Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kaupunkiseudun menestyksen merkit Markku Sotarauta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kaupunkiseudun menestyksen merkit Markku Sotarauta."— Esityksen transkriptio:

1 Kaupunkiseudun menestyksen merkit Markku Sotarauta

2 University of Tampere Research Unit for Urban and Regional Development Studies www.sotarauta.info Työ ja business“Elämä ja huvit” Nopeat ja mahdollisimman suorat yhteydet markkinoille (asiakkaat, kumppanit jne.) Nopeat ja mahdollisimman suorat yhteydet “viihtymiskohteisiin” (kulttuuri, urheilu, viihde yms.) Laadukas perusinfrastruktuuri (tiet, tilat, tietoverkot yms.) Laaja ja monipuolinen laadukkaiden asumisvaihtoehtojen tarjonta (lähellä työtä ja palveluja) Yritysystävällinen lainsäädäntö ja elinkeinopolitiikka sekä yrittäjyyttä tukeva kulttuuri Tehokkaat ja laadukkaat julkiset ja yksityiset palvelut Vastuu ympäristöstä, saasteettomuus luonnonkaunis asuin- ja elinympäristö, turvallisuus Pörinä - luovuus, taide, kulttuuri, tiede yms. Innovatiiviset ja uusia polkuja avaavat ohjelmat tieteessä ja taiteessa Suvaitsevaisuus, moninaisuus (monikulttuurisuus) Luovan kaupungin ominaisuudet yksilön näkökulmasta Lähde: soveltaen ja täydentäen Michaud & Tcheremenska 2003 Maine ja uskottavuus – tarinat ja myytit

3 Markku Sotarauta University of Tampere Research Unit for Urban and Regional Development Studies www.sotarauta.info Työ ja business“Elämä ja huvit” Nopeat ja mahdollisimman suorat yhteydet markkinoille (asiakkaat, kumppanit jne.) Nopeat ja mahdollisimman suorat yhteydet “viihtymiskohteisiin” (kulttuuri, urheilu, viihde yms.) Laadukas perusinfrastruktuuri (tiet, tilat, tietoverkot yms.) Laaja ja monipuolinen laadukkaiden asumisvaihtoehtojen tarjonta (lähellä työtä ja palveluja) Yritysystävällinen lainsäädäntö ja elinkeinopolitiikka sekä yrittäjyyttä tukeva kulttuuri Tehokkaat ja laadukkaat julkiset ja yksityiset palvelut Vastuu ympäristöstä, saasteettomuus luonnonkaunis asuin- ja elinympäristö, turvallisuus Pörinä - luovuus, taide, kulttuuri, tiede yms. Innovatiiviset ja uusia polkuja avaavat ohjelmat tieteessä ja taiteessa Suvaitsevaisuus, moninaisuus (monikulttuurisuus) Luovan kaupungin ominaisuudet yksilön näkökulmasta Lähde: soveltaen ja täydentäen Michaud & Tcheremenska 2003 Maine ja uskottavuus Imago

4 Markku Sotarauta University of Tampere Research Unit for Urban and Regional Development Studies www.sotarauta.info Perusasetelma Itse-uudistumisen kapasiteetti Innovaatiotoiminta

5 Markku Sotarauta University of Tampere Research Unit for Urban and Regional Development Studies www.sotarauta.info

6 Markku Sotarauta University of Tampere Research Unit for Urban and Regional Development Studies www.sotarauta.info

7 Markku Sotarauta University of Tampere Research Unit for Urban and Regional Development Studies www.sotarauta.info Itseuudistuvan kaupunkiseudun yleiset ominaisuudet  Avoimuus uusille ulkopuolelta tuleville ideoille ja kyky yhdistää eri suunnista tulevaa tietoa • Uusien asioiden ja uuden tiedon merkitysten löytäminen  Avoimuus paikallisten yhteisöjen ja yksittäisten ihmisten tiedolle ja osaamiselle – halu aktiivisesti etsiä ja hyödyntää sitä  Tutkimusmatkailuun ja erilaisiin kokeiluihin ajan, rahan ja inhimillisten resurssien investoiminen • sekä onnistumisista että epäonnistumisista oppiminen  Innovaatiokulttuurin vahvistaminen ja uudistumista tukevien rakenteiden luominen  Menestyksen aiheuttaman omahyväisyyden tukahduttaminen  Ongelmiin ja kriiseihin reagoiminen nopeasti, mahdollisuuksiin tarttuminen nopeasti  Yksilöille mahdollisuuksien antaminen  Neutraalien keskusteluareenojen organisoiminen  Visioiden välillä oppiminen

8 Markku Sotarauta University of Tampere Research Unit for Urban and Regional Development Studies www.sotarauta.info “Policy” tietämys Prosessi- tietämys Substanssi- tietämys Johtajuus Hyvä kyky yhdistää erilaista tietoa ja erilaisia vallanlähteitä korostuu Kehitysalustat •Institutionaalinen valta •Resurssivalta •Verkostovalta •Tulkitseva valta

9 Markku Sotarauta University of Tampere Research Unit for Urban and Regional Development Studies www.sotarauta.info Strategiset kompetenssit  Kyky analysoida toimintaympäristön muutosta  Kyky muuntaa visiot ja strategiat toiminnaksi  Kyky tunnistaa oman toiminnan kannalta tärkeät päätöksenteko- ja suunnitteluprosessit  Kyky organisoida useiden toimijoiden yhteistyö  Kyky löytää yleisten trendien merkitys oman toiminnan ja oman kehittämiskohteen kannalta  Kyky tunnistaa isoja kokonaisuuksia ja nähdä "metsä puilta” Myyntikompetenssit  Kyky luoda selkeä visio tulevaisuudesta ja myydä se muille toimijoille  Kyky tuoda esiin isoja kokonaisuuksia niin, että ne näyttävät uskottavilta ja houkuttelevilta muiden toimijoiden silmissä  Kyky puhua ja viestiä selkeästi mutta vetoavasti  Kyky yksinkertaistaa monimutkaisia asioita  Kyky vedota ihmisten tunteisiin ja arvoihin Tekniset kompetenssit  Ongelmanratkaisutekniikoiden tuntemus ja kyky käyttää niitä  Suunnittelutekniikoiden tuntemus ja kyky käyttää niitä Neuvottelukompetenssit  Kyky tunnistaa erilaisia tavoitteita ja intressejä sekä löytää niiden väliltä yhteisiä nimittäjiä  Kyky neuvotella erilaisten intressiryhmien kanssa  Kyky tunnistaa kehityksen kannalta tärkeät toimijat ja aktivoida heidät mukaan kehittämistyöhön Työn hallinnan kompetenssit  Kyky omiin itsenäisiin ratkaisuihin  Kyky hallita omaa ajankäyttöä  Kyky löytää olennainen informaatio, analysoida se ja vetää siitä oikeat johtopäätökset  Kyky loogiseen ja analyyttiseen ajatteluun  Kyky pitää raha-asiat järjestyksessä Sosiaaliset kompetenssit  Kyky ymmärtää erilaisten ihmisten ajattelu- ja toimintatapoja  Kyky ylittää organisaatio- ja sektorirajoja  Kyky luoda luottamuksellinen ilmapiiri  Kyky sovittaa henkilöristiriitoja  Kyky luoda hyvä tunnelma erilaisiin tilaisuuksiin


Lataa ppt "Kaupunkiseudun menestyksen merkit Markku Sotarauta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google