Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT 2014 Esitys 27.4.2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT 2014 Esitys 27.4.2014."— Esityksen transkriptio:

1 1 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT 2014 Esitys 27.4.2014

2 2 o Tutkimusta on tehty vuodesta 1979 lähtien. o Tiedonkeruu puhelinhaastatteluina tammi- helmikuussa 2014. o Haastatteluja 2394, edustaen väestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikkakunnan tyypin mukaisesti. o Tutkimusta on tehty vuodesta 1979 lähtien. o Tiedonkeruu puhelinhaastatteluina tammi- helmikuussa 2014. o Haastatteluja 2394, edustaen väestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikkakunnan tyypin mukaisesti. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMISESTA

3 3 RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE

4 4 KUINKA PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ SUUNNITTELEE RAHA-ASIOITAAN Kuinka pitkällä aikavälillä yleensä suunnittelette raha-asioitanne? % vastaajista (n=2394 vuonna 2014) Alle 25-vuotiaista: o 31 % vähintään kolmeksi kuukaudeksi, osuus kasvanut Alle 18-vuotiaista: o joka viides ei suunnittele lainkaan, osuus kasvanut hivenen Yli 60-vuotiaista: o reilu neljännes ei suunnittele lainkaan, osuus kasvanut Alle 25-vuotiaista: o 31 % vähintään kolmeksi kuukaudeksi, osuus kasvanut Alle 18-vuotiaista: o joka viides ei suunnittele lainkaan, osuus kasvanut hivenen Yli 60-vuotiaista: o reilu neljännes ei suunnittele lainkaan, osuus kasvanut

5 5 NYKYINEN RAHATILANNE Mikä seuraavista kuvaa nykyistä rahatilannettanne? % vastaajista (n=2394 vuonna 2014)

6 6 OMIEN MENOJEN SEURAAMINEN Seuraatteko omia menojanne jollakin tavalla? % vastaajista (n=2394 vuonna 2014) Omien menojen seuraaminen: o säännöllisyys yleisempää yli 60-vuotiailla o alle 18-vuotiaista 10 % ei seuraa vielä lainkaan o 18-25 -vuotiaista jo 2/3 seuraa säännöllisesti Omien menojen seuraaminen: o säännöllisyys yleisempää yli 60-vuotiailla o alle 18-vuotiaista 10 % ei seuraa vielä lainkaan o 18-25 -vuotiaista jo 2/3 seuraa säännöllisesti

7 7 SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN

8 8 ON SÄÄSTÖJÄ TAI SIJOITUKSIA Onko teillä itsellänne tällä hetkellä säästettynä tai sijoitettuna varoja eri kohteisiin? Älkää laskeko mukaan mahdollista omassa käytössä olevaa omistusasuntoanne. Mikäli teillä on yhteistä omaisuutta puolisonne kanssa, ottakaa myös tämä huomioon. kyllä-osuudet - % vastaajista (n=2394 vuonna 2014)

9 9 NYKYISET SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEET Missä seuraavista kohteista teillä on säästöjä tai sijoituksia? % vastaajista (n=2394 vuonna 2014) Sijoitusrahastoja: o eniten 45-54 -vuotiailla o osuus kasvanut lähes kaikissa ikä- ryhmissä, eniten 29-34 ja yli 40-vuotialla Sijoitusrahastoja: o eniten 45-54 -vuotiailla o osuus kasvanut lähes kaikissa ikä- ryhmissä, eniten 29-34 ja yli 40-vuotialla Naiset >< miehet o naiset tilisäästäjiä o miehet osakesäästäjiä Naiset >< miehet o naiset tilisäästäjiä o miehet osakesäästäjiä Pörssiosakkeita: o etenkin 60-69 -vuotiailla Pörssiosakkeita: o etenkin 60-69 -vuotiailla Sijoitusasunto: o eniten johtavassa asemassa olevilla, ylemmillä toimihenkilöillä ja yrittäjillä sekä eläkeläisillä Sijoitusasunto: o eniten johtavassa asemassa olevilla, ylemmillä toimihenkilöillä ja yrittäjillä sekä eläkeläisillä Tilisäästäjiä: o eniten yli 60-vuotiaissa, heillä säästö- ja sijoitustilien osuus laskenut o käyttötilille säästävien osuus noussut kaikissa ikäryhmissä Tilisäästäjiä: o eniten yli 60-vuotiaissa, heillä säästö- ja sijoitustilien osuus laskenut o käyttötilille säästävien osuus noussut kaikissa ikäryhmissä Säästöjen hajauttaminen lisääntynyt Säästöjen hajauttaminen lisääntynyt Vapaaehtoisia eläkevakuutuksia: o 35-54 -vuotiailla eniten Vapaaehtoisia eläkevakuutuksia: o 35-54 -vuotiailla eniten

