Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rastor Oy, Itä- ja Pohjois-Suomen yksikkö

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rastor Oy, Itä- ja Pohjois-Suomen yksikkö"— Esityksen transkriptio:

1 Rastor Oy, Itä- ja Pohjois-Suomen yksikkö
Osaamisen kehittäminen ja arviointi onnistuneen tuotekehitysprojektin läpiviemisessä Rastor Oy, Itä- ja Pohjois-Suomen yksikkö Markku Oikarinen koulutusjohtaja, KTM

2 Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto
Ensimmäiset tutkinnon perusteet v / OPH Työelämän näyttötutkinto, voidaan suorittaa oppisopimuskoulutuksena Käytännön osaaminen keskeisintä Rastor markkinajohtaja koulutuksen järjestämisessä Suomessa Tuotekehittäjäosaamisen parantaminen Osaamisen ”sertifiointi”

3 Osaamisen kehittämisen ja arvioinnin ”lupaus” koulutuksessa?
innovaatioita? menestyviä yrityksiä?

4 Osaamisen kehittämisen ja arvioinnin ”lupaus” koulutuksessa?
innovaatioita? menestyviä yrityksiä? Hankevetäjän osaamista hyviä projektisuunnitelmia prosessiosaamista työkalujen ja menetelmien tuntemusta ja hallintaa

5 Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnossa osaamisalueet jaetaan seuraavasti:
1. Tuotekehitystyön valmistelu 2. Tuotekehitystä tukevien menetelmien hallinta 3. Oman tuotekehitystyön toteutus + 4. Yrittäjyys

6 Kenelle? Lainaus tutkinnon perusteista:
”Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto soveltuu hyvin yrittäjille ja PK-yrityksissä toimiville henkilöille. Tutkinnon sisältö on muodostettu huomioiden sekä tuotteiden että palvelujen kehityshankkeiden piirteet. Tuotekehitysmenetelmien hallinnassa korostetaan asiakkaan vuorovaikutusta ja palautetta eri sidosryhmien kanssa.”

7 Kenelle tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto on suunnattu?
JOHTAMINEN Strategia Jalkauttamishanke YRITTÄJYYS Liikeidea Liiketoimintasuunnitelma TUOTEKEHITYS Idea Kehittämisprojekti

8 Osallistujalla tulee olla jokin idea eli kehittämisprojektin kohde
Fyysinen tuote Palvelu Prosessi Liiketoimintomalli eli tapa toimia … sekä aito ympäristö kehittämisprojektin suunnitteluun ja toteutukseen.

9 1. Tuotekehitystyön valmistelu
”Tutkinnon osan suorittaja ymmärtää tuotekehityksen merkityksen yritykselle ja osaa asettaa realistisia tavoitteita tuotekehitystyölle. Tutkinnon osan suorittaja pystyy yhdessä tiimin muiden jäsenten kanssa arvioimaan lähtötilannetta, vallitsevaa tekniikan tasoa ja tarjontaa suhteessa käynnistettävään tuotekehitystyöhön. Hän osaa yhdessä muiden kanssa tehdä tarvittavat esiselvitykset ja tuntee tuotekehitystoiminnan vaiheistuksen. Tutkinnon osan suorittaja ymmärtää, että nykyaikaisessa tuotekehitystyössä kehitettävä tuote on usein palvelun ja fyysisen tuotteen yhdistelmä.”

10 2. Tuotekehitystä tukevien menetelmien hallinta
”Tässä tutkinnon osassa suorittaja tuntee tuotekehityksen systemaattiset menetelmät, jotka liittyvät tiedonhakuun, ideointiin sekä analyysien ja suunnitelmien tekoon. Tutkinnon osan suorittaja tuntee tuotekehitystyön suojaamiseen ja immateriaalioikeuksiin liittyvät yleiset periaatteet ja tärkeimmät käsitteet. Tutkinnon osan suorittaja osaa tarvittaessa soveltaa tuotekehitysmenetelmiä yrityksissä tai muussa toimintaympäristössään. Lisäksi hän osaa laatia ohjeiden avulla tuotekehityshankkeen projektisuunnitelman ja toimia osana tiimiä projektiluonteisissa tuotekehitystehtävissä.”

11 3. Oman tuotekehitystyön toteutus
”Tässä tutkinnon osassa tutkinnon osan suorittaja osaa toteuttaa tuotekehitysprojektin projektisuunnitelman mukaisesti yksin tai yhteistyössä tiimin kanssa. Tutkinnon osan suorittaja ymmärtää tuotteen tai palvelun kohderyhmän vaatimusten, tuottamisen edellytysten ja kaupallistamisen merkityksen tuotekehitystyössä. Hän osaa hyödyntää muita alan asiantuntijoita työnsä tukena. Tässä tutkinnon osassa on keskeistä, että tutkinnon suorittaja tuntee tuotekehitystyön ja siihen liittyvät selvitykset ja suunnitelmat ideasta tuotteen tai palvelun kaupallistamiseen. Tarvittaessa tulee pystyä selvityksin osoittamaan, miksi hanketta ei ole perusteltua käytännössä toteuttaa.”

12 Osaamisen arviointi: arviointi kolmikantana tutkintotilaisuudet käytännön havaittua osaamista peilataan tutkinnon perusteisiin tutkinnon suorittajat kokevat hyvin myönteisenä ja kehittävänä

13 Kiitos!


Lataa ppt "Rastor Oy, Itä- ja Pohjois-Suomen yksikkö"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google