Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT 2012 Esitys 26.4.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT 2012 Esitys 26.4.2012."— Esityksen transkriptio:

1 1 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT 2012 Esitys 26.4.2012

2 2 o Tutkimusta on tehty vuodesta 1979 lähtien. o Tiedonkeruu puhelinhaastatteluina tammi- helmikuussa 2012. o Haastatteluja 2393, edustaen väestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikkakunnan tyypin mukaisesti. o Tutkimusta on tehty vuodesta 1979 lähtien. o Tiedonkeruu puhelinhaastatteluina tammi- helmikuussa 2012. o Haastatteluja 2393, edustaen väestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikkakunnan tyypin mukaisesti. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMISESTA Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

3 3 RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE

4 4 KUINKA PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ SUUNNITTELEE RAHA-ASIOITAAN Kuinka pitkällä aikavälillä yleensä suunnittelette raha-asioitanne? % vastaajista (n=2393 vuonna 2012) Alle 25-vuotiaista: o yli puolet korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi Alle 18-vuotiaista: o reilu viidennes ei suunnittele lainkaan Yli 60-vuotiaista: o reilu neljännes ei suunnittele lainkaan Alle 25-vuotiaista: o yli puolet korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi Alle 18-vuotiaista: o reilu viidennes ei suunnittele lainkaan Yli 60-vuotiaista: o reilu neljännes ei suunnittele lainkaan Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

5 5 NYKYINEN RAHATILANNE Mikä seuraavista kuvaa nykyistä rahatilannettanne? % vastaajista (n=2393 vuonna 2012) Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

6 6 OMIEN MENOJEN SEURAAMINEN Seuraatteko omia menojanne jollakin tavalla? % vastaajista (n=2393 vuonna 2012) Omien menojen seuraaminen: o säännöllisyys yleisempää yli 45-vuotiailla o alle 25-vuotiaat pikemminkin satunnaisesti Omien menojen seuraaminen: o säännöllisyys yleisempää yli 45-vuotiailla o alle 25-vuotiaat pikemminkin satunnaisesti Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

7 7 SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN

8 8 ON SÄÄSTÖJÄ TAI SIJOITUKSIA Onko teillä itsellänne tällä hetkellä säästettynä tai sijoitettuna varoja eri kohteisiin? Älkää laskeko mukaan mahdollista omassa käytössä olevaa omistusasuntoanne. Mikäli teillä on yhteistä omaisuutta puolisonne kanssa, ottakaa myös tämä huomioon. kyllä-osuudet - % vastaajista (n=2393 vuonna 2012) Säästäjien määrä noussut selvimmin: o nuoret 15-28 v. o ikäihmiset 70-74 v. Säästäjien määrä noussut selvimmin: o nuoret 15-28 v. o ikäihmiset 70-74 v. Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

9 9 NYKYISET SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEET Missä seuraavista kohteista teillä on säästöjä tai sijoituksia? % vastaajista (n=2393 vuonna 2012) Sijoitusrahastoja: o eniten 35-39 -vuotiailla o kasvua 25-28 -vuotiailla o laskua 40-44 ja 50-59 - vuotiailla Sijoitusrahastoja: o eniten 35-39 -vuotiailla o kasvua 25-28 -vuotiailla o laskua 40-44 ja 50-59 - vuotiailla Naiset >< miehet o Naiset tilisäästäjiä o Miehillä osakkeita Naiset >< miehet o Naiset tilisäästäjiä o Miehillä osakkeita PS-tuotteita: o 2 %:lla (kuten v. 2011) PS-tuotteita: o 2 %:lla (kuten v. 2011) Pörssiosakkeita: o etenkin 60-64 -vuotiailla Pörssiosakkeita: o etenkin 60-64 -vuotiailla Vapaaehtoisia eläkevakuutuksia: o 35-39 ja 45-49 - vuotiailla eniten Vapaaehtoisia eläkevakuutuksia: o 35-39 ja 45-49 - vuotiailla eniten Tilisäästäjiä: o eniten yli 60-vuotiaissa Tilisäästäjiä: o eniten yli 60-vuotiaissa Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

