Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Säästäminen ja luotonkäyttö Kevät 2009. Tutkimus •Otos: 2 400 (15 - 74 -vuotiaat) ja 1 000 (15 – 28) -vuotiaat Nuorisotutkimus 200 (75 - 85 -vuotiaat)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Säästäminen ja luotonkäyttö Kevät 2009. Tutkimus •Otos: 2 400 (15 - 74 -vuotiaat) ja 1 000 (15 – 28) -vuotiaat Nuorisotutkimus 200 (75 - 85 -vuotiaat)"— Esityksen transkriptio:

1 Säästäminen ja luotonkäyttö Kevät 2009

2 Tutkimus •Otos: 2 400 (15 - 74 -vuotiaat) ja 1 000 (15 – 28) -vuotiaat Nuorisotutkimus 200 (75 - 85 -vuotiaat) Senioritutkimus •Haastatteluajankohta: tammikuu 2009 •Haastattelut tehnyt: IRO Research Oy

3 Säästäminen ja sijoittaminen "Onko teillä tällä hetkellä säästettynä tai sijoitettuna varoja jossakin kohteessa?" % vastaajista On säästöjä ja sijoituksia

4 Säästämis- ja sijoituskohteet % vastaajista (n=2393 v. 2009) "Missä seuraavista kohteista teillä on säästöjä tai sijoituksia?"

5 Säästöt ikäryhmittäin säästö- tai sijoitustilillä "Onko teillä tällä hetkellä säästettynä tai sijoitettuna varoja eri kohteisiin?" % vastaajista (n=2393 v. 2009)

6 Säästö- ja sijoitusaikeet % vastaajista Aikoo säästää/ sijoittaa "Aiotteko säästää tai sijoittaa varoja seuraavien 12 kuukauden aikana?

7 Säästö- ja sijoitusaikeet "Mihin seuraavista kohteista aiotte säästää tai sijoittaa seuraavien 12 kuukauden aikana?” % vastaajista

8 Mihin asioihin tai tarkoitukseen aikoo käyttää säästöjä tai sijoituksia % niistä, joilla on säästöjä/sijoituksia tai jotka aikovat säästää/sijoittaa (n=1645 v. 2009) "Minkälaisiin asioihin tai tarkoitukseen aiotte käyttää säästöjänne tai sijoituksianne?"

9 Säästö- ja sijoituskriteerit TurvallisuusTuotto ”Minkä verran seuraavilla tekijöillä on vaikutusta valitessanne säästämis- ja sijoituskohdetta?” % vastaajista Eläkevuosiin varautuminen Sijoituskohteen riskittömyys

10 Luottotilanne ”Onko teillä tällä hetkellä jotain lainaa tai luottoa? ”Mitä seuraavista luotoista teillä on?” % vastaajista (n=2393 v. 2009)

11 Kulutusluottomuodot % vastaajista (n=2393 vuonna 2009) "Onko tällä hetkellä jotain muuta lainaa kuin asuntolainaa?" "Onko viimeisen 12 kuukauden aikana ottanut pikavippiä?"

12 Kulutusluotolliset ikäryhmittäin "Onko teillä tällä hetkellä jotain lainaa tai luottoa?" % vastaajista (n=2393 v. 2009)

13 Pikaluotot viimeisen 12 kuukauden aikana "Oletteko viimeisen 12 kuukauden aikana ottanut pikaluottoa eli pikavippiä, siis lyhytaikaista esim. tekstiviestillä otettua luottoa?" % vastaajista (n=2393 v. 2009), kyllä-osuudet

14 Luotonottosuunnitelmat % vastaajista Aikoo ottaa lainaa/ luottoa "Aiotteko ottaa uutta lainaa tai luottoa seuraavien 12 kuukauden aikana?"

15 Luotonottosuunnitelmat luottomuodoittain ”Mitä seuraavista luotoista aiotte ottaa?" % vastaajista *) Muu kulutusluotto eli luotollinen pankkitili, kaupan kanta-asiakaskorttiin liitetty tililuotto tai kaupan tililuotto, muu luottokorttiluotto, jossa maksuaikaa yli 2kk tai kaupan osamaksuluotto.

16 Asuntolainojen takaisinmaksuajat, 2009 % niistä, jotka ovat ottaneet asuntolainan viimeisen kahden vuoden aikana (n=239) Miten pitkäaikaisen lainan otitte eli mikä on asuntolainanne alkuperäinen takaisinmaksuaika?" Keskimääräinen takaisinmaksuaika: 1998, 11 vuotta2005, 16 vuotta 2006, 17 vuotta2007, 18 vuotta 2008, 19 vuotta 2009, 19 vuotta (17 v. 2008) (25 v. 2008) 10 (10 v. 2008)

17 Keskimääräiset asuntolainamäärät "Kuinka suuri on asuntolainojenne euromäärä tällä hetkellä?" On asuntolainaa (n=717 v. 2009)euroa

