Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Finnveran rahoitus kansainvälistyvälle PK-yritykselle

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Finnveran rahoitus kansainvälistyvälle PK-yritykselle"— Esityksen transkriptio:

1 Finnveran rahoitus kansainvälistyvälle PK-yritykselle
/Markku Liira

2 Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka ohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Finnvera toimii yhteistyössä kaupallisten rahoittajien kanssa ja täydentää yksityisen sektorin rahoituspalveluja tarjoamalla yritystoiminnan eri vaiheisiin: Takauksia Lainoja Pääomasijoituksia Vientitakuita Finnvera rahoituksen keskeisin myöntökriteeri on, että hakija harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa tai että sillä arvioidaan olevan todennäköiset edellytykset kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen. Rahoitus on vastikkeellista (pohjakorko+riskilisä)

3 Pk- ja kansainvälistymisrahoitus
Asiakkaat Finnvera Pk- ja kansainvälistymisrahoitus Paikalliset pienyritykset Kotimarkkinoille keskittyvät yritykset Kansainvälistymällä kasvua hakevat yritykset Viennin rahoitus Suuryritykset Pääomasijoitus Start up -yritykset Etelä-Suomi Helsinki, Lahti ja Lappeenranta Länsi-Suomi Pori, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa Keski- ja Itä-Suomi Joensuu, Jyväskylä, Kuopio ja Mikkeli Pohjois-Suomi Kajaani, Oulu ja Rovaniemi Finnveran tuki- ja taustaorganisaatiot Erityisasiantuntijat Yhteistyökumppanit

4 Avainluvut 31.12.2012 30 000 5 351 milj. € 11,1 3,0 853 milj. € 243
Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita. 243 Businessenkeleitä verkostossamme 30 000 Tarjotut vientitakuut ja erityistakaukset vuonna 2012 5 351 milj. € Asiakkaita Rahoitettuja aloittavia yrityksiä vuonna 2012 3 123 Vastuukanta Viennin rahoitus 11,1 mrd € 861 Pk-yritysrahoitus 3,0 mrd € Tarjottu pk-yritysrahoitus vuonna 2012 853 milj. € Rahoitettuja Kasvuyrityksiä Vuonna 2012

5 Rahoitus Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa vuonna 2012
Joensuu Vaasa Lappeenranta Pori Oulu Kuopio Rovaniemi Kajaani Seinäjoki Jyväskylä Mikkeli Tampere Lahti Turku Helsinki Pietari Kymenlaakso ja Etelä-Karjala n yrittäjä- ja yritysasiakasta 850 rahoitushakemusta myönnetty rahoitus 41 milj. € 132 aloittavaa yritystä 33 omistusjärjestelytilannetta n. 530 uutta työpaikkaa Aluekonttori Alue- ja pääkonttori Edustusto Finnveran henkilöstö 400 5

6 Finnveran rahoittamien hankkeiden rakenne 1.1.-31.12.2012/Lappeenranta

7 Finnveran rahoitustuotteet
Yrityksen perustaminen Pienlaina Pientakaus Finnvera-takaus Investointi- ja käyttöpääoma-laina Yrittäjälaina Kasvu ja kehittäminen Kansainvälisty-minen Kansainvälisty- mislaina mistakaus Vienti Vientisaatava-takuu Luottoriskitakuu Ostajaluotto- takuu Pankkiriskitakuu Investointitakuu Rahoitustakuu Remburssitakuu Vastatakuu Raaka-ainetakuu Ympäristötakaus Omistus- järjestelyt

8 Kotimaisten toimintojen rahoitus
Investointi- ja käyttöpääomalainat Pienlainat ja – takaukset Finnvera – takaukset Luotoille, luottolimiitille, luotolliselle tilille, osamaksurahoitukselle, pankki-takauksien vastatakaukset Yrittäjälainat Pääomasijoitukset

9 Kansainvälisen liiketoiminnnan rahoitus

10 Vientiin liittyvän käyttöpääoman rahoitus
Finnvera voi osallistua vientiin liittyvään rahoitukseen takauksilla. Finnveran takausosuus yleensä 50% taattavan sitoumuksen määrästä. Vientiin liittyvä käyttöpääomantarve voi olla valmistusaikaista tai toimituksen jälkeistä Rahoitusmuotoina pankin myöntämä luotto, luottolimiitti, luotollinen tili, factoring Helpottaa pk-yrityksen vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuutta Finnveran jakaessa rahoituksen riski pankin, vakuutusyhtiön tai rahoitusyhtiön kanssa Ostajan vaatimat toimitusvakuudet (ennakon vakuus, toimitusvakuus): pankki järjestää takauksen (myös limiittinä), Finnveralta pankille vastatakaus Finnveran yritystutkimus viejäyrityksestä Päätökset perustuvat yrityksen toiminnan rahoituskelpoisuuteen Rahoituskelpoisuus ja riski arvioidaan yritystutkimuksessa

11 Asiakasriskien hallinta ja asiakasrahoitus
Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos, ECA (Export Credit Agency) Finnvera myöntää vientitakuita viejille ja viennin rahoittajille, kun vientiin liittyy suomalainen intressi Finnvera kattaa vientikaupan luottoriskejä parantaa viennin rahoitusmahdollisuuksia Finnvera toimii läheisessä yhteistyössä viennin rahoittajien ja muiden kansainvälisten vientitakuulaitosten kanssa

