Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ammattillisen koulutuksen laadunhallinta Opetusneuvos Leena Koski

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ammattillisen koulutuksen laadunhallinta Opetusneuvos Leena Koski"— Esityksen transkriptio:

1 Ammattillisen koulutuksen laadunhallinta Opetusneuvos Leena Koski
Alueellisen laatuverkoston “LARK 3 - Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen (osallistaminen ja pilotointi) ensimmäinen tapaaminen   Ammattillisen koulutuksen laadunhallinta Opetusneuvos Leena Koski Leena Koski Opetusneuvos Opetushallitus

2 Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta - valtionavustushankkeet
Vuoden 2013 hakukierros Hakemuksia yhteensä 13 Mukana oli kahta lukuun ottamatta vuoden 2012 hauessa hyväksytyt alueelliset verkostot, uusia alueellisia verkostoja ja toimintajärjestelmän erityispiirteitä korostava verkosto Haettu summa yhteensä melkein 1,7 milj. euroa Haettu summa vaihteli euroa Partnereiden määrä vaihtelee. Valintaperusteet Kehittämisverkoston monipuolisuus ja laatustrategian toimeenpanossa Koordinaattoreiden ja partnereiden toiminta verkoston yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi Leena Koski

3 Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta - valtionavustushankkeet
Valintaperusteet (jatkuu) Henkilöstön laadunhallintaosaamisen lisääminen osallistamalla henkilöstöä ja sidosryhmien mukaanotto Toimenpiteiden vaikuttavuuden edistäminen Verkoston sisäinen ja verkostojen välinen hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja niistä oppiminen Eri verkostojen kattavuus Käyttöaika päätöksen päivämäärästä vuoden 2014 loppuun. Leena Koski

4 Laatustrategian tuki - verkostot 2013
Jatkavat alueelliset verkostot Etelä-Savon Koulutus Oy – Itä-Suomi La Strada_Kehittämme yhdessä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä-LARK 3 - Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto Sampo - Vertaisarviointitulokset toiminnaksi 2, VETO!! (koordinaattori vaihtui) Kemi-Tornion koulutuskuntayhtymä Lappia – LAATUSAMPO Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi - Hyvin tekemistä länteen 2014 Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi - Koordinaatit laatumatkalle! _ Osallistava oerehdyttämismateriaali laadunhallintaan ja laatutyöhön Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä - LOISTE -Laatua oppivien itäsuomalaisten tekemänä Leena Koski

5 Laatustrategian tuki - verkostot 2013
Sastamalan koulutuskuntayhtymä - Laadulla tulosta Helsingin Diakonissalaitos / Helsingin Diakoniaopisto - YHDESSÄ ETEENPÄIN_2_LAATUSTRATEGIAN TOIMEENPANON TUKI Uudet verkostot Raahen Porvari- ja kauppakoulurahasto – Laatustrategiaa pedagogisella johtamisella Jyväskylän ammattiopisto – Samassa veneessä -Kehittävää arviointia Keski-Suomessa Leena Koski

6 Vuoden 2012 laatustrategian valtionavustushankkeiden tulokset
Verkostojen toiminnan vakiintuminen ja toinen toisilta oppiminen Päätösseminaarin materiaali mm. kunkin hankkeen posteri Tulosten levitys ja hyvien käytäntöjen esittäminen Opetushallituksen hyvät käytännöt – sivustolle ja säädökset/laadunhallinnan tuki Leena Koski

7 Kuulumisia EQAVET-laatuverkostosta
Hollannnin laadunhallinnan yhteyspiste järjesti yhdessä OPH:n kanssa hollantilaisen ryhmän vierailun Suomeen. Työryhmä 1: Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadunvarmistus Työryhmä 2: Mm. EQAVET ja olemassa olevat muut laadunhallintajärjestelmät Study visit: ITC sektori ja laadunvarmistus Kommission/CEDEFOP:n järjestämä seminaarin laadunhallinta ammatillisessa koulutuksessa ja korkea-asteen koulutuksessa Study visit: Saavutettujen taitojen hyödyntäminen työpaikalla (Indikaattori 6) Leena Koski

8 Vertaisarvioinnin kehittämistyö
Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas ammatilliseen koulutukseen (uusin versio Opetushallituksen sivustolla) Uudistettu vertaisarvioinnin kriteeristö ammatilliseen peruskoulutukseen on viimeistelyssä. Hanketoiminnan ja hankkeiden vertaisarvioinnin arviointialueet ja – kriteerit on viimeistelyssä. Hanketoiminnan vertaisarvioinnin kriteeristö Arviointialueilla 1. Hanketoiminnan johtaminen ja 2. Hanketoiminnan vaikuttavuus arvioidaan organisaation hanketoimintaa yleisesti. Arviointialueilla 3-6 arvioidaan yksittäistä hanketta. Hankkeilla tarkoitetaan sekä ulkoisella että organisaation omalla rahoituksella toteutettavia hankkeitta. Arvioitavat hankkeet voidaan toteuttaa alueellisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti

9 Vertaisarvioinnin kehittämistyö
Menevät ammatillisen koulutukseen johtoryhmään. Sen jälkeen ovat saatavissa Opetushallituksen sivustolta. Yhteiset linjaukset Opetushallituksen tai CIMO:n hankkeissa rahoittamaan vertaisarviointiin. Eurooppalaisen vertaisarvioinnin edistämiseksi on perustettu yhdistys. Leena Koski

10 Osaamisprofiilit laadunhallinnassa
Lähtökohtana on aiemmassa komission rahoittaman projektissa VET CERT kehitetyt osaamisprofiilit laadunhallinnan varsinaisille toimijoille. Otetaan huomioon kansallinen toimintaympäristö Laadunhallinnan osaamista tulee tarkastella ainakin seuraavien ryhmien näkökulmasta: Laatutyöstä organisaatiossa vastaavat Laadunhallinta osana opetus- ja muun henkilöstön osaamista. Projektiryhmä on asetettu (Esedu) Toimivan laadunvarmistusta ja laadun kehittämistä tukevan kriteeristön ja prosessin pilotointi kevään 2013 aikana. Leena Koski


Lataa ppt "Ammattillisen koulutuksen laadunhallinta Opetusneuvos Leena Koski"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google