Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opiskelijat työmarkkinoilla vuonna 2011 Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto Lokakuu 2011 Real Stats Oy.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opiskelijat työmarkkinoilla vuonna 2011 Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto Lokakuu 2011 Real Stats Oy."— Esityksen transkriptio:

1 Opiskelijat työmarkkinoilla vuonna 2011 Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto Lokakuu 2011 Real Stats Oy

2 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 20112 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet  Tutkimuksella haettiin vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:  Mikä oli opiskelijoiden työtilanne kesällä 2011?  Minkälaisissa tehtävissä ja millä sektorilla opiskelijat työskentelivät kesällä ja lukukauden 2010-2011 aikana?  Mikä oli opiskelijoiden palkkataso, ja oliko palkkauksessa eroja eri opiskelijaryhmien välillä?  Kuinka opiskelijat kokivat opintojen aikaisen työskentelyn vaikuttavan opintoihin tai opintojen jälkeiseen työllistymiseen?  Tutkimuksen tietoja voidaan hyödyntää mm. opiskelijoiden palkkasuositusten määrittelyssä, muussa opiskelijoita koskevassa edunvalvonnassa ja jäsenneuvonnassa.

3 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 20113 Tutkimuksen toteuttaminen  Tutkimuksen kohdejoukkona olivat Agronomiliiton, YKL:n, LAL:in ja Metsänhoitajaliiton edustamien koulutusalojen opiskelijat.  Tiedonkeruu toteutettiin web-kyselynä syyskuussa 2011. Tutkimuslinkki lähetettiin liittojen opiskelijajäsenille henkilökohtaiseen sähköpostiin. Opiskelijoilla oli mahdollisuus vastata tutkimukseen myös avoimen linkin kautta.  Analysoitava aineisto muodostui 1 263 opiskelija vastauksista.  Tutkimusaineiston analysoinnin ja tulosten raportoinnin toteutti Real Stats Oy.

4 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 4 Tutkimusaineiston kuvaus

5 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 5 Opiskelijat pääaineen mukaan vuonna 2011

6 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 6 Opiskelijat yliopiston mukaan vuonna 2011

7 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 7 Suoritetut opintopisteet 1.9.2011 ja niiden jakauma

8 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 8 Opintopisteiden jakauma 1.9.2011

9 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 9 Opintojen aloitusvuosi Kaikki vastaajat

10 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 10 Hakiko töitä kesäksi 2011?

11 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 11 Pääasiallinen toiminta kesällä 2011

12 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 12 Pääasiallinen toiminta kesällä 2011 pääaineen mukaan

13 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 13 Pääasiallinen toiminta kesällä 2011 vuosikurssin mukaan

14 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 14 Työnantajasektori kesätyössä

15 Kesätyönantajan sektori vuosikurssin mukaan YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 201115

16 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 16 Työnantajasektori kesätöissä pääasiallisen toiminnan mukaan

17 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 17 Työnimike kesätyössä

18 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 18 Kuuluiko työttömyyskassaan kesätyön aikana?

19 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 19 Neuvotteliko palkasta työnantajan kanssa?

20 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 20 ”Käytitkö apuna liittosi palkkatilastoja tai - suosituksia?” (vain palkkaneuvotteluja käyneet)

21 Kuinka paljon oppi kesätöissä asioita, jotka hyödyttävät työnsaantia valmistumisen jälkeen YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 21

22 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 22 Palkkataso kesätyössä Kaikki 4L-liitot

23 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 23 Palkkataso kesätyössä Kaikki 4L-liitot

24 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 24 Palkkataso kesätyössä YKL:n alojen opiskelijat

25 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 25 Palkkataso kesätyössä YKL:n alojen opiskelijat

26 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 26 Palkkataso kesätyössä YKL:n alojen opiskelijat

27 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 27 Pääasiallinen toiminta lukuvuonna 2010-2011

28 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 28 Kuinka paljon teki töitä lukuvuoden aikana?

29 Työskentely lukukauden aikana vuosikurssin mukaan YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 29

30 Liittyikö lukukauden aikainen työ opiskeltuun alaan, vuosikurssien mukaiset jakaumat YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 30

31 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 31 Lukukauden aikaisen työskentelyn pääasiallisin syy

32 Lukukauden aikaisen työskentelyn vaikutus opintojen etenemiseen YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 32

33 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 33 Opintojen ohessa työskentelyn vaikutus opintoihin

34 YKLOpiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2011 34 Lopuksi  Tutkimuksesta saatiin suuntaa-antavia tietoja opiskelijoiden työskentelystä ja palkkatasosta kesällä 2010 ja lukukauden 2010-2011 aikana.  Aineiston edustavuutta ei voitu arvioida, koska käytettävissä ei ollut tarkkoja tietoja perusjoukkoon kuuluvien määrästä tai ominaisuuksista. Viimevuotiseen tutkimukseen verrattuna vastaajien rakenteessa oli merkittäviä eroja. Esimerkiksi tänä vuonna aineistossa oli huomattavasti enemmän ammattikorkeakouluopiskelijoita.  YKL:n edustamien koulutusalojen opiskelijoiden kesätöiden kirjo on hyvin laaja. Opiskelijoiden palkkataso oli keskimäärin hieman korkeampi kuin kesällä 2010.  Tutkimuksesta saatiin aiempaa tarkempia tietoja opintovaiheen ja työssäkäynnin välisestä yhteydestä: opintojen loppupuolella opintojen ohessa työskentely on selvästi yleisempää kuin opintouran alussa.  Valitettavan moni joutui turvaamaan toimeentulonsa tekemällä opintojen ohessa töitä omaa koulutusalaa vastaamattomissa tehtävissä.


Lataa ppt "Opiskelijat työmarkkinoilla vuonna 2011 Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto Lokakuu 2011 Real Stats Oy."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google