10 10 NYKYISET SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEET Missä seuraavista kohteista teillä on säästöjä tai sijoituksia? % vastaajista (n=2393 vuonna 2012) Sijoitusrahastoja: o eniten 35-39 -vuotiailla o kasvua 25-28 -vuotiailla o laskua 40-44 ja 50-59 - vuotiailla Sijoitusrahastoja: o eniten 35-39 -vuotiailla o kasvua 25-28 -vuotiailla o laskua 40-44 ja 50-59 - vuotiailla Naiset >< miehet o Naiset tilisäästäjiä o Miehillä osakkeita Naiset >< miehet o Naiset tilisäästäjiä o Miehillä osakkeita PS-tuotteita: o 2 %:lla (kuten v. 2011) PS-tuotteita: o 2 %:lla (kuten v. 2011) Pörssiosakkeita: o etenkin 60-64 -vuotiailla Pörssiosakkeita: o etenkin 60-64 -vuotiailla Vapaaehtoisia eläkevakuutuksia: o 35-39 ja 45-49 - vuotiailla eniten Vapaaehtoisia eläkevakuutuksia: o 35-39 ja 45-49 - vuotiailla eniten Tilisäästäjiä: o eniten yli 60-vuotiaissa Tilisäästäjiä: o eniten yli 60-vuotiaissa Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

11 11 AIKOO SÄÄSTÄÄ TAI SIJOITTAA Aiotteko seuraavien 12 kuukauden aikana säästää tai sijoittaa varoja? kyllä-osuudet - % vastaajista (n=2393 vuonna 2012) Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

12 12 AIOTUT SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEET Mihin seuraavista kohteista aiotte säästää tai sijoittaa? % vastaajista (n=2393 vuonna 2012) PS-tuotteisiin: o 1 % (kuten v. 2011) PS-tuotteisiin: o 1 % (kuten v. 2011) Pörssiosakkeiden suosio vähentynyt eniten: o 65-69 -vuotiaat Pörssiosakkeiden suosio vähentynyt eniten: o 65-69 -vuotiaat Tilisäästämisen suosio lisääntynyt erityisesti: o 20-28 -vuotiaat o 65-69 -vuotiaat Tilisäästämisen suosio lisääntynyt erityisesti: o 20-28 -vuotiaat o 65-69 -vuotiaat Sijoitusrahastojen suosio vähentynyt etenkin: o 50-54 -vuotiaat o 60-64 -vuotiaat Sijoitusrahastojen suosio vähentynyt etenkin: o 50-54 -vuotiaat o 60-64 -vuotiaat Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

13 13 MIHIN ASIOIHIN TAI TARKOITUKSEEN AIKOO KÄYTTÄÄ SÄÄSTÖJÄ TAI SIJOITUKSIA Minkälaisiin asioihin tai tarkoitukseen aiotte käyttää säästöjänne tai sijoituksianne? % niistä, joilla säästöjä/sijoituksia tai jotka aikovat säästää/sijoittaa (n=1620 vuonna 2012) Eläkeaikoja varten: o 35-39 ja 50-59 -vuotiaat o pariskunnat, joiden lapset muuttaneet kotoa Eläkeaikoja varten: o 35-39 ja 50-59 -vuotiaat o pariskunnat, joiden lapset muuttaneet kotoa Vararahastoksi tai pahan päivän varalle: o pikkulapsiperheet o lainaa omaavat Vararahastoksi tai pahan päivän varalle: o pikkulapsiperheet o lainaa omaavat Kulutustavaroiden hankkimiseksi: o alle 18-vuotiaat o yksin elävät Kulutustavaroiden hankkimiseksi: o alle 18-vuotiaat o yksin elävät Asunnon hankintaa varten: o alle 29-vuotiaat Asunnon hankintaa varten: o alle 29-vuotiaat Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

14 14 SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEIDEN VALINTAKRITEERIT (1/2) Minkä verran seuraavilla asioilla on vaikutusta valitessanne säästämis- tai sijoituskohdetta? % vastaajista (n=2393 vuonna 2012) Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

15 15 % vastaajista (n=2393 vuonna 2012) SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEIDEN VALINTAKRITEERIT (2/2) Minkä verran seuraavilla asioilla on vaikutusta valitessanne säästämis- tai sijoituskohdetta? Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

16 16 % vastaajista (n=2393 vuonna 2012) SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEIDEN VALINTAKRITEERIT Minkä verran seuraavilla asioilla on vaikutusta valitessanne säästämis- tai sijoituskohdetta? Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