10 10 AIKOO SÄÄSTÄÄ TAI SIJOITTAA Aiotteko seuraavien 12 kuukauden aikana säästää tai sijoittaa varoja? kyllä-osuudet - % vastaajista (n=2394 vuonna 2014)

11 11 AIOTUT SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEET Mihin seuraavista kohteista aiotte säästää tai sijoittaa? % vastaajista (n=2394 vuonna 2014) Pörssiosakkeiden suosio laskenut eniten: o 25-44 -vuotiaat o 50-54 -vuotiaat Pörssiosakkeiden suosio laskenut eniten: o 25-44 -vuotiaat o 50-54 -vuotiaat Käyttötilisäästämisen suosio lisääntynyt erityisesti: o yli 60-vuotiailla Käyttötilisäästämisen suosio lisääntynyt erityisesti: o yli 60-vuotiailla Sijoitusrahastojen suosio lisääntynyt etenkin: o 45-49 -vuotiailla o 60-64 -vuotiailla Sijoitusrahastojen suosio lisääntynyt etenkin: o 45-49 -vuotiailla o 60-64 -vuotiailla Hajauttaminen lisääntynyt o lähes kaikissa ikäryhmissä, mutta eniten 29-39 -vuotiailla Hajauttaminen lisääntynyt o lähes kaikissa ikäryhmissä, mutta eniten 29-39 -vuotiailla Sijoitusasuntoon aikovat sijoittaa useimmiten: o johtavassa asemassa olevat ja yrittäjät Sijoitusasuntoon aikovat sijoittaa useimmiten: o johtavassa asemassa olevat ja yrittäjät

12 12 MIHIN ASIOIHIN TAI TARKOITUKSEEN AIKOO KÄYTTÄÄ SÄÄSTÖJÄ TAI SIJOITUKSIA Minkälaisiin asioihin tai tarkoitukseen aiotte käyttää säästöjänne tai sijoituksianne? % niistä, joilla säästöjä/sijoituksia tai jotka aikovat säästää/sijoittaa (n=1669 vuonna 2014) Perinnöksi: o eniten yli 55-vuotiaat, osuus noussut yli kymmenellä prosenttiyksiköllä Perinnöksi: o eniten yli 55-vuotiaat, osuus noussut yli kymmenellä prosenttiyksiköllä Vararahastoksi tai pahan päivän varalle: o yhtälailla kaikki yli 25-vuotiaat o etenkin viimeisten kahden vuoden aikana asuntolainaa ottaneet Vararahastoksi tai pahan päivän varalle: o yhtälailla kaikki yli 25-vuotiaat o etenkin viimeisten kahden vuoden aikana asuntolainaa ottaneet Kulutustavaroiden hankkimiseksi: o etenkin alle 25-vuotiaat Kulutustavaroiden hankkimiseksi: o etenkin alle 25-vuotiaat Asunnon hankintaa varten: o alle 29-vuotiaat o yksin elävät ja lapsettomat pariskunnat Asunnon hankintaa varten: o alle 29-vuotiaat o yksin elävät ja lapsettomat pariskunnat Eläkeaikoja varten: o 40-59 -vuotiaat o pariskunnat, joiden lapset muuttaneet kotoa o osuus noussut kaikilla yli 29-vuotiailla Eläkeaikoja varten: o 40-59 -vuotiaat o pariskunnat, joiden lapset muuttaneet kotoa o osuus noussut kaikilla yli 29-vuotiailla

