Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rahoitustoimen kirjaukset

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rahoitustoimen kirjaukset"— Esityksen transkriptio:

1 Rahoitustoimen kirjaukset
Lyhytaikaiset velkainstrumentit Lähde: Soile Tomperi, 2004 Kehittyvä kirjanpitotaito Lainsäädäntö: Laki osamaksukaupasta 91/1966 sekä muutokset lakiin vuosina 2003, 2996, 1993, 1986, 1982, 2972 Laki luottoehdoista osamaksukaupassa, korkolaki ja kuluttajansuojalaki säätelevät myös osamaksukauppaa. Saatavana Marjatta Kariniemi tammikuu 2005

2 Osamaksukaupan peruslainsäädäntö
Laki osamaksukaupasta /91 säätelee pääsääntöisesti elinkeinonharjoittajien välisiä kauppasopimuksia Kuluttajansuojalaki /38 elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan väliseen kauppaan, myös osamaksukauppaa erityisesti lain 7 luku (ks. 7,10,11 §:t 16 § 1 ja 2 mom., 17 §) Kauppalaki Marjatta Kariniemi tammikuu 2005

3 Marjatta Kariniemi tammikuu 2005
1. Osamaksukauppa = irtaimen omaisuuden kauppa, jossa yksi tai useampi kauppahintaerä erääntyy esineen luovuttamisen jälkeen osamaksukauppasopimus myyjä pidättää itselleen omistusoikeuden ja / tai takaisinotto-oikeuden, kunnes hinta maksettu ostaja maksaa yleensä käteisosan ja sitoutuu suorittamaan loppukauppahinnan erissä Marjatta Kariniemi tammikuu 2005

4 Marjatta Kariniemi tammikuu 2005
Osamaksuhinta kauppahinta korko maksuajasta (ei kirjata esineen hintaan) osamaksulisä tai käsittelymaksu Osamaksuhinta on siis korkeampi kuin käteishinta osamaksulisä on osa kauppahintaa, sama alv kuin tuotteen hinnassa muutoinkin osamaksulisä kirjataan siis esineen hankintamenoon. Marjatta Kariniemi tammikuu 2005

5 Arvonlisävero osamaksukaupassa
Ostaja: kirjaa ostohetken mukaan arvonlisäveron hankintojen alv saamisiin koko kauppahinnasta (sis. osamaksulisä) Myyjä: kaksi vaihtoehtoa: 1. voi kirjata myyntitulokseen ja maksaa arvonlisäveron tavaran luovutushetkellä 2. voi kirjata osamaksuerät suoriteperusteella, mutta tilikauden lopussa kirjattava loput erät Marjatta Kariniemi tammikuu 2005

6 2. Osamaksukaupan rahoitus
myyjäyritys siirtää osamaksusaamisensa rahoitusyhtiölle  myyjä saa rahat koko kaupasta ja osamaksuerien tilisiirtolomakkeisiin merkitään saajaksi rahoitusyhtiö rahoitusyhtiö perii palkkion rahoituspalvelusta (nyt ei voi osamaksulisästä tehdä alv vähennystä!) sopivat erikseen luottotappioriskistä Marjatta Kariniemi tammikuu 2005

7 Osamaksukaupan purkautuminen
tilitys (luettelo molempien osapuolten hyväksi tulevista eristä) Ostajan hyväksi: esineen arvo takaisinottohetkellä Myyjän hyväksi: maksamatta olevat osamaksuerät; perinnästä aiheutuvat menot Jos myyjän hyväksi luettavat erät pienemmät kuin esineen arvo, myyjä maksaa ostajalle erotuksen Jos esineen arvo alentunut huomattavasti ja maksamattomia eriä jäljellä voi ostaja joutua maksamaan vaikka antaa esineenkin Marjatta Kariniemi tammikuu 2005

8 Arvonlisävero osamaksukaupan purkautumistilanteessa
1. Jos myyjä joutuu maksamaan: kyseessä arvonlisäverollinen takaisinosto (hankintojen alv-saaminen) 2. Jos myyjä joutuu maksamaan ja osamaksuasiakas on verovelvollinen ja esine on ollut vähennyskelpoisessa käytössä, hän suorittaa veron takaisinostoarvosta (myyntien alv-velka) 3. Jos osamaksuasiakas ei ole verovelvollinen, voi myyjä soveltaa tavaran jälleenmyyntiin ns. marginaaliverotusta. Marjatta Kariniemi tammikuu 2005

9 Arvonlisävero osamaksukaupan purkautumistilanteessa
4. Jos osamaksusopimus siirretty rahoitusyhtiölle, joka ottaa maksun laiminlyönnin vuoksi esineen pois, niin Rahoitusyhtiön on maksettava takaisinostettujen esineiden myynnistä arvonlisäveroa 5. Jos myyjälle syntyy ostajalta saatavaa takaisinoton yhteydessä, ja sen arvellaan jäävän saamatta, voi myyjä vähentää luottotappiot suoritettavan arvonlisäveron perustetta laskiessaan. Marjatta Kariniemi tammikuu 2005

10 Marjatta Kariniemi tammikuu 2005
3. Leasing vuokraus koneiden ja laitteiden ym. omaisuuden pitkäaikaista vuokrausta rahoitusleasing = vuokrasopimuksen mukaan vuokrauksen kohteen riskit ja edut siirtyvät olennaisilta osin vuokralleottajalle heti alussa käyttöleasing = kohteeseen perustuvat riskit vuokraajalla vuokraus = arvonlisäverollinen vuokraustulo ja vuokrameno Marjatta Kariniemi tammikuu 2005

11 Leasing omaisuus kirjanpidossa
Vuokralleantaja: vuokrattavaksi tarkoitetut koneet ja laitteet ovat hänen käyttöomaisuuttaan Vuokralleottaja: tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitettävä leasing vuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellismäärät eriteltyinä alkaneelta ja sitä seuraavilta tilikausilta maksettaviin sekä irtisanomis- ja lunastusehdot Marjatta Kariniemi tammikuu 2005

12 Marjatta Kariniemi tammikuu 2005
4. Factoring –rahoitus luottomuoto yritys saa rahoitusyhtiöltä luottoa, jonka vakuutena on myyntisaamiset laskuun merkintä maksutiedoista ”rahoitusyhtiö” laskuista saadut suoritukset rahoitusyhtiö kirjaa yritykselle antaman factoring luoton vähennykseksi luoton määrä n. 80 % toimitettujen laskujen yhteismäärästä (limiitin rajoissa) Marjatta Kariniemi tammikuu 2005

13 Factoring rahoitusyhtiön vastuu
hoitaa sopimuksen mukaan myyntireskontran ja perinnän luottotappioriski ei siirry rahoitusyhtiölle (yleensä), paitsi vientikaupasta johtuneista laskuista se kantaa tavallisesti luottotappioriskin epäonnistuneen perinnän seurauksena rahoitusyhtiö palauttaa laskut asiakkaalleen tilitys myyjäyritykselle (perien ensin luoton määrän, koron, sovitun palkkion) Marjatta Kariniemi tammikuu 2005


Lataa ppt "Rahoitustoimen kirjaukset"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google