17 17 LUOTONOTTO

18 18 LUOTTOTILANNE Onko teillä jotain lainaa tai luottoa? Mitä seuraavista lainoista tai luotoista teillä on? Mikäli Teillä on yhteistä lainaa tai luottoa puolisonne kanssa, ottakaa sekin huomioon. % vastaajista (n=2393 vuonna 2012) Minkälainen korko asuntolainassa: o 73 %:lla vaihtuva korko o 10 %:lla koko lainassa kiinteä korko o 8 %:lla osa sidottu vaihtuvaan, osa kiinteään korkoon Minkälainen korko asuntolainassa: o 73 %:lla vaihtuva korko o 10 %:lla koko lainassa kiinteä korko o 8 %:lla osa sidottu vaihtuvaan, osa kiinteään korkoon Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

19 19 LUOTONOTTOSUUNNITELMAT Aiotteko seuraavien 12 kuukauden aikana ottaa uutta lainaa tai luottoa? kyllä-osuudet - % vastaajista (n=2393 vuonna 2012) Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

20 20 % vastaajista (n=2393 vuonna 2012) LUOTONOTTOSUUNNITELMAT LUOTTOMUODOITTAIN Mitä seuraavista lainoista ja luotoista aiotte ottaa seuraavien 12 kuukauden aikana? Asuntolainan ottoaikeita keskimääräistä enemmän: o 25-39 -vuotiaat o pikkulapsiperheet o lapsettomat parit o pääkaupunkiseutu Asuntolainan ottoaikeita keskimääräistä enemmän: o 25-39 -vuotiaat o pikkulapsiperheet o lapsettomat parit o pääkaupunkiseutu Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

21 21 % vastaajista vuonna 2012 MITEN OTTAISI ENSIMMÄISEN KERRAN YHTEYTTÄ PANKKIIN ASUNTOLAINAA HAKIESSAAN Jos olisitte ottamassa asuntolainaa, miten ottaisitte ensimmäisen kerran yhteyttä pankkiin hakiessanne asuntolainaa? Jokin muu yhteydenottotapa kuin konttorissa käynti yleisin: o 25-39 -vuotiaat Jokin muu yhteydenottotapa kuin konttorissa käynti yleisin: o 25-39 -vuotiaat Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

22 22 % niistä, jotka ovat aikeissa ottaa asuntolainaa (n=107 vuonna 2012) MITEN OTTAISI ENSIMMÄISEN KERRAN YHTEYTTÄ PANKKIIN ASUNTOLAINAA HAKIESSAAN, VUOSIVERTAILU ASUNTOLAINAA OTTAVISTA Jos olisitte ottamassa asuntolainaa, miten ottaisitte ensimmäisen kerran yhteyttä pankkiin hakiessanne asuntolainaa? Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

23 23 Asuntolaina otettu viim. 2 vuoden aikana (n=235 v. 2012) ASUNTOLAINAN TAKAISINMAKSUAIKA LAINAN SUURUUDEN MUKAAN Miten pitkäaikaisen lainan otitte, eli mikä on asuntolainanne alkuperäinen takaisinmaksuaika? lainamäärä, euroa keskimääräinen takaisinmaksuaika, vuotta Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

24 24 niistä, jotka ovat ottaneet asuntolainan viimeisen 2 vuoden aikana ASUNTOLAINAN TAKAISINMAKSUAIKA LAINAN SUURUUDEN MUKAAN Miten pitkäaikaisen lainan otitte, eli mikä on asuntolainanne alkuperäinen takaisinmaksuaika? Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

25 25 On asuntolainaa (n=755 v. 2012) KESKIMÄÄRÄISET ASUNTOLAINAMÄÄRÄT Kuinka paljon teillä on tällä hetkellä asuntolainaa? Mikäli Teillä on yhteistä lainaa tai luottoa puolisonne kanssa, ottakaa sekin huomioon. euroa Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

26 26 KESKIMÄÄRÄISET UUSIEN ASUNTOLAINOJEN LAINAMÄÄRÄT Kun viimeksi otitte asuntolainaa, minkä suuruisen lainan otitte? 1000 euroaAsuntolaina otettu viim. 2 vuoden aikana (n=235 v. 2012) Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

27 27 % niillä, jotka ovat ottaneet lainan viimeisen 2 v. aikana (n=235 v. 2012) LAINAN OSUUS ASUNNON RAHOITUKSESSA LAINAN SUURUUDEN MUKAAN Kuinka monta prosenttia asunnon ostosta suunnilleen rahoitettiin lainalla? Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