13 13 SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEIDEN VALINTAKRITEERIT (1/2) Minkä verran seuraavilla asioilla on vaikutusta valitessanne säästämis- tai sijoituskohdetta? % vastaajista (n=2394 vuonna 2014)

14 14 % vastaajista (n=2394 vuonna 2014) SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEIDEN VALINTAKRITEERIT (2/2) Minkä verran seuraavilla asioilla on vaikutusta valitessanne säästämis- tai sijoituskohdetta?

15 15 LUOTONOTTO

16 16 LUOTTOTILANNE Onko teillä jotain lainaa tai luottoa? Mitä seuraavista lainoista tai luotoista teillä on? Mikäli Teillä on yhteistä lainaa tai luottoa puolisonne kanssa, ottakaa sekin huomioon. % vastaajista (n=2394 vuonna 2014) Minkälainen korko asuntolainassa: o 73 %:lla vaihtuva korko o 9 %:lla koko lainassa kiinteä korko o 9 %:lla osa sidottu vaihtuvaan, osa kiinteään korkoon Minkälainen korko asuntolainassa: o 73 %:lla vaihtuva korko o 9 %:lla koko lainassa kiinteä korko o 9 %:lla osa sidottu vaihtuvaan, osa kiinteään korkoon

17 17 kyllä-osuudet - % vastaajista (n=2394 vuonna 2014) PIKALUOTOT VIIMEISEN 12 KUUKAUDEN AIKANA Oletteko viimeisen 12 kuukauden aikana ottanut pikaluottoa eli pikavippiä, siis lyhytaikaista esim. tekstiviestillä otettua luottoa? vastaajan ikä Pikavippejä suosivat erityisesti: o menot ovat suuremmat kuin tulot, lainaa menojen kattamiseen, osuus kasvanut o pikavippejä ottaneilla myös enemmän muita kulutusluottoja Pikavippejä suosivat erityisesti: o menot ovat suuremmat kuin tulot, lainaa menojen kattamiseen, osuus kasvanut o pikavippejä ottaneilla myös enemmän muita kulutusluottoja Lakimuutos 2013 kesäkuussa: Tiukennettiin pienlainojen myöntämistä → pikavippien määrät laskeneet. Lakimuutos 2013 kesäkuussa: Tiukennettiin pienlainojen myöntämistä → pikavippien määrät laskeneet. Pikavippejä vuoden aikana: o 51 % ottanut useammin kuin kerran o keskimäärin 2,5 kertaa Pikavippejä vuoden aikana: o 51 % ottanut useammin kuin kerran o keskimäärin 2,5 kertaa

18 18 LUOTONOTTOSUUNNITELMAT Aiotteko seuraavien 12 kuukauden aikana ottaa uutta lainaa tai luottoa? kyllä-osuudet - % vastaajista (n=2394 vuonna 2014)

19 19 % vastaajista (n=2394 vuonna 2014) LUOTONOTTOSUUNNITELMAT LUOTTOMUODOITTAIN Mitä seuraavista lainoista ja luotoista aiotte ottaa seuraavien 12 kuukauden aikana? Asuntolainan ottoaikeiden osuus laskenut selvästi: o alle kouluikäisten lasten perheillä Asuntolainan ottoaikeiden osuus laskenut selvästi: o alle kouluikäisten lasten perheillä Asuntolainan ottoaikeita keskimääräistä enemmän: o 25-39 -vuotiaat o lapsiperheet o lapsettomat parit Asuntolainan ottoaikeita keskimääräistä enemmän: o 25-39 -vuotiaat o lapsiperheet o lapsettomat parit

20 20 % vastaajista vuonna 2014 MITEN OTTAISI ENSIMMÄISEN KERRAN YHTEYTTÄ PANKKIIN ASUNTOLAINAA HAKIESSAAN Jos olisitte ottamassa asuntolainaa, miten ottaisitte ensimmäisen kerran yhteyttä pankkiin hakiessanne asuntolainaa? Jokin muu yhteydenottotapa kuin konttorissa käynti yleisin: o 25-54 -vuotiaat, ikäryhmä laajenee vuosi vuodelta (vuosi sitten 25-49v.) Jokin muu yhteydenottotapa kuin konttorissa käynti yleisin: o 25-54 -vuotiaat, ikäryhmä laajenee vuosi vuodelta (vuosi sitten 25-49v.)

