Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Budjetointi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Budjetointi."— Esityksen transkriptio:

1 Budjetointi

2 Mitä budjetointi on? Yrityksen toiminnan ennustamista ja tavoitteenasettelua Yrityksen tulevien suunnitelmien esittämistä numeroina Apuväline liikeidean testaamiseen Tavoitelaskentaa

3 Mikä on budjetti? Yrityksen toimintaa varten laadittu, mahdollisimman edullisen tuloksen sisältävä, määrättynä ajanjaksona toteutettavaksi tarkoitettu euromääräinen toimintasuunnitelma Talousjohtamisen keskeinen instrumentti

4 Yrityksen toiminnan suunnittelusta yleensä
Suunnittelu on prosessi, johon kuuluvat tavoitteiden asettaminen tietojen kerääminen ja analysointi vaihtoehtojen muodostaminen ja valinta varsinaisien suunnitelmien teko suunnitelmien toteuttaminen seuranta ja parantaminen

5 Suunnitteluajanjaksot
Strateginen suunnittelu (pitkä aikaväli) Vuosibudjetointi Rullaava budjetointi

6 Budjetoinnin merkitys yrityksen toiminnassa
Johdon apuväline Toiminnan ohjauksessa Tavoitteiden asettaminen / vaihtoehtojen valinta Motivointi, vastuualueet Toiminnan koordinoinnissa Keino yhdistää yrityksen eri toiminnot ja muodostaa toiminnasta kokonaiskuva myynti suhteessa valmistukseen jne.. Toiminnan tarkkailussa Poikkeamien analysointi

7 Yrityksen budjetointimenetelmät
Ylhäältä alas (break down) autoritaarinen Alhaalta ylös (build up) demokraattinen Yhteistyömenetelmä Esimerkki 1 : Yrityksen budjetin laatiminen, yksinkertainen esimerkki Esimerkki 2 : Markkinointibudjetin laatiminen Esimerkki 3 : Kampanjan budjetin laatiminen hyväksikäyttäen excel-taulukkolaskentaa

8 Yrityksen budjettijärjestelmä
Koostuu yrityksessä käytössä olevista budjeteista Pääbudjetit Tulosbudjetti (tuotot-kustannukset) Rahoitusbudjetti (rahan lähteet ja rahan käyttö) Ennakoitu tase Osabudjetit (toimialasta riippuvaisia) Myyntibudjetti Ostobudjetti tai valmistusbudjetti Markkinointibudjetti Investointibudjetti Myynti- ja hallintobudjetti Tutkimus- ja tuotekehitysbudjetti jne..

9 Myynti Tulosbudjetti Osto Markkinointi Rahoitusbudjetti Hallinto Tase Investoinnit

10 Pääbudjetit Tulosbudjetti Osabudjettien tuotot ja kustannukset
Tuloslaskelman tai katetuottolaskelman muodossa Yrityksen budjetoitu tulos Laaditaan suoriteperusteella

11 Tulosbudjetin rakenne (esimerkki)
Myyntituotot Muuttuvat kustannukset = Myyntikate Kiinteät kustannukset = Käyttökate Poistot = Liiketulos Korot ja muut rahoituksen erät = Tulos ennen veroja Verot = Tulos

12 Rahoitusbudjetti Varmistetaan, että yritys selviää kaikista maksuistaan budjettikauden aikana Yrityksen kassaanmaksut ja kassastamaksut Myynneistä kertyvät kassaanmaksut Käteismyynnit / laskutus / maksuajat Muut kassaanmaksut

13 Rahoitusbudjetti Ostoista aiheutuvat kassastamaksut
Käteisostot / velaksiostot / maksuajat Muiden menojen kassastamaksut Arvonlisäverot Myynnit ja hankinnat verollisina Maksettavan alv:n tilitykset Menoja, joista ei kassastamaksuja Poistot / laskennalliset korot

14 Rahoitusbudjetti Rahoitustapahtumia, jotka vaikuttavat kassavirtoihin
Pääoman nostot (lainat / oma pääoma) Pääoman palautukset (lainan lyhennykset) Sijoitukset muihin yrityksiin Voitonjako

15 Rahoitusbudjetin rakenne (esimerkki)
Alkukassa (käytössä olevat rahavarat pankkitileillä ja kassassa) Kassaanmaksut Käteismyynnit / Myyntisaamiset Lainojen nostot Kassastamaksut Käteisostot /Ostovelat Kiinteät menot Investoinnit Korot / Verot Lainojen lyhennykset Voitonjako Loppukassa

16 Ennakoitu tase Tulosbudjetin ja rahoitusbudjetin perusteella laadittava Lähtökohtana edellisen budjettikauden lopputase Osoittaa yrityksen taloudellisen tilan budjettikauden lopussa

17 Budjettiseuranta tarkkailuraportit budjettivastuullisille
poikkeamien mittaaminen ja analysointi suotuisat poikkeamat epäsuotuisat poikkeamat toimenpidepäätökset


Lataa ppt "Budjetointi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google