Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lasse Lyytikäinen 2005 Kivialan tutkimus-, tuotekehitys- ja koulutusprojekti Kajaanin yliopistokeskus Taideteollinen korkeakoulu Suomen kivikeskus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lasse Lyytikäinen 2005 Kivialan tutkimus-, tuotekehitys- ja koulutusprojekti Kajaanin yliopistokeskus Taideteollinen korkeakoulu Suomen kivikeskus."— Esityksen transkriptio:

1 Lasse Lyytikäinen 2005 Kivialan tutkimus-, tuotekehitys- ja koulutusprojekti Kajaanin yliopistokeskus Taideteollinen korkeakoulu Suomen kivikeskus

2 Taustatilanne Kivialalta puuttuu yliopistollinen tutkimus-, tuotekehitys- ja koulutustoiminta Euroopassa ja Suomessa ei ole riittävää kivialan testaustoimintaa, joka on tarpeen yhteisten laatujärjestelmien ja -normien kehittämiseksi ja yhteisten suunnitteluohjelmien laatimiseksi ja kilpailuaseman parantamiseksi Kiina on maailman suurin jalostaja ja halpatuontimaa Kiviteollisuus työllistää Euroopassa noin 100.000 henkilöä, työllistymismahdollisuuksia voitaisiin oleellisesti lisätä

3 Kivialan tutkimus-, tuotekehitys- ja koulutusprojekti Synnytetään yliopistollinen kivialan tutkimus-, tuotekehitys- ja koulutustoiminta Projektin koordinaattorina toimii Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus Keskeisiä yhteistyöosapuolia ovat Taideteollinen korkeakoulu ja Suomen kivikeskus Toiminnan yliopistollinen kehittäminen suunnataan keskeisesti Kainuuseen, Ylä- Savoon ja Pohjois-Karjalaan Projekti on samalla alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen

4 Muut yhteistyöosapuolet Kiviala Kivialan kehittämishankkeet Tulikivi Oyj Kivialan yritykset Kiviteollisuusliitto Euroroc Yliopistot Oulun yliopiston arkkitehtiosasto Tampereen teknillinen yliopisto Teknillinen yliopisto, arkkitehtiosasto (Otaniemi) Ammattikorkeakoulut Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu Yrityshautomot ja -kiihdyttämöt

5 Tukiorganisaatiot ja rahoittajat Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto SITRA Tekniikan edistämiskeskus TEKES TE-keskukset Työvoimahallinto Lääninhallitukset Geologinen tutkimuskeskus GTK Valtion teknillinen tutkimuslaitos VTT Kiviteollisuusliitto Kivikyläsäätiö Rakennusteollisuus Kainuun maakunta – kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan liitto ja Pohjois-Savon liitto

6 Tavoitteet Täydennys- ja yrittäjäkoulutuksen järjestäminen Kivialan tuotekehityksen ja muotoilun maisteriohjelman järjestäminen Jatkokoulutuksen järjestäminen Tutkimus- ja tuotekehitysstrategian kehittäminen Kansainvälisen toiminnan edistäminen Työllisyyden edistäminen kivialan teollisuudessa ja yliopistosektorilla

7 Koulutuksen muodot Täydennys- ja yrittäjäkoulutus, lyhyt- ja pitkäkestoiset täydennyskoulutusohjelmat Opintokokonaisuus 15 opintoviikkoa (uuden tutkintojärjestelmän ”Bolognan tutkintomallin” mukaisesti 25 opintopistettä) Kivialan tuotekehityksen ja muotoilun kansainvälinen maisteriohjelma (muuntokoulutus 3-4 vuotta) Jatkokoulutus (tohtorikoulu) Kansainväliset seminaarit

8 Koulutuksen kohderyhmät Koulutus suunnataan Arkkitehdeille Diplomi-insinööreille (rakennusala) Muotoilijoille Kaupallisen ja markkinointialan henkilöstölle

9 Kivialan tuotekehityksen ja muotoilun maisteriohjelman koulutuksen sisältöalueet Kivialan osaaminen Geologinen ja kiviteollisuusosaaminen Tuotantoteknologiaosaaminen Rakennustuoteosaaminen Design-osaaminen Kiven käytön uudet ratkaisut, innovaatiot Yrittäjyys, liiketalous ja markkinointi Johtaminen, management Kansainvälisyys

10 Tutkimus- ja tuotekehitysstrategia Rakennuskivi on alkuvaiheessa tärkein innovaatio- ja tuotekehitysalue Tutkimusstrategiaan sisältyvät materiaalitutkimus, jalostustekniikan tutkimus ja design-tutkimus ( innovaatioiden kehittäminen ja mallinnustutkimus)

11 Yritysten kehittäminen sekä hautomo- ja kiihdyttämötoiminta Projekti edistää olemassa olevien yritysten toimintaa tutkimuksen, tuotekehityksen ja koulutuksen avulla Projekti tukee uusien yritysten synnyttämistä yrityshautomoiden ja -kiihdyttämöiden kautta Projekti edistää tutkimuksen, tuotekehityksen, koulutuksen ja yritysten verkostoitumista

12 Kansainvälinen yhteistyö Keskeisiä tavoitteita ovat Vahvan kansainvälisen osaaminen luominen Vahvistaa hyviä yhteistyösuhteita Euroopan sisällä Kehittää yhteistyösuhteita maailmanlaajuisesti Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen laatujärjestelmällä halpatuontimaita vastaan Lähialueyhteistyön kehittäminen Venäjän kanssa

13 Työllisyyden edistäminen Työllisyyden edistämisen toimenpiteitä: Yritysten toimintaedellytysten parantaminen tutkimuksen, tuotekehityksen ja koulutuksen avulla Design management Yritysten kansainvälistymis- ja vientiosaamisen kehittäminen Yritysten yhteistyö ja verkostoituminen

14 Kustannukset Strategiatyö, kolme vuotta 360.000 € Kivialan professorin ja assistentin virkojen perustaminen 550.000 € Kivialan tuotekehityksen ja muotoilun kansainvälinen maisteriohjelma 1.000.000 € Yhteensä 1.910.000 €

15 Rahoitusmahdollisuudet 1 Koulutus ja tutkimus Kivialan tuotekehityksen ja muotoilun maisterikoulu ESR-, EAKR-, Interreg- ja työvoimapoliittinen rahoitus Täydennys- ja yrittäjäkoulutus TE-keskukset, työvoimapoliittinen koulutus, EU-ohjelmat, maksullinen palvelutoiminta, yrityksissä tapahtuva koulutus, ammattitutkinnot Jatkokoulutus ja tutkimus Tohtorikoulu Suomen akatemia Tutkimushankkeet Sitra Tekes

16 Rahoitusmahdollisuudet 2 Kivialan professuuri Kiviteollisuus (lahjoitus) EU-rahoitus Opetusministeriö (budjettirahoitus) Kivialan tutkimusassistentti Kiviteollisuus (lahjoitus) EU-rahoitus Opetusministeriö (budjettirahoitus)


Lataa ppt "Lasse Lyytikäinen 2005 Kivialan tutkimus-, tuotekehitys- ja koulutusprojekti Kajaanin yliopistokeskus Taideteollinen korkeakoulu Suomen kivikeskus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google