Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Jyväskylän koulutuskuntayhtymän"— Esityksen transkriptio:

1 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän
perehdyttämis- ja talousarvio 2014 seminaari Kaija Haapasaari

2

3 Oppisopimuskoulutuksen perusasiat
Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä opinnoilla - ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto Perustuu15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen (oppisopimus) Voi olla myös yrittäjän ja oppisopimuskoulutuksen järjestäjän välinen sopimus On päätoimista opiskelua (väh.25 viikkotuntia), tapahtuu pääosin työpaikalla Jokaiselle oppisopimusopiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma joka liitetään oppisopimukseen Työtehtävissä on voitava oppia suoritettavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksia vastaavia keskeisiä tietoja ja taitoja

4 Oppisopimuksella voi opiskella
Ammatillisen perustutkinnon Ammatillisia lisäkoulutuksia; ammattitutkinnot ja erikoisammatti-tutkinnot Muu lisäkoulutus, ei –tutkintotavoitteinen koulutus Tutkinnot Opetushallituksen sivuilla: Tutkinnon suorittaminen oppisopimuskoulutuksena antaa samat jatko-opintokelpoisuudet kuin oppilaitosmuotoinen koulutus Oppisopimusopiskelun voi aloittaa missä vaiheessa vain vuotta kun työnantajaosapuoli sen mahdollistaa ja koulutusedellytykset on varmistettu Käytössäsi 52 ammatillista perustutkintoa sekä lähes 300 ammatti- ja erikoisammattitutkintoa!

5 Oppisopimuskoulutus soveltuu
Rekrytointitilanteisiin, uusille työntekijöille Uudelleenkoulutustilanteisiin, alan vaihtajille Työntekijöille, joilta puuttuu koulutus tai se on jäänyt kesken Työntekijöille, jotka haluavat kehittyä ammatissaan Yrittäjille, jotka haluavat kehittää itseään ja yritystoimintaansa Sekä nuorille että aikuisille – v nuorin 16 v. vanhin 62 v.

6

7

8 Oppisopimus on yhteistyötä
Oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutuksen johto, valvonta, viranomaistehtävät Rahoitus, Laatu, Kehittäminen Neuvonta, ohjaus Oppiva työntekijä Sitoutuu koulutuksen tavoitteisiin Oppiva, kehittävä työote Oppilaitos Tietopuolinen oppiminen Tutkinnon suorittaminen Työpaikka Oppimisympäristö Työpaikalla tapahtuva oppiminen Työpaikkakouluttaja/mentori

9 Oppisopimuskoulutuksen rahoitus
TE-toimisto, kunnan tuki, Kela, vakuutusyhtiö jne. OKM Opetus- ja kulttuuri-ministeriö Jyväskylän koulutus- kuntayhtymä Oppi-sopimus-keskus Koulutus- korvaus Palkkatuki, kuntalisä kuntoutusraha jne Työnantaja Opinto- sosiaaliset edut Työehtosopimuksen mukainen palkka Valtionosuus Opiskelija Yksikkö-hinta Tietopuolisen koulutuksen hankinta Näyttötutkintomaksu,58 € Oppilaitos Ammatillinen perustutkintokoulutus: ei määrällistä säätelyä Ammatillinen lisäkoulutus: vähimmäismäärä järjestämisluvassa + OKM:n ilmoittama vuotuinen enimmäismäärä = opiskelijamäärä kiintiöity

10 Lähde: Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen, OKM työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8, muutokset Kaija Haapasaari

11 Jyväskylän oppisopimuskeskus
Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän alueella Vastaa oppisopimuskoulutuksen johdosta ja siihen liittyvistä viranomaistehtävistä Henkilöstö: 7 koulutustarkastajaa, 5 koulutussihteeriä, oppisopimusjohtaja Jyväskylän oppisopimuskeskuksella on vuosittain opiskelijaa

12

13 Talouden tunnuslukuja v. 2012
miljoonaa euroa Tuotot 5,9 Menot Henkilöstömenot 0,6 Koulutuspalvelut 2,9 * sisäiset ostot 1,9 *ulkoiset ostot 1 Koulutuskorvaukset yrityksille 1,7 Opintososiaaliset edut 0,3

14 Alkaneet ja voimassa olevat sopimukset, v. 2011, 2012, 2013 (tilanne 30.8.2013)

15 Alkaneet oppisopimukset, asiakasryhmät v. 2011, 2012, 2013 (tilanne 30

16 Suosituimmat perustutkinnot Jyväskylän oppisopimuskeskuksessa vuonna 2012
Päivitysaikataulu, viikko 2 Lähde: Jyväskylän oppisopimuksen Sopimus Pro –järjestelmä. Edellisen vuoden luvut päivitetään aina seuraavan vuoden alkupuolella. Uudet tiedot käytettävissä viimeistään helmikuun alussa. Perustutkintoja voimassa yhteensä 546.

