Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus"— Esityksen transkriptio:

1 Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus
Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus

2 Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma)
Hallinto- ja kuntaministeri Kiviniemi asettanut ohjelman Toimikausi – Perustuu hallituksen kannanottoon ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan ja tekemiin linjauksiin SADe-ohjelman tavoitteena on edistää sähköistä asiointia siten, että kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi on mahdollista vuoteen 2013 mennessä kattaen kaikki keskeiset palvelut. Kansalaisten ja yritysten palveluille luodaan yhtenäisesti asiakasrajapinnat eri tahojen tuottamiin julkisiin palveluihin. Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus

3 SADe-ohjelman palvelukokonaisuudet
Oppijan palvelukokonaisuus Kansalaisen osallistumisympäristö Oma terveys/ omahoito-palvelukokonaisuus Kansalaisen hyvinvointipalvelusuunnittelu Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Työnantajan palvelukokonaisuus Yrityksen perustajan palvelukokonaisuus Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus

4 Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus
Palvelukartta Rakennetun ympäristön lupapalvelut Asumisen haku-palvelut Rakennetun ympäristön ja asumisen tieto- ja palautepalvelut Rakennusluvat K Vuokra-asuntojen hintatietopalvelu K Tarkkailija – Elinympäristön vahtipalvelu K Toimenpideluvat ja -ilmoitukset K K Vuokra-asuntojen hakupalvelu Harava – Kokemusperäinen palautepalvelu K Poikkeusluvat K ARA-tukien haku Liiteri – Elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu K Ympäristöluvat K Viranomaisten palvelut Energiatodistusten laadinta- ja tietopalvelu K Sijoitus- ja kaivuluvat Lupien käsittelypalvelu K K Maa-ainesluvat K Rakennetun ympäristön analyysipalvelu = Palvelussa käytetään karttaliittymää K Vuokra-asuntojen hakemusten käsittelypalvelu K Yleiskäyttöiset palvelut Karttaliittymä K Palautteiden käsittelypalvelu Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus

5 Rakentamisen lupapalvelut
Rakennus-, toimenpide- ja poikkeusluvat Rakennus- ja toimenpideluvilla sekä -ilmoituksilla ynnä poikkeusluvilla kansalaiset ja yritykset voivat asioida sähköisesti niin kuntien kuin valtion hallinnon sähköisissä asiointipalveluissa Ympäristöluvat (vain kuntien luvat) Ympäristöluvilla yritykset ja kansalaiset voivat hakea lupaa päästöistä vesiin, viemäriin tai toimintaan, jolle tarvitaan lupa sekä vesilain että ympäristönsuojelulain nojalla. Lupia myöntävät kunnat ja isommissa hankkeissa AVIt Maa-ainesluvat Maa-aineslupa -palvelulla pääasiassa yritykset ja kansalaiset voivat hakea maa-aineisten ottoa varten lupia. Sijoitus- ja kaivuluvat Sijoitus- ja kaivuluvilla pääasiassa yritykset voivat hakea lupaa maanalaisen rakenteen sijoittamiseen maanomistajan alueille Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus

6 Rakennetun ympäristön tieto- ja palautepalvelut
Tarkkailija-palvelu Tarkkailija-palvelu pitää kansalaiset ja organisaatiot ajan tasalla ympäristönsä tapahtumista ja muutoksista. Palvelusta saadaan ajankohtaista tietoa suunnitelmista, selvityksistä ja kehittämishankkeista Harava -palautekanava Harava-palautekanava välittää kansalaisten kokemuksellisen tiedon suoraan viranomaisille ja se tallennetaan myös aineistoksi tieto- ja analyysipalveluun. Internet-pohjaiset osallistumismenetelmät tukevat yhdyskuntasuunnittelun jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä Liiteri – tieto- ja analyysipalvelu Liiteri – tieto- ja analyysipalvelusta kansalaiset voivat hakea tietoa elinympäristönsä laadusta ja suunnitelmista sekä tarkastella palveluun tallennettua kokemuksellista tietoa. Analyysipalvelu palvelee erityisesti viranomaisia ja yrityksiä. Se mahdollistaa suunnitelmatietojen, toteutuneen rakennetun ympäristön tietojen ja kokemuksellisen tiedon analysoinnin paikkatietotyökaluin Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus

7 Energiatodistus -palvelu
Energiatodistus -palvelulla rakennuksien energiatodistuksille luodaan keskitetty tietovarasto. Jatkossakin energiatodistusten laadinta tulee säilymään hajautettuna, mutta laadittavat todistukset tulee viedä yhteiseen palveluun. Tietovarasto mahdollistaa sähköisten palveluiden toteuttamisen energia-todistuksia laativille ja niitä hyödyntäville tahoille. Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus

8 Asumisen hakupalvelut
Vuokra-asuntojen hakupalvelu Asuntoa etsivä voi yhdessä palvelussa hakea samalla kertaa useiden eri omistajien vuokra-asuntoja. Toteutetaan ARA-vuokra-asuntojen asukasvalinnan käsittelyjärjestelmä, joka sisältää päätöksentekoa varten tarvittavien tietojen (Kela, verottaja) sähköiseen toimittamisen sekä sähköisen vuokrasopimuksen Vuokra-asuntojen hintatietopalvelu Vuokra-asuntoa etsivällä on mahdollisuus saada nykyistä luotettavampia tietoja eri kunnissa vallitsevasta asuntojen vuokratasosta ARA:n tukien haku -palvelu Mahdollistetaan sähköinen asiointi ARA-tukien hakemisessa ja toteutetaan sähköinen päätöksentekojärjestelmä. Selvitetään tarve ja mahdollisuudet ARA- hankkeiden rakennuspiirustusten ja -asiakirjojen sähköiseen arkistointiin. Arkistopalvelun osalta selvitetään, olisiko ARAn hoitamalle sähköiselle arkistopalvelulle myös ARA-tuotantoa laajempaa kysyntää Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus

9 Yleiskäyttöinen karttaliittymä-palvelu
Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuuden (RYPK) lähes kaikissa palvelussa käytetään karttaliittymää.   Karttaliittymä lisää huomattavasti palvelujen käytettävyyttä, mahdollistaa joidenkin sellaisten asioiden esittämisen, mikä muutoin ei olisi mahdollista esimerkiksi asemakaavakartan näyttäminen hakijalle. Karttaliittymä rikastaa muutenkin käyttäjäkokemusta RYPK-palvelukokonaisuus kehittää muille SADe-ohjelmien palveluille käytettävän yleisen karttaliittymän, jota voidaan hyödyntää vapaasti myös muussa julkishallinnossa Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus

10 Aikataulu 2010 2011 2012 2013 2014 Rakennetun ympäristön lupapalvelut
RYPK Esiselvitys YM Määrittely Toteutukset Pilotoinnit Käyttöönotot Asumisen hakupalvelut Määrittely Toteutukset Pilotoinnit Käyttöönotot ¨Rakennetun ympäristön ja asumisen tieto- ja palautepalvelut Määrittely Pilotoinnit Käyttöönotot Toteutukset Yleiskäyttöiset palvelut (Karttaliittymä) Määrittely Toteutukset Pilotoinnit Käyttöönotot Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus

11 Kiitos! Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma
Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus


Lataa ppt "Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google