21 21 % niistä, jotka ovat aikeissa ottaa asuntolainaa (n=89 vuonna 2014) MITEN OTTAISI ENSIMMÄISEN KERRAN YHTEYTTÄ PANKKIIN ASUNTOLAINAA HAKIESSAAN, VUOSIVERTAILU ASUNTOLAINAA OTTAVISTA Jos olisitte ottamassa asuntolainaa, miten ottaisitte ensimmäisen kerran yhteyttä pankkiin hakiessanne asuntolainaa?

22 22 Asuntolaina otettu viim. 2 vuoden aikana (n=211 v. 2014) ASUNTOLAINAN TAKAISINMAKSUAIKA LAINAN SUURUUDEN MUKAAN Miten pitkäaikaisen lainan otitte, eli mikä on asuntolainanne alkuperäinen takaisinmaksuaika? lainamäärä, euroa keskimääräinen takaisinmaksuaika, vuotta Tyypillisin laina-aika: o edelleen 20 vuotta Tyypillisin laina-aika: o edelleen 20 vuotta

23 23 niistä, jotka ovat ottaneet asuntolainan viimeisen 2 vuoden aikana ASUNTOLAINAN TAKAISINMAKSUAIKA LAINAN SUURUUDEN MUKAAN Miten pitkäaikaisen lainan otitte, eli mikä on asuntolainanne alkuperäinen takaisinmaksuaika?

24 24 On asuntolainaa (n=770 v. 2014) KESKIMÄÄRÄISET ASUNTOLAINAMÄÄRÄT Kuinka paljon teillä on tällä hetkellä asuntolainaa? Mikäli Teillä on yhteistä lainaa tai luottoa puolisonne kanssa, ottakaa sekin huomioon. euroa

25 25 KESKIMÄÄRÄISET UUSIEN ASUNTOLAINOJEN LAINAMÄÄRÄT Kun viimeksi otitte asuntolainaa, minkä suuruisen lainan otitte? 1000 euroaAsuntolaina otettu viim. 2 vuoden aikana (n=211 v. 2014)

26 26 % niillä, jotka ovat ottaneet lainan viimeisen 2 v. aikana (n=211 v. 2014) LAINAN OSUUS ASUNNON RAHOITUKSESSA LAINAN SUURUUDEN MUKAAN Kuinka monta prosenttia asunnon ostosta suunnilleen rahoitettiin lainalla?

27 27 % niistä, joilla on jotain lainaa (n=1254 vuonna 2014) tai asuntolainaa (n=770 vuonna 2014) VELANHOITOMENOJEN OSUUS KÄTEEN JÄÄVISTÄ TULOISTA Kuinka monta prosenttia kuukausittain käteen jäävistä tuloista suunnilleen menee lainojen lyhennyksiin ja korkoihin? Kahdeksalla prosentilla velkarasitus nousee yli 40 %:in, pysynyt samalla tasolla Velkarasitus keskimääräistä suurempi: o 29-39 -vuotiaat o alle kouluikäisten lasten perheet o ensiasunnon ostajat o asuntolainaan koetaan liittyvän riskejä Velkarasitus keskimääräistä suurempi: o 29-39 -vuotiaat o alle kouluikäisten lasten perheet o ensiasunnon ostajat o asuntolainaan koetaan liittyvän riskejä

28 28 % niillä, joilla on lainaa (n=1254 v. 2014) VELANHOITOMENOJEN OSUUS KÄTEEN JÄÄVISTÄ TULOISTA Kuinka monta prosenttia kuukausittain käteen jäävistä tuloista suunnilleen menee lainojen lyhennyksiin ja korkoihin?