28 28 % niistä, joilla on jotain lainaa (n=1275 vuonna 2012) tai asuntolainaa (n=755 vuonna 2012) VELANHOITOMENOJEN OSUUS KÄTEEN JÄÄVISTÄ TULOISTA Kuinka monta prosenttia kuukausittain käteen jäävistä tuloista suunnilleen menee lainojen lyhennyksiin ja korkoihin? Velkarasitus keskimääräistä suurempi: o 29-34 -vuotiaat o pikkulapsiperheet o ensiasunnon ostajat o alle vuosi sitten asuntolainaa ottaneet o asuntolainaan koetaan liittyvän riskejä Velkarasitus keskimääräistä suurempi: o 29-34 -vuotiaat o pikkulapsiperheet o ensiasunnon ostajat o alle vuosi sitten asuntolainaa ottaneet o asuntolainaan koetaan liittyvän riskejä Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

29 29 % niillä, joilla on lainaa (n=1275 v. 2012) VELANHOITOMENOJEN OSUUS KÄTEEN JÄÄVISTÄ TULOISTA Kuinka monta prosenttia kuukausittain käteen jäävistä tuloista suunnilleen menee lainojen lyhennyksiin ja korkoihin? Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

30 30 % niistä, joilla on lainaa (n=1275 vuonna 2012) LAINOJEN MAKSUSUUNNITELMIEN MUUTOKSET Oletteko maksanut lainanne alkuperäisten suunnitelmien mukaan vai onko alkuperäisiä maksusuunnitelmia muutettu? Lainaa maksettu keskimääräistä hitaammin: o lainanhoitokulujen osuus käytettävissä olevista tuloista on yli 40 prosenttia o työtön tai lomautettu o useampia erilaisia kulutusluottoja o lainaturvavakuutus o pienituloiset, joukossa myös suhteellisen hyvätuloisia Lainaa maksettu keskimääräistä hitaammin: o lainanhoitokulujen osuus käytettävissä olevista tuloista on yli 40 prosenttia o työtön tai lomautettu o useampia erilaisia kulutusluottoja o lainaturvavakuutus o pienituloiset, joukossa myös suhteellisen hyvätuloisia Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

31 31 % niistä, jotka ovat maksaneet hitaammin (n=115 vuonna 2012) MISTÄ SYYSTÄ MAKSANUT HITAAMMIN Mistä syystä olette maksanut hitaammin? Spontaanit maininnat luokiteltuina (esim. rakennusprojekti, sijoitusasunnon myynnin lykkäytyminen, työpaikan muutto) Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

32 32 kyllä-osuudet - % vastaajista, joilla on asuntolainaa (n=755 vuonna 2012) LYHENNYSVAPAIDEN JAKSOJEN KÄYTTÖ ASUNTOLAINAN KOON MUKAAN Oletteko viimeisen 12 kuukauden aikana käyttänyt lainaa takaisin maksaessanne lyhennysvapaita jaksoja? Lyhennysvapaiden käyttö yleisempää: o työtön tai lomautettu o lainanhoitokulujen osuus käytettävissä olevista tuloista on yli 40 prosenttia o suunnittelee omaa talouttaan max. kuukaudeksi o käytetään eri tuloluokissa Lyhennysvapaiden käyttö yleisempää: o työtön tai lomautettu o lainanhoitokulujen osuus käytettävissä olevista tuloista on yli 40 prosenttia o suunnittelee omaa talouttaan max. kuukaudeksi o käytetään eri tuloluokissa Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

33 33 TALOUDEN JA ASUNTOLAINOJEN RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

34 34 % vastaajista (n=2393 vuonna 2012) OMAAN TALOUTEEN LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT Luettelen vielä joitakin omaan talouteenne mahdollisesti liittyviä riskitekijöitä. Sanokaa kunkin kohdalla koetteko te sen uhkaavan omaa taloudellista tilannettanne. Kokee riskien uhkaavan keskimääräistä enemmän: o on muita useammin taloudellisia ja muita velvoitteita o lainanhoitoon menee keskimääräistä suurempi osuus kuukausituloista o kulutusluottoja o työväestö, alemmat toimihenkilöt, työttömät ja lomautetut Kokee riskien uhkaavan keskimääräistä enemmän: o on muita useammin taloudellisia ja muita velvoitteita o lainanhoitoon menee keskimääräistä suurempi osuus kuukausituloista o kulutusluottoja o työväestö, alemmat toimihenkilöt, työttömät ja lomautetut Josta yksittäisten riskien osuudet: 18-24 -vuotiailla nuorilla työttömyyden uhka laskenut 36 %:sta 27 %:iin 2011-2012 Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

