Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valmennuskurssi sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaan

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valmennuskurssi sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaan"— Esityksen transkriptio:

1 Valmennuskurssi sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaan
- Kevät 2012 Antti Halmetoja Olli Herranen Tampereen Yhteiskunnallinen Opisto

2 Yliopisto Mitä yliopisto-opinnoissa oppii? Sosiologian professori Turo-Kimmo Lehtonen: ”Lukemaan ja kirjoittamaan.” Mitä yliopisto-opinnoissa ei opi? Ei ole mitään automatiikkaa, että oppii käsittämään asioita ja että oppii arvostelukykyä. Miksi? Yliopistossa lukeminen ja kirjoittaminen on erilaista kun muualla. Käsittäminen vaatii tekemistä. Kritiikki sinänsä ei ole sama asia kuin arvostelukyky.

3 Sosiaalitieteellinen ajattelu
Poikkeaa monesta muusta logiikasta. Mukana sosiaalinen ja yhteiskunnallinen muuttuja. Esimerkkinä Emilé Durkheimin Itsemurha- tutkimus. Toiminnassa vaikuttava sosiaalinen syy. Sekä itsemurhaa tekona selittävä muuttuja että osoitus sosiaalitieteellisestä logiikasta. Durkheimin teesi: itsemurhien määrä on kääntäen verrannollinen yhteisöjen kiinteyteen. Mitä tämä kertoo meille ihmisestä sosiaalis- yhteiskunnallisena olentona ja sosiaalitieteistä?

4 Kurssi Kurssilla luetaan ja kirjoitetaan, sekä työskennellään opintopiirissä. Kirjoittaminen auttaa käsittämään. Opintopiirityöskentely mahdollistaa, että arvostelukyky kehittyy. Pitää osata perustella sekä kysymys että vastaus. Pitää ottaa muut näkökulmat huomioon. Pitää osata selittää asioita niin, että muutkin käsittävät sinun käsittäneen.

5 Itsenäisistä opiskelutekniikoista
Lukeminen, alleviivaaminen, merkinnät, muistiinpanot. Asioiden ”omiksi sanoiksi” muotoilu! Ensin kerran läpi, sitten ajatuksella ja merkaten. Opetelkaa tunnistamaan keskeiset 1) ideat, 2) toimijat, 3) käsitteet 4) metodit ja 5) teoriat. Mitä tarkoittaa toimija, käsite, metodi ja teoria? Etsikää yhteyksiä tekstien väliltä. Onko samoja perusajatuksia, toimijoita, käsitteitä, teorioita, metodeja? Toisaalta mitä eroja?

6 Opintopiiri Vuorovaikutteista oppimista. Perustuu vertaisoppimisen ajatukseen. Työtä tehdään sekä itseä että muita varten. Ensin luetaan tekstejä ja sitten kirjoitetaan niistä. Kirjoitukset esitellään muille, jotka arvioivat esitettyä. → pääkohdat tekstistä + omaa pohdintaa, kysymyksiä, tulkintoja. Ei pelkkä referaatti! Saattaa tuntua hieman epämiellyttävältä aluksi, mutta antaa parhaat edellytykset oppia ja takaa parhaat tulokset.

7 Oppijan rooli kurssilla
Töitä on paljon ja aikaa vähän. Tähän pitää orientoitua ja tämän ympärille pitää elämä nyt rakentaa. Kaikki lukevat kaiken. Jokainen rakentaa esityksen vuorollaan. Kaikki valmistautuvat silti huolella jokaiseen kokoontumiskertaan ja kaikki osallistuvat. TE haette yliopistoon. TE autatte itseänne ja toisianne parhaiten, kun suhtaudutte asiaan niin, että kyse on TEIDÄN projektistanne!

8


Lataa ppt "Valmennuskurssi sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaan"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google