Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 SENIOREIDEN SÄÄSTÄMINEN JA MAKSUTAVAT 2014 15.5.2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 SENIOREIDEN SÄÄSTÄMINEN JA MAKSUTAVAT 2014 15.5.2014."— Esityksen transkriptio:

1 1 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 SENIOREIDEN SÄÄSTÄMINEN JA MAKSUTAVAT 2014 15.5.2014

2 2 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE

3 3 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 KUINKA PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ SUUNNITTELEE RAHA-ASIOITAAN Kuinka pitkällä aikavälillä yleensä suunnittelette raha-asioitanne? % vastaajista

4 4 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 NYKYINEN RAHATILANNE Mikä seuraavista kuvaa nykyistä rahatilannettanne? % vastaajista

5 5 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 OMIEN MENOJEN SEURAAMINEN Seuraatteko omia menojanne jollakin tavalla? % vastaajista

6 6 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN

7 7 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 ON SÄÄSTÖJÄ TAI SIJOITUKSIA Onko teillä itsellänne tällä hetkellä säästettynä tai sijoitettuna varoja eri kohteisiin? Älkää laskeko mukaan mahdollista omassa käytössä olevaa omistusasuntoanne. Mikäli teillä on yhteistä omaisuutta puolisonne kanssa, ottakaa myös tämä huomioon. kyllä-osuudet - % vastaajista

8 8 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 NYKYISET SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEET Missä seuraavista kohteista teillä on säästöjä tai sijoituksia? % vastaajista

9 9 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 NYKYISET SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEET Missä seuraavista kohteista teillä on säästöjä tai sijoituksia? % vastaajista ikäryhmittäin 2014

10 10 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 AIKOO SÄÄSTÄÄ TAI SIJOITTAA Aiotteko seuraavien 12 kuukauden aikana säästää tai sijoittaa varoja? kyllä-osuudet - % vastaajista

11 11 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 AIOTUT SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEET Mihin seuraavista kohteista aiotte säästää tai sijoittaa? % vastaajista

12 12 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 AIOTUT SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEET Mihin seuraavista kohteista aiotte säästää tai sijoittaa? % vastaajista ikäryhmittäin 2014

13 13 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 MIHIN ASIOIHIN TAI TARKOITUKSEEN AIKOO KÄYTTÄÄ SÄÄSTÖJÄ TAI SIJOITUKSIA Minkälaisiin asioihin tai tarkoitukseen aiotte käyttää säästöjänne tai sijoituksianne? % niistä, joilla säästöjä/sijoituksia tai jotka aikovat säästää/sijoittaa

14 14 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 MIHIN ASIOIHIN TAI TARKOITUKSEEN AIKOO KÄYTTÄÄ SÄÄSTÖJÄ TAI SIJOITUKSIA Minkälaisiin asioihin tai tarkoitukseen aiotte käyttää säästöjänne tai sijoituksianne? % niistä, joilla säästöjä/sijoituksia tai jotka aikovat säästää/sijoittaa ikäryhmittäin 2014

15 15 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEIDEN VALINTAKRITEERIT Minkä verran seuraavilla asioilla on vaikutusta valitessanne säästämis- tai sijoituskohdetta? % vastaajista

16 16 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEIDEN VALINTAKRITEERIT Minkä verran seuraavilla asioilla on vaikutusta valitessanne säästämis- tai sijoituskohdetta? % vastaajista

17 17 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEIDEN VALINTAKRITEERIT Minkä verran seuraavilla asioilla on vaikutusta valitessanne säästämis- tai sijoituskohdetta? % vastaajista ikäryhmittäin 2014

18 18 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEIDEN VALINTAKRITEERIT Minkä verran seuraavilla asioilla on vaikutusta valitessanne säästämis- tai sijoituskohdetta? % vastaajista ikäryhmittäin 2014

19 19 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 TALOUDEN JA RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

20 20 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 % vastaajista OMAAN TALOUTEEN LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT Luettelen vielä joitakin omaan talouteenne mahdollisesti liittyviä riskitekijöitä. Sanokaa kunkin kohdalla koetteko te sen uhkaavan omaa taloudellista tilannettanne. Josta yksittäisten riskien osuudet:

21 21 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 % vastaajista ikäryhmittäin 2014 OMAAN TALOUTEEN LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT Luettelen vielä joitakin omaan talouteenne mahdollisesti liittyviä riskitekijöitä. Sanokaa kunkin kohdalla koetteko te sen uhkaavan omaa taloudellista tilannettanne. Josta yksittäisten riskien osuudet:

22 22 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 % niistä, jotka kokevat riskien uhkaavan ja ovat varautuneet riskeihin jotenkin OMAAN TALOUTEEN LIITTYVIIN RISKITEKIJÖIHIN VARAUTUMINEN Miten olette varautunut näihin omaa talouttanne koskeviin mahdollisiin riskitekijöihin? Spontaanit maininnat luokiteltuina

23 23 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 MAKSUTAVAT

24 24 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 INTERNETIN KÄYTTÄJÄT Käytättekö Internetiä? kyllä-osuudet, % vastaajista

25 25 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 % vastaajista TAVALLISIMMAT LASKUNMAKSUTAVAT Mikä on tavallisin tapa, jolla maksatte laskunne? *) e-laskulla lisätty vuonna 2014, aiemmin pelkästään verkkopankissa

26 26 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 % vastaajista ikäryhmittäin 2014 TAVALLISIMMAT LASKUNMAKSUTAVAT Mikä on tavallisin tapa, jolla maksatte laskunne?