35 35 % niistä, jotka kokevat riskien uhkaavan ja ovat varautuneet riskeihin jotenkin (n=691 vuonna 2012) OMAAN TALOUTEEN LIITTYVIIN RISKITEKIJÖIHIN VARAUTUMINEN Miten olette varautunut näihin omaa talouttanne koskeviin mahdollisiin riskitekijöihin? Spontaanit maininnat luokiteltuina Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

36 36 % vastaajista, joilla on asuntolainaa (n=755 vuonna 2011) % niistä, jotka näkevät asuntolainaansa liittyvän jotain riskejä (n=104 v. 2011) ASUNTOLAINAAN LIITTYVÄT RISKIT Näettekö tällä hetkellä, että asuntolainaanne liittyisi joku tai joitakin riskejä? (niiltä, joilla on asuntolainaa) Mitä riskejä näette asuntolainaanne liittyvän? (niiltä, jotka näkevät asuntolainaansa liittyvän riskejä) Spontaanit maininnat luokiteltuina Kokee asuntolainaan liittyviä riskejä keskimääräistä enemmän: o yli 150 000 € asuntolaina o lainan takaisinmaksuaika pidempi o lainojen lyhennykset ja korot vievät selvästi suuremman osan kk-tuloista o alle 29-vuotiaat, osuus noussut o on lainaturva- tai henkivakuutus Kokee asuntolainaan liittyviä riskejä keskimääräistä enemmän: o yli 150 000 € asuntolaina o lainan takaisinmaksuaika pidempi o lainojen lyhennykset ja korot vievät selvästi suuremman osan kk-tuloista o alle 29-vuotiaat, osuus noussut o on lainaturva- tai henkivakuutus Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

37 37 % niistä, jotka näkevät asuntolainaansa liittyvän jotain riskejä ja ovat varautuneet riskeihin jotenkin (n=76 vuonna 2012) ASUNTOLAINAAN LIITTYVIIN RISKITEKIJÖIHIN VARAUTUMINEN Miten olette varautunut näihin asuntolainaanne liittyviin riskeihin? Spontaanit maininnat luokiteltuina Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

38 38 % niistä, joilla on asuntolainaa (n=755 vuonna 2012) MINKÄLAINEN KORKO ASUNTOLAINASSA ON Minkälainen korko asuntolainassanne on? Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

39 39 % niistä, joilla on asuntolainaa (n=755 vuonna 2012) KORKOTASON MUUTOKSEN VAIKUTUS ASUNTOLAINAN MAKSUERÄÄN Miten korkotason muutos vaikuttaa asuntolainanne maksuerään? Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

40 40 % niistä, joilla on asuntolainaa (n=755 vuonna 2012) KORKOTASON MUUTOKSEN VAIKUTUS ASUNTOLAINAN MAKSUERÄÄN SEN MUKAAN MILLOIN ASUNTOLAINA ON OTETTU Miten korkotason muutos vaikuttaa asuntolainanne maksuerään? Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

41 41 kyllä-osuudet - % niistä, joilla on asuntolainaa (n=755 vuonna 2012) VARAUTUMINEN MAHDOLLISEEN KORON NOUSUUN Oletteko varautunut asuntolainanne koron mahdolliseen nousuun ja sen mukanaan tuomaan lainanhoitokulujen kasvuun? Koron nousuun varautuminen keskimääräistä yleisempää: o suurimmat asuntolainat o viimeisen vuoden aikana asuntolainaa ottaneet o 29-39 -vuotiaat o lapsiperheet o lapsettomat pariskunnat o pääkaupunkiseutu Koron nousuun varautuminen keskimääräistä yleisempää: o suurimmat asuntolainat o viimeisen vuoden aikana asuntolainaa ottaneet o 29-39 -vuotiaat o lapsiperheet o lapsettomat pariskunnat o pääkaupunkiseutu Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

42 42 kyllä-osuudet - % niistä, joilla on asuntolainaa (n=755 vuonna 2012) VARAUTUMINEN MAHDOLLISEEN KORON NOUSUUN ERI MÄÄRÄN ASUNTOLAINAA OMAAVILLA Oletteko varautunut asuntolainanne koron mahdolliseen nousuun ja sen mukanaan tuomaan lainanhoitokulujen kasvuun? Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

43 43 % niistä, jotka ovat varautun. asuntolainan koron nousuun (n=595 v. 2012) MITEN ON VARAUTUNUT KORON NOUSUUN Jos olette varautunut, miten olette varautunut koron nousuun? Spontaanit maininnat luokiteltuina Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