29 29 % niistä, joilla on lainaa (n=1254 vuonna 2014) LAINOJEN MAKSUSUUNNITELMIEN MUUTOKSET Oletteko maksanut lainanne alkuperäisten suunnitelmien mukaan vai onko alkuperäisiä maksusuunnitelmia muutettu? Hitaammin maksaneet: o käyttäneet selvästi keskimääräistä useammin lyhennysvapaita jaksoja Hitaammin maksaneet: o käyttäneet selvästi keskimääräistä useammin lyhennysvapaita jaksoja Lainaa maksettu keskimääräistä hitaammin: o lainanhoitokulujen osuus käytettävissä olevista tuloista on yli 40 prosenttia o useampia erilaisia kulutusluottoja o lainaturvavakuutus o pieni- ja keskituloisten lisäksi myös suurituloisia Lainaa maksettu keskimääräistä hitaammin: o lainanhoitokulujen osuus käytettävissä olevista tuloista on yli 40 prosenttia o useampia erilaisia kulutusluottoja o lainaturvavakuutus o pieni- ja keskituloisten lisäksi myös suurituloisia

30 30 % niistä, jotka ovat maksaneet hitaammin (n=130 vuonna 2014) MISTÄ SYYSTÄ MAKSANUT HITAAMMIN Mistä syystä olette maksanut hitaammin? Spontaanit maininnat luokiteltuina

31 31 kyllä-osuudet - % vastaajista, joilla on asuntolainaa (n=770 vuonna 2014) LYHENNYSVAPAIDEN JAKSOJEN KÄYTTÖ ASUNTOLAINAN KOON MUKAAN Oletteko viimeisen 12 kuukauden aikana käyttänyt lainaa takaisin maksaessanne lyhennysvapaita jaksoja? Lyhennysvapaiden käyttö yleisempää: o lainanhoitokulujen osuus käytettävissä olevista tuloista on yli 40 prosenttia o käytetään eri tuloluokissa o myös vähemmän lainaa omaavat käyttävät Lyhennysvapaiden käyttö yleisempää: o lainanhoitokulujen osuus käytettävissä olevista tuloista on yli 40 prosenttia o käytetään eri tuloluokissa o myös vähemmän lainaa omaavat käyttävät

32 32 TALOUDEN JA ASUNTOLAINOJEN RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

33 33 % vastaajista (n=2394 vuonna 2014) OMAAN TALOUTEEN LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT Luettelen vielä joitakin omaan talouteenne mahdollisesti liittyviä riskitekijöitä. Sanokaa kunkin kohdalla koetteko te sen uhkaavan omaa taloudellista tilannettanne. Kokee riskien uhkaavan keskimääräistä enemmän: o on muita useammin taloudellisia ja muita velvoitteita o lainanhoitoon menee yli 20 % kuukausituloista (aiemmin raja 40 %) o asuntolainaa ja kulutusluottoja o etenkin työttömät ja lomautetut, mutta myös työväestö ja ylemmät toimihenkilötkin Kokee riskien uhkaavan keskimääräistä enemmän: o on muita useammin taloudellisia ja muita velvoitteita o lainanhoitoon menee yli 20 % kuukausituloista (aiemmin raja 40 %) o asuntolainaa ja kulutusluottoja o etenkin työttömät ja lomautetut, mutta myös työväestö ja ylemmät toimihenkilötkin Josta yksittäisten riskien osuudet: Lomautusten uhkan kokeminen lisääntynyt etenkin: o 25-28 -vuotiailla o 40-44 -vuotiailla o 55-59 -vuotiailla Lomautusten uhkan kokeminen lisääntynyt etenkin: o 25-28 -vuotiailla o 40-44 -vuotiailla o 55-59 -vuotiailla Pelko omien/talouden tulojen laskusta: o liittyy vielä aiempaakin selvemmin työttömyyden / lomautusten uhkan kokemiseen. Pelko omien/talouden tulojen laskusta: o liittyy vielä aiempaakin selvemmin työttömyyden / lomautusten uhkan kokemiseen. Työttömyyden uhkan kokeminen lisääntynyt erityisen paljon: o 25-28 -vuotiailla o 50-54 -vuotiailla Työttömyyden uhkan kokeminen lisääntynyt erityisen paljon: o 25-28 -vuotiailla o 50-54 -vuotiailla