12 Ulkomailla tapahtuvien toimintojen rahoitus

13 Kansainvälistymislaina ja -takaus
Käyttötarkoitus Suomessa toimivan pk-yrityksen ulkomaisten toimintojen rahoittaminen: Investoinnit Käyttöpääoma Omistusosuuden hankinta tai lisäys. Rahoitustarve voi kohdistua tytäryritykseen, osakkuus-yritykseen tai ulkomailla sijaitsevaan toimipaikkaan Taattavat instrumentit Luotto, luottolimiitti, luotollinen tili, osamaksurahoitus, pankki-takauksen vastatakaus

14 Kansainvälistymistakaus
Emoyhtiö Ulkomainen tytär Osakepääoma tai osakaslaina laina vakuudet Pankki Finnvera Takaus (yhteiset vakuudet)

15 Finnvera Venäjällä

16 Finnvera Venäjällä Rahoitusneuvonta kansainvälistyville suomalaisyrityksille FV:n myöntämä rahoitus aina Suomesta Finnveralla n. 300 asiakasta, joilla tytäryhtiö ja/tai vientiä Venäjälle Yhteistyö Venäjällä toimivien pohjoismaisten pankkien sekä muiden Venäjällä suomalaisyrityksiä rahoittavien rahoittajien kanssa Finnvera osarahoittaja, pankit yleensä päärahoittajia Venäjä-hankkeissa Yhteistyö Venäjällä toimivien suomalaisviranomaisten ja muiden Venäjällä suomalaisyrityksiä palvelevien julkistoimijoiden kanssa Suurlähetystö ja pääkonsulaatti, Finpro, Finnode, SVKK, kaupunkiyhtiöiden edustustot ym. toimijat

17 Avustus pk-yritysten kansainvälistymis-hankkeisiin Venäjällä
Työ- ja elinkeinoministeriön avustus hankeselvityksiin sekä toiminnan käynnistämisen tai kehittämisen vaatimiin koulutus- ja asiantuntijakustannuksiin Alustava hankeselvitys Hankeselvitys ja liiketoimintasuunnitelma Koulutus ja asiantuntijoiden käyttö Venäläisen tytäryrityksen toiminnan merkittävä kehittäminen Tavoitteena tuotannollisen tai palvelualan yrityksen etabloituminen tai kehittäminen (ei vienninedistämishankkeisiin)

18 Avustus pk-yritysten kansainvälistymis-hankkeisiin Venäjällä
Kohdealueena koko Venäjä Tarkoitettu pk-yrityksille Tuki enintään 50% hyväksytyistä kustannuksista tai € Tukea voi saada enintään kolmeen hankkeeseen, kuitenkin yhteen hankevaiheeseen kerrallaan. Tuki myönnetään de minimis-tukena, jonka yrityskohtainen enimmäismäärä on euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

19 Avustus pk-yritysten kansainvälistymis-hankkeisiin Venäjällä
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat: Korvaus oman henkilökunnan hankkeeseen käyttämästä työajasta Ulkopuolisten asiantuntijoiden kustannukset Matka-, majoitus- ja päivärahakustannukset Haetaan Finnveran kautta Hakemuslomake, hankesuunnitelma ja kustannusarvio Finnvera laatii hankkeesta asiantuntijalausunnon ministeriölle Raportointivelvoite Avustus maksetaan hyväksyttyä loppuraporttia, kustannustilitystä ja tilintarkastajan lausuntoa vastaan

20 Tytäryrityksen rahoittaminen Venäjällä
Kansainvälistymislaina suomalaiselle pk-yritykselle tai takaus pk-yritystä rahoittavalle pankille. Suomalaisen emoyhtiön vastuulla ja vakuuksilla Venäläisen tuotannollista tai palvelutoimintaa harjoittavan tytär- tai osakkuusyrityksen investointien kehittämisen kasvun rahoitus Rahoitettuja Venäjälle suuntautuvia etabloitumishankkeita n. 100.

21 Venäläiset ostajayritykset
Venäläisen yhtiön luottokelpoisuuden arvioiminen: monimutkaiset yhtiörakenteet epäselvät omistussuhteet venäläinen tilinpäätös vs. kansainvälinen tilinpäätös (IFRS) liiketoimet konserniyhtiön / lähipiirin kesken Vakuudet toimitettavan laitteen käyttö vakuutena? Rahoituksen järjestäminen suoraan ostajalle pienemmissä kaupoissa vaikea löytää halukasta rahoittajapankkia Vaikea liiketoimintaympäristö viranomaistoimien ennakointi vaikeaa laajalle ulottuva korruptio, tilanne edelleen heikentynyt viime vuosina oikeuslaitoksen ongelmat => Maksuongelmatilanteessa perintä hyvin vaikeaa

22 Finnveran viennin rahoituksen sitoumukset Venäjälle yli 1,4 mrd euroa joulukuussa 2012
Finnvera osallistuu vientitoimitusten rahoittamiseen Venäjälle Jatkuvaa Finnveran takaamaa vientiä yli 250 venäläiselle ostajalle Pääomatavarakauppoja venäläisille yrityksille Kokemusta sekä valtion omistamista että yksityisistä venäläispankeista Taattujen toimitusten koko vaihtelee tuhansista euroista yli sataan miljoonaan euroon

23 Finnvera Venäjällä Pietarin edustusto Moskova
Suomi-talossa Ul. Bolshaya Konyushennaya 8 Pietarin edustuston päällikkö Timo Pietiläinen puh tai Moskova Finpron toimiston yhteydessä Kropotkinski Pereulok 7 Rahoituspäällikkö Jari Mehto Moskovassa (1-2 krt /kk) puh tai

24

25 KIITOS!!


Lataa ppt "Finnveran rahoitus kansainvälistyvälle PK-yritykselle"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google