17 Suosituimmat ammattitutkinnot Jyväskylän oppisopimuskeskuksessa vuonna 2012
Päivitysaikataulu, viikko 2 Lähde: Jyväskylän oppisopimuksen Sopimus Pro –järjestelmä. Edellisen vuoden luvut päivitetään aina seuraavan vuoden alkupuolella. Uudet tiedot käytettävissä viimeistään helmikuun alussa. Ammattitutkintoja voimassa yhteensä 798.

18 Suosituimmat erikoisammattitutkinnot Jyväskylän oppisopimuskeskuksessa vuonna 2012
Päivitysaikataulu, viikko 2 Lähde: Jyväskylän oppisopimuksen Sopimus Pro –järjestelmä. Edellisen vuoden luvut päivitetään aina seuraavan vuoden alkupuolella. Uudet tiedot käytettävissä viimeistään helmikuun alussa. Erikoisammattitutkintoja voimassa yhteensä 501.

19 Opiskelijoiden ikäjakauma vuonna 2012

20 Kuntatilasto, opiskelijan kotikunnan mukaan voimassa olevat oppisopimukset, v. 2011, 2012, 2013 (tilanne )

21 Kuntatilasto, opiskelijan kotikunnan mukaan voimassa olevat oppisopimukset, v. 2011, 2012, 2013 (tilanne )

22 Näyttötutkinnon suorittaneet 2008–2012
Perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto

23 TA 2014 tavoitteenasettelu
Kaija Haapasaari: OPPISOPIMUSKESKUS TA 2014 tavoitteenasettelu

24 TA 2014 tavoitteenasettelu - talousraami
Leikkaukset: Ammatillisen lisäkoulutuksen kiintiöpaikkojen leikkaus jatkuu v.2014: HO:ssa säästötavoite -9,1 M€, tarkoittaa n.2900 paikkaa / JKKY opso ? Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnan leikkaukset vaikuttavat myös oppisopimuksena toteutettavan peruskoulutuksen yksikköhintaan Mahdollisuudet: Nuorten oppisopimuskoulutukseen ja työssä oppimisen kehittämiseen lisärahoitusta Nuorten aikuisten osaamisohjelma, aikuiskoulutukseen n.52 M€ -> osa oppisopimuskoulutukseen -> Hanketoiminta esim. valtionavustukset, erillishankkeet Perustutkintojen määrällinen kasvu Uutta koulutustehtävää oppisopimuskoulutukselle esim. ennakkojaksot (oppisopimukseen valmentava koulutus)

25 TA 2014 tavoitteenasettelua
Nuorten oppisopimuskoulutus Perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneet v.2013 malli ja kehittäminen -> vuosi 2014 edelleen kehittäminen ja laajentaminen Alle 30 –vuotiaat vailla ammatillista koulutusta olevat nuoret -> tehostetut toimenpiteet oppisopimuskoulutuksen mahdollistumiseksi Työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvistaminen Joustavat mallit koulutusmuodosta toiseen, esim (nuoret) 1+1 (aikuiset) Työpaikkakouluttajien tukitoimien kehittäminen, toimintaedellytysten varmentaminen Yrittäjyyden tukeminen oppisopimuskoulutuksen avulla Start-up yritykset, aloittavat ja kasvua hakevat pk-yritykset, yritysten jatkuvuus Oppisopimuskoulutuksen uudet avaukset Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksot Kehitysvammaisten oppisopimuskoulutus/erityinen tuki oppisopimuskoulutus Erityishuomio oppisopimuskoulutuksen laatuun, taloudenhallintaan ja kuntayhtymän tulosalueiden väliseen yhteiseen tekemiseen alueen ja opiskelijoiden eduksi

26


Lataa ppt "Jyväskylän koulutuskuntayhtymän"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google