34 34 % niistä, jotka kokevat riskien uhkaavan ja ovat varautuneet riskeihin jotenkin (n=819 vuonna 2014) OMAAN TALOUTEEN LIITTYVIIN RISKITEKIJÖIHIN VARAUTUMINEN Miten olette varautunut näihin omaa talouttanne koskeviin mahdollisiin riskitekijöihin? Spontaanit maininnat luokiteltuina

35 35 % vastaajista, joilla on asuntolainaa (n=770 vuonna 2014) % niistä, jotka näkevät asuntolainaansa liittyvän jotain riskejä (n=128 v. 2014) ASUNTOLAINAAN LIITTYVÄT RISKIT Näettekö tällä hetkellä, että asuntolainaanne liittyisi joku tai joitakin riskejä? (niiltä, joilla on asuntolainaa) Mitä riskejä näette asuntolainaanne liittyvän? (niiltä, jotka näkevät asuntolainaansa liittyvän riskejä) Spontaanit maininnat luokiteltuina Useampia yksittäisiä riskejä samanaikaisesti. Kokee asuntolainaan liittyviä riskejä keskimääräistä enemmän: o yli 100 000 € asuntolainaa o yli 200 000 € asuntolaina otettu viimeisten kahden vuoden aikana o lainan takaisinmaksuaika pidempi o lainojen lyhennykset ja korot vievät keskimääräistä suuremman osan kk-tuloista Kokee asuntolainaan liittyviä riskejä keskimääräistä enemmän: o yli 100 000 € asuntolainaa o yli 200 000 € asuntolaina otettu viimeisten kahden vuoden aikana o lainan takaisinmaksuaika pidempi o lainojen lyhennykset ja korot vievät keskimääräistä suuremman osan kk-tuloista

36 36 % niistä, jotka näkevät asuntolainaansa liittyvän jotain riskejä ja ovat varautuneet riskeihin jotenkin (n=91 vuonna 2014) ASUNTOLAINAAN LIITTYVIIN RISKITEKIJÖIHIN VARAUTUMINEN Miten olette varautunut näihin asuntolainaanne liittyviin riskeihin? Spontaanit maininnat luokiteltuina

37 37 % niistä, joilla on asuntolainaa (n=770 vuonna 2014) MINKÄLAINEN KORKO ASUNTOLAINASSA ON Minkälainen korko asuntolainassanne on?

38 38 % niistä, joilla on asuntolainaa (n=770 vuonna 2014) KORKOTASON MUUTOKSEN VAIKUTUS ASUNTOLAINAN MAKSUERÄÄN Miten korkotason muutos vaikuttaa asuntolainanne maksuerään?

39 39 % niistä, joilla on asuntolainaa vuonna 2014 KORKOTASON MUUTOKSEN VAIKUTUS ASUNTOLAINAN MAKSUERÄÄN SEN MUKAAN MILLOIN ASUNTOLAINA ON OTETTU Miten korkotason muutos vaikuttaa asuntolainanne maksuerään?

40 40 kyllä-osuudet - % niistä, joilla on asuntolainaa (n=770 vuonna 2014) VARAUTUMINEN MAHDOLLISEEN KORON NOUSUUN Oletteko varautunut asuntolainanne koron mahdolliseen nousuun ja sen mukanaan tuomaan lainanhoitokulujen kasvuun? Koron nousuun varautuminen tyypillisempää: o isoissa lainoissa – esim. yli 80 000 € lainoissa osuus 80 % Koron nousuun varautuminen tyypillisempää: o isoissa lainoissa – esim. yli 80 000 € lainoissa osuus 80 %

41 41 kyllä-osuudet - % niistä, joilla on asuntolainaa (n=770 vuonna 2014) VARAUTUMINEN MAHDOLLISEEN KORON NOUSUUN ERI MÄÄRÄN ASUNTOLAINAA OMAAVILLA Oletteko varautunut asuntolainanne koron mahdolliseen nousuun ja sen mukanaan tuomaan lainanhoitokulujen kasvuun?