44 44 % niistä, jotka eivät ole varautun. asuntolainan koron nousuun (n=160 v. 2012) MIKSI EI OLE VARAUTUNUT MAHDOLLISEEN KORON NOUSUUN Jos ette ole varautunut koron nousuun, mistä syystä tai syistä johtuen ette ole varautunut? Spontaanit maininnat luokiteltuina Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

45 45 % niistä, joilla on asuntolainaa/kulutusluottoa pankista (n=958 vuonna 2012) % niistä, jotka aikovat ottaa asuntolainaa/pankin kulutusluottoa (n=167 v. 2012) KORKOKATTO Onko lainassanne korkokatto, jolla varmistatte, ettei korko nouse yli sovitun rajan? Aiotteko ottaa lainaanne korkokaton, jolla voitte suojautua siihen, ettei lainanne korko nouse yli sovitun rajan? Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

46 46 % niistä, joilla on jotain lainaa (n=1275 vuonna 2012) tai asuntolainaa (n=755 vuonna 2012) LAINATURVAVAKUUTUKSET Onko johonkin lainoistanne liitetty lainaturvavakuutus, joka turvaa lainan takaisinmaksun? Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

47 47 MAKSUTAVAT

48 48 INTERNETIN KÄYTTÄJÄT Käytättekö Internetiä? % vastaajista (n=2393 vuonna 2012) *) Senioritutkimuksesta 2007 ja 2012 Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

49 49 INTERNETIN KÄYTTÄJÄT Käytättekö Internetiä? % vastaajista (n=2393 vuonna 2012) Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

50 50 % vastaajista (n=2393 vuonna 2012) TAVALLISIMMAT LASKUNMAKSUTAVAT Mikä on tavallisin tapa, jolla maksatte laskunne? Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

51 51 Senioritutkimuksesta 2012 TAVALLISIMMAT LASKUNMAKSUTAVAT IKÄRYHMITTÄIN 2012 Mikä on tavallisin tapa, jolla maksatte laskunne? % vastaajista vuonna 2012 Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

52 52 TAVALLISIMMAT LASKUNMAKSUTAVAT IKÄRYHMITTÄIN 2012 Mikä on tavallisin tapa, jolla maksatte laskunne? % vastaajista vuonna 2012 Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

53 53 % vastaajista (n=2393 vuonna 2012) VERKKOPANKIN KÄYTTÖ TIETOKONEELLA VAI MATKAPUHELIMELLA Jos maksatte laskuja Internetin kautta tai verkkopankissa, maksatteko tietokoneella vai matkapuhelimella? Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

54 54 SAAKO E-LASKUJA VERKKOPANKKIIN Saatteko e-laskuja suoraan verkkopankkiinne? % niistä, jotka maksavat laskuja verkkopankissa (n=2037 vuonna 2012) Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

55 55 HALUAISIKO E-LASKUJA VERKKOPANKKIIN Haluaisitteko e-laskuja suoraan verkkopankkiinne? % niistä, jotka maksavat laskuja verkkopankissa, mutta eivät vielä saa e-laskuja verkkopankkiinsa (n=1362 vuonna 2012) Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

56 56 E-LASKUJEN TUNTEMINEN Tiedättekö, mikä on e-lasku? % vastaajista (n=2393 vuonna 2012) Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

57 57 % vastaajista (n=2393 vuonna 2012) PÄIVITTÄISTAVARAOSTOSTEN TAVALLISIN MAKSUTAPA Millä tavalla maksatte tavallisimmin päivittäistavaraostoksenne? *) 2009 ja sitä aiemmin kysytty pankkikortilla **) 2009 ja sitä aiemmin kysytty yleisluottokortilla Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

58 58 Senioritutkimuksesta 2012 % vastaajista vuonna 2012 PÄIVITTÄISTAVARAOSTOSTEN TAVALLISIN MAKSUTAPA IKÄRYHMITTÄIN 2012 Millä tavalla maksatte tavallisimmin päivittäistavaraostoksenne? Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012

59 59 % vastaajista vuonna 2012 PÄIVITTÄISTAVARAOSTOSTEN TAVALLISIN MAKSUTAPA IKÄRYHMITTÄIN 2012 Millä tavalla maksatte tavallisimmin päivittäistavaraostoksenne? Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012


Lataa ppt "1 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT 2012 Esitys 26.4.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google