Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Click to edit Master title style Testing Finnvera Oyj EAKR-rahoituksen v ä litt ä j ä n ä 2007-2013 - Euroopan aluekehitysrahaston tukea yritystoiminnan.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Click to edit Master title style Testing Finnvera Oyj EAKR-rahoituksen v ä litt ä j ä n ä 2007-2013 - Euroopan aluekehitysrahaston tukea yritystoiminnan."— Esityksen transkriptio:

1 Click to edit Master title style Testing Finnvera Oyj EAKR-rahoituksen v ä litt ä j ä n ä 2007-2013 - Euroopan aluekehitysrahaston tukea yritystoiminnan alueelliseen edist ä miseen - Hannu Puhakka

2 3 28.1.2009 3 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea yritystoiminnan edist ä miseen EAKR-tuettua aluepoliittista rahoitusta voidaan myöntää, kun tavoitteena on yritystoiminnan, yrityksen • kasvu • kilpailukyvyn edistäminen • kansainvälistyminen • ympäristöä säästävien tuotantomenetelmien käyttöönotto Lisäksi kun Finnveran rahoituksella • luodaan uusia työpaikkoja ja yrityksiä, • edistetään naisyrittäjyyttä ja • mahdollistetaan liiketoiminnan siirrot, voivat hankkeet saada EAKR- tuettua rahoitusta.

3 4 28.1.2009 4 1.Yrityskoko • Kotimaan rahoitus pääosin pk-yritysten rahoittamiseen • Suurille yrityksille vain erityisistä syistä tai jos kyse on vientitoimituksiin liittyvästä käyttöpääomarahoituksesta, vientiin liittyvistä toimitusvakuuksista sekä vientitakuista • Pk-yrityksen määrittely: • työntekijöitä vähemmän kuin 250 henkeä, • liikevaihto enintään 50 milj. € tai taseen loppusumma enintään 43 milj. € • pääomistajana ei ole suuryritys tai julkinen taho Voimassa olevat EU:n valtiontukisäännökset

4 5 28.1.2009 5 2. Rahoitettavat toimialat • Rahoituksen ulkopuolella • perustajaurakointi • metsätalous, peltoviljely ja karjatalous • Tiettyjä toimialoja koskevia rajoituksia ja ohjeita • kuljetusvälineiden hankinta • kalastusala • maataloustuotteiden jatkojalostus ja markkinointi

5 6 28.1.2009 6 EAKR-tuettu rahoitus alentaa yrityksen rahoituskustannuksia Pk-yritysten EAKR-tukikelpoisiin investointeihin voidaan myöntää • Investointi- ja käyttöpääomalainaa (a) • EAKR-korkotuki alentaa luoton hintaa 2,60 % kolmena (3) ensimm. lainavuotena • Ympäristölainaa (b) vapaaehtoisiin ympäristöinves- tointeihin • EAKR-korkotuki alentaa luoton hintaa 3 % viitenä (5) ensimm. lainavuotena

6 7 28.1.2009 7 EAKR-tuettu rahoitus alentaa yrityksen rahoituskustannuksia Pk-yritysten EAKR-tukikelpoisiin investointeihin voidaan myöntää Takaus (c) pankkien, vakuutusyhtiöiden tai rahoitusyhtiöiden luotoille, kun rahoituksen kohteena on investoinnit ja niihin liittyvä käyttöpääoma • EAKR-takausprovisiotuki alentaa takauksen hintaa 1,5 % viitenä (5) ensimmäisenä takausvuotena -Finnveran takaama laina voi olla tasa- tai annuiteettilyhenteinen -Finnveran takauksen määrä yleensä enintään 75 % taattavasta luotosta -Taattavan luoton laina-aika 3-8 vuotta sisältäen enintään yhden vapaavuoden

7 8 28.1.2009 8 EAKR-tuettu rahoitus alentaa yrityksen rahoituskustannuksia Aloittaville ja jo toiminnassa oleville mikroyrityksille EAKR-tukea välitetään korkotukena viidelle (5) ensimmäiselle lainavuodelle 3 %. Rahoitus kohdistuu tällöin laite- ja koneinvestointeihin, käyttöpääomatarpeisiin tai muihin toiminnan aloittamis- ja laajennushankkeisiin, kuten markkinointiin ja tiedottamiseen. • Pienrahoitusta (d) (pienlaina ja naisyrittäjälaina) voidaan myöntää, kun • perustaja työllistää itsenä • yritys työllistää enintään 5 henkilöä • nainen johtaa yritystä (naisyrittäjälaina) • nainen/naiset ovat enemmistöomistajina (naisyrittäjälaina)

8 9 28.1.2009 9 EAKR-tuettua rahoitusta yritt ä j ä lle Yrityksen perustamiseen ja omistusjärjestelyihin Finnvera voi myöntää EAKR-yrittäjälainaa (e) Yrittäjälainalla voidaan rahoittaa • osakeyhtiön osakepääomaa tai avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiöpanosta tai niiden korottamista • osakkeiden tai yhtiöosuuksien ostoa Yrittäjälle (luonnollinen henkilö) lainan korkoa alennetaan EAKR- korkotuella 3 % seitsemänä (7) ensimmäisenä lainavuotena.

9 10 28.1.2009 10 Kiitos! www.finnvera.fi Sähköinen asiointi online.finnvera.fi Puhelinpalvelu 020 690 782


Lataa ppt "Click to edit Master title style Testing Finnvera Oyj EAKR-rahoituksen v ä litt ä j ä n ä 2007-2013 - Euroopan aluekehitysrahaston tukea yritystoiminnan."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google