42 42 % niistä, jotka ovat varautun. asuntolainan koron nousuun (n=552 v. 2014) MITEN ON VARAUTUNUT KORON NOUSUUN Jos olette varautunut, miten olette varautunut koron nousuun? Spontaanit maininnat luokiteltuina

43 43 % niistä, jotka eivät ole varautun. asuntolainan koron nousuun (n=218 v. 2014) MIKSI EI OLE VARAUTUNUT MAHDOLLISEEN KORON NOUSUUN Jos ette ole varautunut koron nousuun, mistä syystä tai syistä johtuen ette ole varautunut? Spontaanit maininnat luokiteltuina

44 44 % niistä, joilla on asuntolainaa/kulutusluottoa pankista (n=956 vuonna 2014) % niistä, jotka aikovat ottaa asuntolainaa/pankin kulutusluottoa (n=144 v. 2014) KORKOKATTO Onko lainassanne korkokatto, jolla varmistatte, ettei korko nouse yli sovitun rajan? Aiotteko ottaa lainaanne korkokaton, jolla voitte suojautua siihen, ettei lainanne korko nouse yli sovitun rajan?

45 45 % niistä, joilla on jotain lainaa (n=1254 vuonna 2014) tai asuntolainaa (n=770 vuonna 2014) LAINATURVAVAKUUTUKSET Onko johonkin lainoistanne liitetty lainaturvavakuutus, joka turvaa lainan takaisinmaksun? Turva työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden varalta 46 %:lla. Turva pysyvän työkyvyttömyyden varalta 42 %:lla. Turva työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden varalta 46 %:lla. Turva pysyvän työkyvyttömyyden varalta 42 %:lla.

46 46 MAKSUTAVAT

47 47 INTERNETIN KÄYTTÄJÄT Käytättekö Internetiä? kyllä-osuudet - % vastaajista (n=2394 vuonna 2014)

48 48 % vastaajista (n=2394 vuonna 2014) TAVALLISIMMAT LASKUNMAKSUTAVAT Mikä on tavallisin tapa, jolla maksatte laskunne? Kansallinen suoraveloitus päättyi tammikuun 2014 lopussa. Aktiivisilla verkkopankin käyttäjillä sen korvaa e-lasku ja niillä, joilla ei ole käytössään verkkopankkia sen korvaa suoramaksu tai muu laskunmaksutapa. *) e-laskulla lisätty vuonna 2014, aiemmin pelkästään verkkopankissa

49 49 TAVALLISIN JA MUUT LASKUNMAKSUTAVAT YHTEENSÄ Mikä on tavallisin tapa, jolla maksatte laskunne? Mitä muita laskunmaksutapoja käytätte? % vastaajista (n=2394 vuonna 2014) *) e-laskulla lisätty vuonna 2014, aiemmin pelkästään verkkopankissa

50 50 TAVALLISIMMAT LASKUNMAKSUTAVAT IKÄRYHMITTÄIN 2014 Mikä on tavallisin tapa, jolla maksatte laskunne? % vastaajista vuonna 2014

51 51 % vastaajista (n=2394 vuonna 2013) VERKKOPANKIN KÄYTTÖ Jos maksatte laskuja Internetin kautta tai verkkopankissa, maksatteko TAVALLISIMMIN tietokoneella, taulutietokoneella/tabletilla vai matkapuhelimella? Mitä muita maksutapoja käytätte? Kaiken kaikkiaan 25 % suomalaisista käyttää mobiililaitteita verkkopankissa laskuja maksaessaan. Kysymystä muutettu 2014 kaksivaiheiseksi: Kysyttiin erikseen tavallisin ja muut verkkopankin käyttölaitteet

52 52 SAAKO E-LASKUJA VERKKOPANKKIIN Saatteko e-laskuja suoraan verkkopankkiinne? % niistä, jotka maksavat laskuja verkkopankissa (n=2155 vuonna 2014)

