Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset"— Esityksen transkriptio:

1 Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset
Nina Eskola Lähde: Turvallisen lääkehoidon perusteet, Taam- Ukkonen, Saano

2 Lääkeiden haittavaikutukset
= mikä tahansa lääkkeen ohjeen mukaisen käytön yhteydessä ilmenevä lääkkeen aiheuttama haitallinen ja tahaton Esim. RR-lääke voi laskea verenpaineen liian alas ja aiheuttaa huimausta ja pyörymistä

3 Lääkkeen vakava haittavaikutus
= Lääkevalmisteen aiheuttama kuolemaan johtava, henkeä uhkaava tai sairaalahoidon aloittamista tai jatkamista vaativa vaikutus Esim. Psykoosi lääkkeenä käytettävä klotsapiini (Leponex® 25mg,100mg) voi aiheuttaa vakavia henkeä uhkaavia verenkuvamuutoksia -> Lääkityksen aloittamisesta ja seurannasta on tehty tarkat ohjeet

4 Lääkkeen odottamaton haittavaikutus
= lääkevalmisteesta aiheutunut haittavaikutus, jonka luonne, voimakkuus tai seuraus eivät ole yhdenmukaisia lääkevalmisteyhteenvedon kanssa Esim. Epilepsialääke vigabatriini (Sabrilex® 500mg) aiheutti pysyvän näkökentän puutoksen lääkkeen tulessa markkinoille. Tämä oli odottamaton haittavaikutus. Nykyisin asia kerrotaan potilaille ja heidän näkökentän laajuuttaan seurataan Odottamaton vaikutus voi olla esim. lääkkeen aiheuttama anafylaktinen reaktio

5 Haittavaikutusten yleisyys
Hyvin yleinen ≥1/10 Yleinen ≥1/100 ja <1/10 Melko harvinainen ≥1/1 000 ja <1/100 Harvinainen ≥1/ ja <1/1 000 Hyvin harvinainen <1/10 000

6 Lääkkeen haittavaikutusten riskiin vaikuttavat
Sukupuoli Muut sairaudet Riskilääkkeet

7 Taulukko 1. Lääkelaitoksen haittavaikutusrekisteriin vuosina 2001–2007 useimmin haittavaikutuksen aiheuttajaksi ilmoitetut lääkkeet. Lääke Ilmoitusten määrä Klotsapiini 223 Levofloksasiini 154 Infliksimabi 139 Jomeproli 125 Terbinafiini 121 Simvastatiini 117 Atorvastatiini 107 Ketiapiini 104 Etorikoksibi 102 Nimesulidi

8 Taulukko 2. Lääkevahinkovakuutuksesta yleisimmin korvatut lääkevahingot 1990–2000.
Reaktio Tapausten lukumäärä Iho-ja limakalvoreaktiot 208 Antibioottiripulit 182 Keuhko- ja pleurareaktiot 87 Veritaudit 81 Maksareaktiot 96

9 Haittavaikutuksen elinryhmittäin
Yleisimmin ruuansulatuskanavaan Vatsakivut Ripuli Pahoinvointi Ihoon Nokkosrokkotyyppinen ihottuma Myös päänsärky on tyypillinen

10

11 Lääkkeiden yhteisvaikutus eli interaktio
Yhteisvaikutuksia voi olla toisen lääkkeen, ruuan tai juoman kanssa Yhteisvaikutusten esiintymisriski lisääntyy potilaan lääkemäärän myötä Yhteisvaikutusten ehkäisyssä auttavat seuraavat asiat: Vasta-aiheiden tunteminen Lääkityksen selvittäminen Potilaan neuvonta Turhan lääkityksen välttäminen Vaikutusten seuranta -> Kirjaaminen!!

12 Eniten yhteisvaikutuksilla on merkitystä jos…
Lääkkeen terapeuttinen leveys on pieni (mitä tarkoittaa terapeuttinen leveys?) Esim. varfariini, digoksiini ja litium (Mitä kauppanimiä, mihin käytetään?) Yhteisvaikutusten kautta syntyvät haitat voivat olla vakavia (esim. sytosataatit ja suun kautta otettavat diabetes- epilepsia- ja rytmihäiriölääkkeet) Vaikutus voimistuu huomattavasti, vaikka annosta nostetaan vähän Esim. verapamiili ja levodopa) (Mitä kauppanimiä, mihin käytetään?)

13 Lääkkeet ja kuvantaminen
Metformiini (Mihin käytetään, mitä kauppanimiä?) ja varjokuvauksissa käytettävä jodi saattavat aiheuttaa vakavan munuaisvaurion Millä labrakokeella munuaisten toimintaa seurataan? Mikä pitää diabeetikolta ottaa jos on varjoainekuvaus?

14

15

16

17 Lääkkeet ja alkoholi - yhteisvaikutukset
Keskushermostolama Unilääkkeet, psyykenlääkkeet, opiaatit Esim tramadoli, kodeiini Antabusreaktio Metronidatsoli Maksa- ja munuaishaittoja Parasetamoli Hypoglygemia Suun kautta otettavat diabeeteslääkkeet ja insuliini Ruuansulatuskanavan haittoja Tulehduskipulääkkeet Pyörtymis- ja kaatumisriski Nitraatti Rytmihäiriöalttius Erytromysiini ja hydroksiklorokiini Veren hyytymistä estävän vaikutuksen voimistuminen Varfariini Verenpainelääkkeen vaikutuksen heikkeneminen

18

19

20

21


Lataa ppt "Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google