27 27 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 % vastaajista KÄYTETYT LASKUNMAKSUTAVAT YHTEENSÄ Mikä on tavallisin tapa, jolla maksatte laskunne? Mitä muita laskunmaksutapoja käytätte? *) e-laskulla lisätty vuonna 2014, aiemmin pelkästään verkkopankissa

28 28 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 % vastaajista ikäryhmittäin 2014 KÄYTETYT LASKUNMAKSUTAVAT YHTEENSÄ Mikä on tavallisin tapa, jolla maksatte laskunne? Mitä muita laskunmaksutapoja käytätte?

29 29 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 % vastaajista (n=522 vuonna 2014) VERKKOPANKIN KÄYTTÖ Jos maksatte laskuja Internetin kautta tai verkkopankissa, maksatteko TAVALLISIMMIN tietokoneella, taulutietokoneella/tabletilla vai matkapuhelimella? Mitä muita maksutapoja käytätte?

30 30 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 % vastaajista ikäryhmittäin 2014 VERKKOPANKIN KÄYTTÖ Jos maksatte laskuja Internetin kautta tai verkkopankissa, maksatteko TAVALLISIMMIN tietokoneella, taulutietokoneella/tabletilla vai matkapuhelimella? Mitä muita maksutapoja käytätte?

31 31 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 SAAKO E-LASKUJA VERKKOPANKKIIN Saatteko e-laskuja suoraan verkkopankkiinne? % niistä, jotka maksavat laskuja verkkopankissa *) n=pieni

32 32 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 HALUAISIKO E-LASKUJA VERKKOPANKKIIN Haluaisitteko e-laskuja suoraan verkkopankkiinne? % laskuja verkkopankissa maksavista, jotka eivät vielä saa e-laskuja verkkopankkiinsa

33 33 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 E-LASKUJEN TUNTEMINEN Tiedättekö, mikä on e-lasku? % vastaajista

34 34 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 E-LASKUJEN TUNTEMINEN Tiedättekö, mikä on e-lasku? % niistä, jotka eivät saa e-laskuja tai eivät maksa laskuja verkkopankissa

35 35 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 % vastaajista PÄIVITTÄISTAVARAOSTOSTEN TAVALLISIN MAKSUTAPA Millä tavalla maksatte tavallisimmin päivittäistavaraostoksenne? *) 2009 ja sitä aiemmin kysytty pankkikortilla **) 2009 ja sitä aiemmin kysytty yleisluottokortilla

36 36 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 % vastaajista ikäryhmittäin 2014 PÄIVITTÄISTAVARAOSTOSTEN TAVALLISIN MAKSUTAPA Millä tavalla maksatte tavallisimmin päivittäistavaraostoksenne? *) 2009 ja sitä aiemmin kysytty pankkikortilla **) 2009 ja sitä aiemmin kysytty yleisluottokortilla

37 37 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 KÄTEISEN RAHAN NOSTAMINEN

38 38 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 AUTOMAATTIKÄYTTÖÖN SOVELTUVA MAKSUKORTTI Onko Teillä jokin automaattikäyttöön soveltuva pankin myöntämä maksukortti, kuten pankkikortti tai debitkortti tai Visa Electron tai pankki- tai debitkortin ja luottokortin yhdistelmä? kyllä-osuudet - % vastaajista

39 39 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 % niistä, joilla automaattikäyttöön soveltuva pankin myöntämä maksukortti PANKIN MYÖNTÄMÄÄN MAKSUKORTTIIN LIITETTY LÄHIMAKSUOMINAISUUS Onko pankin myöntämään maksukorttiinne liitetty lähimaksuominaisuus?

40 40 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 % niistä, joiden kortissa on lähimaksuominaisuus (n=37 vuonna 2014) LÄHIMAKSUOMINAISUUDEN KÄYTTÄMINEN Oletteko koskaan käyttänyt korttinne lähimaksuominaisuutta?

41 41 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 % vastaajista TAVALLISIN KÄTEISEN NOSTOTAPA Mistä nostatte tavallisimmin käteisen rahanne?

42 42 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 % vastaajista KÄTEISEN NOSTOTAVAT YHTEENSÄ Mistä nostatte tavallisimmin käteisen rahanne? Mistä muualta nostatte käteistä rahaa ainakin joskus?

43 43 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 % vastaajista ikäryhmittäin 2014 KÄTEISEN NOSTOTAVAT YHTEENSÄ Mistä nostatte tavallisimmin käteisen rahanne? Mistä muualta nostatte käteistä rahaa ainakin joskus?

44 44 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 AINEISTON RAKENNE % vastaajista (n=522)


Lataa ppt "1 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 SENIOREIDEN SÄÄSTÄMINEN JA MAKSUTAVAT 2014 15.5.2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google