Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kulttuuri ja hyvinvointi kulttuuripolitiikan näkökulmasta Kulttuurin hyvinvointivaikutusten toimintaohjelman asiantuntijaryhmässä 3.12.2008 Esa Pirnes.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kulttuuri ja hyvinvointi kulttuuripolitiikan näkökulmasta Kulttuurin hyvinvointivaikutusten toimintaohjelman asiantuntijaryhmässä 3.12.2008 Esa Pirnes."— Esityksen transkriptio:

1 Kulttuuri ja hyvinvointi kulttuuripolitiikan näkökulmasta Kulttuurin hyvinvointivaikutusten toimintaohjelman asiantuntijaryhmässä 3.12.2008 Esa Pirnes erikoissuunnittelija kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto opetusministeriö

2 Kulttuurin käsitehistoria minuutissa •Antiikki ; cultura / colere / coulter / cultus (lat.) = olla, sijaita jossakin, asua (= paikan ottaminen) = elättää, pitää huolta, hoivata eläimiä (=huolenpito) = viljellä (= tietotaito vuodenkierron mukaisista toimista) = kyntöauran kärki (= maan esiin kääntäminen, uuden luominen) = kunnioittaa, palvoa (sopusointua luonnon ja sen järjestyksen kanssa) •Tapahtunut myöhemmin (keskiaika, moderni)... = hengen viljely = (yksilöiden) mielten kasvaminen ja kasvattaminen = yhteisöjen (tasapainoinen) kehitys = taide, estetiikka = elämäntavat (moninaisuus ja kokonaisuus) _______________________ Esa Pirnes Merkityksellinen kulttuuri ja kulttuuripolitiikka - Laaja kulttuurin käsite kulttuuripolitiikan perusteluna (Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 327:2008)

3 Kulttuuri tiivistetysti toisessa minuutissa •Ihmisen maailmasuhde - erilaiset toimijat ja elämismaailmat -> ihmisten maailmasuhteita ja niiden kokonaisuus (moninaisuus) - Luovuus keskeistä -> luovat maailmasuhteet ja luovat toiminnot - Taide luovuuden kehittynyt ilmaisutapa -> esteettinen maailmasuhde ja taiteellinen toiminta keskiössä - Taide osa yhteistä elämismaailmaa ja kansalaisyhteiskuntaa -> taiteenomaiset maailmasuhteet ja toiminnot kansalaisyhteiskunnassa (julkinen keskustelu, yhteisöll. arvonmuodostus, kulttuuriset elämäntavat, taiteen soveltava käyttö) - L uovuutta ja taidetta käyttävät maailmasuhteet ja toiminnot (kulttuuri ei vain luovuutta vaan myös hallintaa ja sääntelyä, joihin luovuus vaikuttaa) -> vuorovaikutuksellisuus toimijoiden kesken vapauttaa luovuutta ja tuottaa kulttuurin kehitystä

4 Samat asiat puolen minuutin vilkaisuna

5 Luovuus/ luovuusstrategia 2005-2006 Itseilmaisu "Kilpailukyky" Yksilöt Yhteisöt LUOVUUS

6 Kulttuuri kansalaisyhteiskunnassa / arjen luovuus •Luova arki - voimavaralähtöinen ihmis- ja yhteiskuntakäsitys (voimavarojen tunnistaminen ja käyttö) - luovuudelle suosiollinen ilmapiiri yhteisössä/yhteiskunnassa - ihmiset yksilöitä, ei (vain) kansalaisia (tyttöjä, poikia, äitejä, isiä, eri tavoin ikääntyviä jne.) - sensitiivisyys (kokemustiedolle, hiljaiselle tiedolle, tarinoille, onnen- ja kipupisteille) - ihmisten ja instituutioiden parempi kohtaaminen (sosiaaliset innovaatiot) - hallinnonalarajat ylittävät toimintatavat politiikassa/hallinnossa (päiväkodit, koulut, vanhainkodit, järjestöt...) - uudenlaiset toimija- ja osallistujaroolit (mm. eläkeläiset ja isovanhemmat) - harrastustoiminnan esteiden poistaminen (taloudelliset, sosiaaliseen makuun liittyvät jne.) - sosiodesign (innostavien, kohtaamista ja vuorovaikutusta edistävien yhteisöjen muotoilu) - taide ja kulttuuri osaksi arkielämää

7 Kulttuuri kansalaisyhteiskunnassa / taiteen soveltava käyttö •Taide mukana muissa toiminnoissa •Muu toiminta luovaa ja taiteenomaista - Animointi, sosiokulttuurinen innostaminen - Yhteisötaide - Taiteilijat / taide hoitoyhteisöissä - Taide työhyvinvoinnin edistäjänä - Ym.

8 Kulttuuri, yhteiskunta ja kulttuuripolitiikka Talous Yhteis- kunta Luovuus Taide ja muut kulttuuri- toiminnot Kulttuuriperintö Sosiaaliset vaikutukset Taloudelliset vaikutukset Kulttuuriset elämän- tavat Kulttuuri- tuotanto Hyvin- vointi Kulttuuri


Lataa ppt "Kulttuuri ja hyvinvointi kulttuuripolitiikan näkökulmasta Kulttuurin hyvinvointivaikutusten toimintaohjelman asiantuntijaryhmässä 3.12.2008 Esa Pirnes."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google