Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tieteellisen tekstin kirjoittamisvaiheet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tieteellisen tekstin kirjoittamisvaiheet"— Esityksen transkriptio:

1 Tieteellisen tekstin kirjoittamisvaiheet

2 TIETEELLISEN TEKSTIN TYÖSKENTELYVAIHEET
Aiheen valinta, ajatusten kokoaminen ja lähdeaineiston etsiminen Jäsentely ja rakenteen suunnittelu Lukeminen ja muistiinpanojen tekeminen Luonnosteleva kirjoittaminen Palautteen hankkiminen ja tekstin työstäminen

3 TIETEELLISEN TEKSTIN TYÖSKENTELYVAIHEET
Lisäpalautteen hankkiminen Tekstin hiominen saadun palautteen pohjalta Tekstin sisällön, rakenteen ja kieliasun tarkistaminen ja viimeistely Sisällys- ja lähdeluettelon tuottaminen ja liitteiden lisääminen

4 1. Aiheen valinta, ajatusten kokoaminen ja lähdeaineiston etsiminen
Ensin on idea Valitse mielenkiintoinen aihe Rajaa aihe, jottei tekstisi rönsyile turhaan

5 2. Jäsentely ja rakenteen suunnittelu 3
2. Jäsentely ja rakenteen suunnittelu 3. Lukeminen ja muistiinpanojen tekeminen Tee miellekartta tai asialista – tai käytä möhkäle- tai suikaletekniikkaa Huomioi kohderyhmä Valitse näkökulma

6 Miellekartta eli ideakartta

7 Ns. möhkäletekniikkaa käyttäen voit
ryhtyä keräämään tietoa muistilapuille, kasata monisteita ja kirjallisuutta, hahmotella runkoa ruveta järjestelemään muistilappuja, monisteita ja kirjoja ryhtyä hahmottelemaan sopivia kappaleita ja loogisesti etenevää kokonaisuutta.

8 Ns. suikaletekniikkaa käyttäen voit
laatia alustavan sisältörungon alustavine lukuineen ja otsikkoineen tehdä muistiinpanoja väljästi (ja tarkoin lähdeviittein varustettuina) suoraan näiden kohtien alle ryhmitellä muistiinpanot kirjoittaa uudelleen muistiinpanoissa olevat ajatukset.

9 Jäsentelytavat aikajärjestys paikkajärjestys luokittelujärjestys
menneestä tulevaan paikkajärjestys sijainnin mukaan luokittelujärjestys tyypillinen piirre vertailu edut - haitat, ennen - nyt analyysi syyt, seuraukset, ratkaisuehdotukset

10 Kirjoittamisesta ja jäsentelystä
> Timo Niemen materiaali (Tampereen teknillisen yliopiston kielikeskuksen materiaalia)

11 4. Luonnosteleva kirjoittaminen
Kirjoita jokaisesta pääkohdasta ainakin yksi kappale Kappale on tekstin perusyksikkö ei ole liian lyhyt eikä liian pitkä tuo jotain uutta esittää yhden asiakokonaisuuden, jossa ydinvirkkeessä on pääasia (uusi asia tai näkökulma) ja tukivirkkeet selittävät, täsmentävät, perustelevat tai esimerkittävät. Ydinvirke voi olla kappaleen alussa tai sekä alussa että lopussa. Muista lähdeviitteet

12 5. ja 6. Palautteen hankkiminen ja tekstin työstäminen
Hanki vakituinen palautepari Pyydä palautetta kirjoittamisen eri vaiheissa Kerro palautetta pyytäessäsi, mikä on ollut tehtävänanto ja mistä seikoista kaipaat palautetta

13 7. Tekstin hiominen saadun palautteen pohjalta
Tarkastele tekstiä suhteessa tavoitteisiin: Sisältö Rakenne Kieli Tyyli Ulkoasu

14 8. Tekstin tarkistaminen ja viimeistely
Tarkista tektisi sisällön, rakenteen ja kieliasun oikeellisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Seuraavilla sivuilla näet, mitä tarkastuksessa täytyy ottaa huomioon.

15 Sisältö Onko tekstissä kaikki olennainen asia?
Eroavatko pää- ja sivuasiat toisistaan ts. onko asioiden tärkeysjärjestys selkeä? Ovatko asioiden väliset muut suhteet selkeitä?

16 Rakenne Onko tekstin rakenne selkeä ja tarkoituksenmukainen?
Ovatko kappaleet loogisia? Onko tekstissä koheesiota eli voiko tekstin juonta seurata helposti?

17 Kieli Ovatko tekstin lause- ja virkerakenteet ymmärrettävät?
Onko käsitteitä käytetty lukijan kannalta havainnollisesti? Edistävätkö otsikot tekstin tavoitetta? Ovatko taulukot ja kuvatekstit yhtenäisiä? Onko teksti oikeakielistä? Onko kieliasu yhtenäinen?

18 Tyyli Onko valittu tyyli tarkoituksenmukainen?
Ovatko lause- ja virkerakenteet valitun tyylin mukaisia? Sopivatko sananvalinnat tekstin tyyliin? Onko tekstin näkökulma valittu lukijan kannalta mielekkäästi? Onko tekstin tyyli yhtenäinen?

19 Ulkoasu Kuinka monta tasoa otsikoinnissa tulisi olla ja miten tasot erotellaan? Miten tekstissä korostetaan sen osia ja miten mahdolliset esimerkit erotetaan? Millainen taitto ja kuvitus tulisi valita? Millaisia typografisia keinoja kannattaisi käyttää? Lähteet: Helenius, Jutta Tieteellisen kirjoittamisen opetusmoniste ja Kaakkolammi, Katriina kalvo- ja monistemateriaali


Lataa ppt "Tieteellisen tekstin kirjoittamisvaiheet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google