18 Uusien asuntolainojen keskikoko ”Kun viimeksi otitte asuntolainaa, minkä suuruisen lainan otitte?” euroa Helmikuu 2007 n=268, % Tammikuu 2008 n=247, % Tammikuu 2009 n=221, % Alle 10 000 1,2 2,72,4 10 001–20 000 9,8 4,14,6 20 001–40 000 10,5 9,7 40 001–60 000 17,1 14,07,6 60 001–80 000 16,3 15,111,8 80 001–100 000 13,8 16,116,3 100 001–150 000 19,2 19,526,4 Yli 150 00012,1 18,021,2 Keskimäärin euroa 85 30096 200107 500 (% niistä, jotka ovat ottaneet asuntolainaa viimeisen kahden vuoden aikana) 313848

19 Velanhoitomenojen osuus käteen jäävistä tuloista % niistä, joilla on jotain lainaa (n=1187 v. 2009) tai asuntolainaa (n=717 v. 2009) "Kuinka monta prosenttia kuukausittain käteen jäävistä tuloista suunnilleen menee lainojen lyhennyksiin ja korkoihin?"

20 Velanhoitomenojen osuus käteen jäävistä tuloista % niistä, joilla on lainaa (n=1187 v. 2009) "Kuinka monta prosenttia kuukausittain käteen jäävistä tuloista suunnilleen menee lainojen lyhennyksiin ja korkoihin?"

21 Lainojen maksusuunnitelmien muutokset "Oletteko maksanut lainanne alkuperäisen suunnitelman mukaan vai onko alkuperäisiä maksusuunnitelmia muutettu?" % niistä, jolla on lainaa (n=1187 v. 2009)

22 Omaan talouteen liittyvät riskitekijät % vastaajista (n=2393 v. 2009) "Luettelen vielä joitakin omaan talouteenne mahdollisesti liittyviä riskitekijöitä. Sanokaa kunkin kohdalla koetteko te sen uhkaavan omaa taloudellista tilannettanne..."

23 Omaan talouteen liittyviin riskitekijöihin varautuminen % niistä, jotka kokevat riskien uhkaavan ja ovat varautuneet riskeihin jotenkin (n=742 v. 2009) "Miten olette varautunut näihin omaa talouttanne koskeviin mahdollisiin riskitekijöihin?"

24 Asuntolainaan liittyvät riskit % niistä, jotka näkevät asuntolainaansa liittyvän jotain riskejä (n=119 v. 2009) "Mitä riskejä näette asuntolainaanne liittyvän?" 17 % asuntoluotollisista näkee asuntolainaan liittyvän riskin/riskejä, 83 % ei koe riskejä

25 Korkokatto "Onko lainassanne korkokatto, jolla varmistatte, ettei lainanne korko nouse yli sovitun rajan?" "Aiotteko ottaa lainaanne korkokaton, jolla voitte suojautua siihen, ettei lainanne korko nouse yli sovitun rajan?" % niistä, joilla on asuntolainaa tai kulutusluottoa pankista (n=962 v. 2009) % niistä, jotka aikovat ottaa asuntolainaa tai pankin kulutusluottoa (n=185 v.2009)

26 Lainaturvavakuutukset "Onko johonkin lainoistanne liitetty lainaturvavakuutus, joka turvaa lainan takaisinmaksun?" % niistä, joilla on lainaa (n=1187 v. 2009) tai asuntolainaa (n=717 v. 2009)

27 Varautuminen mahdolliseen koron nousuun % niistä, joilla on asuntolainaa (n=717 v. 2009) "Oletteko varautunut asuntolainanne koron mahdolliseen nousuun ja sen mukanaan tuomaan lainanhoitokulujen kasvuun?"

28 Miksi ei ole varautunut mahdolliseen koron nousuun % niistä, jotka eivät ole varautuneet asuntolainan koron nousuun (n=230 v. 2009) "Oletteko varautunut asuntolainanne koron mahdolliseen nousuun ja sen mukanaan tuomaan lainanhoitokulujen kasvuun? Jos ette ole varautunut mistä syystä tai syistä johtuen ette ole varautunut koron nousuun?"

29 Miten on varautunut koron nousuun % niistä, jotka ovat varautuneet asuntolainan koron nousuun (n=487 v. 2009) ”Miten olette varautunut koron nousuun?”

30 Tavallisin laskunmaksutapa "Mikä on tavallisin tapa, jolla maksatte laskunne?" % vastaajista Internetin kautta Laskunmaksuautomaatilla Suoraveloituksena Maksupalveluna käyttäen maksupalvelukuorta Pankin tiskillä

31 Tavallisin laskunmaksutapa ikäryhmittäin 2009 "Mikä on tavallisin tapa, jolla maksatte laskunne?" % vastaajista

32 Päivittäistavaraostosten tavallisin maksutapa % vastaajista "Ostatteko päivittäistavaranne tavallisimmin…….?"


Lataa ppt "Säästäminen ja luotonkäyttö Kevät 2009. Tutkimus •Otos: 2 400 (15 - 74 -vuotiaat) ja 1 000 (15 – 28) -vuotiaat Nuorisotutkimus 200 (75 - 85 -vuotiaat)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google