53 53 HALUAISIKO E-LASKUJA VERKKOPANKKIIN Haluaisitteko e-laskuja suoraan verkkopankkiinne? % niistä, jotka maksavat laskuja verkkopankissa, mutta eivät vielä saa e-laskuja verkkopankkiinsa (n=815 vuonna 2014)

54 54 E-LASKUJEN TUNTEMINEN Tiedättekö, mikä on e-lasku? % vastaajista (n=2394 vuonna 2014)

55 55 E-LASKUJEN TUNTEMINEN Tiedättekö, mikä on e-lasku? % niistä, jotka eivät saa e-laskuja tai eivät maksa laskuja verkkopankissa

56 56 % vastaajista (n=2394 vuonna 2014) PÄIVITTÄISTAVARAOSTOSTEN TAVALLISIN MAKSUTAPA Millä tavalla maksatte tavallisimmin päivittäistavaraostoksenne? *) 2009 ja sitä aiemmin kysytty pankkikortilla **) 2009 ja sitä aiemmin kysytty yleisluottokortilla

57 57 % vastaajista vuonna 2014 PÄIVITTÄISTAVARAOSTOSTEN TAVALLISIN MAKSUTAPA IKÄRYHMITTÄIN 2014 Millä tavalla maksatte tavallisimmin päivittäistavaraostoksenne?

58 58 KÄTEISEN RAHAN NOSTAMINEN

59 59 % vastaajista (n=2394 vuonna 2014), kyllä-osuudet AUTOMAATTIKÄYTTÖÖN SOVELTUVA MAKSUKORTTI Onko Teillä jokin automaattikäyttöön soveltuva pankin myöntämä maksukortti, kuten pankkikortti tai debitkortti tai Visa Electron tai pankki- tai debitkortin ja luottokortin yhdistelmä?

60 60 % niistä, joilla automaattikäyttöön soveltuva pankin myöntämä maksukortti (n=2316 vuonna 2014) PANKIN MYÖNTÄMÄÄN MAKSUKORTTIIN LIITETTY LÄHIMAKSUOMINAISUUS Onko pankin myöntämään maksukorttiinne liitetty lähimaksuominaisuus? Epätietoisia keskimääräistä enemmän alle 18-vuotiaiden ja eläkeläisten keskuudessa. Automaattikäyttöön soveltuva pankin myöntämä maksukortti: o 97 %:lla suomalaisista o keskimääräistä harvemmin alle 18 ja yli 70-vuotiailla, mutta heistäkin yli 90 %:lla Automaattikäyttöön soveltuva pankin myöntämä maksukortti: o 97 %:lla suomalaisista o keskimääräistä harvemmin alle 18 ja yli 70-vuotiailla, mutta heistäkin yli 90 %:lla

61 61 % niistä, joiden kortissa on lähimaksuominaisuus (n=193 vuonna 2014) LÄHIMAKSUOMINAISUUDEN KÄYTTÄMINEN Oletteko koskaan käyttänyt korttinne lähimaksuominaisuutta? Lähimaksuominaisuutta käyttäneitä eniten: o alle 29-vuotiaissa Lähimaksuominaisuutta käyttäneitä eniten: o alle 29-vuotiaissa

62 62 % vastaajista (n=2394 vuonna 2014) KÄTEISEN NOSTOTAVAT Mistä nostatte tavallisimmin käteisen rahanne? Mistä muualta nostatte käteistä rahaa ainakin joskus? 6 % suomalaisista ei nosta juuri koskaan käteistä rahaa

63 63 % vastaajista vuonna 2014 TAVALLISIN KÄTEISEN NOSTOTAPA IKÄRYHMITTÄIN 2014 Mistä nostatte tavallisimmin käteisen rahanne?

64 64 AINEISTON RAKENNE (1/2) % vastaajista (n=2394)

65 65 AINEISTON RAKENNE (2/2) % vastaajista (n=2394)


Lataa ppt "1 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT 2014 Esitys 27.4.2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google