista. Sen tulee kestää taipumista. Pehmenevät ruumiinlämmössä ja ovat läpinäkyviä, mutta silti röntgenpositiivisia. Väri- ja kokoluokitus on yksiselitteinen ja selkeä. Kanyyli on nopea ja selvästi näkyvä veri-indikaattori. Kanyylissa on optimaaliset virtausolosuhteet. Luer-lock –liitos on varma ja pitävä. Kanyylin aiheuttama kipu mahdollisimman vähäistä ja se on kudosystävällinen.

3 Perifeeristä kanyyliä valittaessa otettava huomioon
Potilaan ikä ja sairaus Infuusion tarkoitus, kesto, laatu ja mahdolliset muutokset potilaan tilassa. Siirrettävän infuusionesteen laatu ja hoidon kesto. Iv. lääkehoidon laajuus ja kesto. Potilaan suonten koko ja kunto. Kanyloijan taidot ja kanylointikokemus.

4 Perifeerisen kanyylin kiinnitys
BD_Vecafix_392015_BD_Veca‑C_ Opsite iv x7

5 Perifeerisen kanyylin ”korkkaus”
Jos potilaalle ei aloiteta välittömästi nestehoitoa kanyloinnin jälkeen, on kanyyliin laitettava sairaalan ohjeiden mukaisesti steriili mandriini, keittosuolaa (q-syte) tai laimennettua hepariiniliuosta ja steriili korkki.

6 Hepariiniliuos Voidaan valmistaa siten, että lisätään
suonensisäiseen käyttöön tarkoitettua iv. Hepariinia (5000KY/ml) 2ml 100ml:aan 0,9%:sta keittosuolaa. (säilyy vuorokauden) Ensin huuhdotaan kanyyli keittosuolalla ja tämän jälkeen hepariiniliuoksesta ruiskutetaan perifeeriseen kanyyliin 2ml. Perifeerisestä kanyylistä iv. hepariinilukkoa ei tarvitse poistaa aspiroimalla, ellei lääkäri toisin määrää.

7 Sentraaliset katetrit
Keskuslaskimokatetreja on yksi-, kaksi-, kolme-, ja neliluumenisia. Yksi luumeniset ovat yleisimpiä ja moniluumenisia käytetään lähinnä tehohoidossa. Useampi luumen mahdollistaa muun muassa parenteraalisen ravitsemuksen, tehokkaan nestehoidon, iv. lääkehoidon ja keskuslaskimopaineen valvonnan. Moniluumen katetrien infektioriski lähes kolminkertainen yksiluumenisiin verrattuna.

8 Sentraalisen katetrin laitto
Sentraalisen kanyloinnin ja kanyylin kiinnittämisen suorittaa aina lääkäri. Kiinnitys tehdään iho-ompeleilla ja läpinäkyvällä kalvolla tai teipillä. Katetri voidaan laittaa kaulalaskimoon (vena jugularikseen) tai solislaskimoon (vena subclaviaan). 96&p_sivu= (kuvattu sentraalisen katetrin laitto)

9 Sentraalisen katetrin laitto
Sairaanhoitajan tehtävänä sentraalisessa kanyloinnissa on potilaan ohjaus ja valmistaminen toimenpiteeseen, potilaan tarkkailu sekä tarvittavien välineiden kerääminen, steriilin pöydän valmistus, ihoalueen pesu ja lääkärin avustaminen kanyloinnin aikana. Toimenpiteen jälkeen sairaanhoitaja huolehtii kirjaamisen toteutumisesta.

10 Sentraaliset katetrit
Cvk Laskimoportti Groshong

11 Groshong -keskuslaskimokatetri
Tunneloidaan ihon alle. Erityispiirteenä on sulkeutuva viiltomainen kärkirakenne, joka infusoitaessa avautuu ulospäin ja aspiroitaessa sisäänpäin. Katetrissa kasvurengas, joka kiinnittyy ihonalaiskudokseen. Groshong on yksi tai kaksiluumeninen katetri Ei tarvitse heparinisoida, koska katetrin mekanismi estää veren takaisinvirtauksen katetriin.

12 Groshong -keskuslaskimokatetri
Soveltuu pitkäaikaiseen käyttöön. Katetri huuhdellaan kerran viikossa keittosuolalla, jos ei ole käytössä. Sisäänmenoaukon puhdistus ja uloimman kolmitiehanan vaihto 3 päivän välein. Liikkuminen, suihkussa käynti ja kevyet työt normaaliin tapaan (teippaa katetri rintaan kiinni). Suihkussa suojaa katetri kalvolla. Ei saunaan / uimaan. Katetreiden poisto leikkaussaliolosuhteissa!

13 Laskimoportti Asennus leikkaussalissa paikallispuudutuksessa
Yleisimmin oikean solisluun alapuolella - >polyuretaanikatetri keskuslaskimoon+silikonikotelo Toimenpide kestää noin tunnin Laiton jälkeen thx-kuva (Kestää ainakin 2000 lävistystä!)


Lataa ppt "Perifeeriset kanyylit ja sentraaliset katetrit"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google