Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yritysmuodot Yksityinen toiminimi 2. Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yritysmuodot Yksityinen toiminimi 2. Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö"— Esityksen transkriptio:

1 Yritysmuodot Yksityinen toiminimi 2. Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö
Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi

2 2. Avoin yhtiö henkilöyhtiö, kuten kommandiittiyhtiökin
on yhtiömiehistään erillinen oikeushenkilö yhtiön menot ja tulot kirjataan yhtiön kirjanpitoon varallisuus on yhtiömiesten varallisuudesta erillinen yhtiömiehillä on yhtiössä yhtiöosuudet vähintään kaksi omistajaa, yhtiömiestä kaikki yhtiömiehet vastaavat yrityksen sitoumuksista yhteisvastuullisesti koko omaisuudellaan kukin heistä voi tehdä yritystä sitovia sopimuksia Marjatta Kariniemi

3 Avoin yhtiö Yhtiösopimuksessa he voivat sopia keskinäisestä tehtävien jaosta, MUTTA ulkopuolisiin nähden edustamis- ja toiminimenkirjoitusoikeuden rajoitukset ovat päteviä vain, jos ne on merkitty kaupparekisteriin. (perheyhtiöitä yleensä) yhtiömies voi periä vuokraa yhtiön käyttöön luovuttamistaan tiloista palkanmaksu yhtiömiehille mahdollista, mutta verotuksellisesti ei yleensä edullista, koska avoimen yhtiön verotettava tulo jaetaan yhtiömiehille heidän tuloinaan verotettavaksi (huom. työpanosten arvot & voitonjakosäännökset) Marjatta Kariniemi

4 Yhtiöpanokset avoimessa yhtiössä
yhtiömiehet suorittavat yhtiösopimuksessa sovitun yhtiöpanoksen (voivat olla erisuuruisia, rahaa tai vaikkapa koneita ja kalustoa) jokaisen yhtiömiehen panosta seurataan omalla kirjanpidon tilillään esim. ”Olli Ollilan yhtiöpanos/sijoitus” myös työpanos on mahdollinen (ei kirjata kirjanpitoon) yhtiön kirjanpitoon kirjataan vain maksettu yhtiöpanos jos osa sovitusta yhtiöpanoksesta on maksamatta, voidaan tämä osuus kirjata kirjanpitoon vain, jos se on erääntynyt ja perintäkelpoinen Marjatta Kariniemi

5 Yhtiöpanokset Yhtiöpanoksen muutoksista voidaan sopia joustavasti yhtiömiesten kesken jos yksityisotot ovat sallittuja, jokaisella yhtiömiehellä on oltava kirjanpidossa oma yksityistilinsä jos yksityisotot eivät ole sallittuja kirjataan ne saamisiin yhtiömiehiltä esim. Per Saamiset V Vuorelta An Shekkitili yksityisotot voivat olla suuremmat kuin pääomapanos  negatiivinen oma pääoma Marjatta Kariniemi

6 Avoin yhtiö; Voitonjako
Avoimen yhtiön kertynyttä jakamatonta voittoa seurataan Voittovarat tai Voittojäännös –nimisellä tilillä. Yhtiömiehet voivat yhtiösopimuksessa vapaasti sopia voiton ja tappion jakamisesta keskenään Avoimista ja kommandiittiyhtiöistä annetun lain mukaan: voitosta lasketaan ensin kullekin yhtiömiehelle osuus, joka vastaa korkolain mukaista korkoa (VVM:n vahvistama peruskorko; nyt 2,25%) hänen tilikauden alussa olleelle pääomalleen. Loppuosa voitosta jaetaan tasan tai yhtiömiesten pääomien suhteessa. Marjatta Kariniemi

7 Avoin yhtiö; Voitonjako
Tilinpäätöksen laatimisen jälkeen: voiton saa nostaa rahana tai lisätä pääomiin (jos niin sovitaan) tai kirjata yksityistilille Huomaa JOS sitä ei tarvita sovitun yhtiöpanoksen vajauksen täyttämiseen. katso esimerkit Käytännön kirjanpitotaito kirjan sivuilta Marjatta Kariniemi

8 Miten esitetään taseen omaa pääomaa koskeva osio?
Vertailutieto edelliseltä tilikaudelta Oma pääoma XXX4 XXX3 Yhtiömiesten pääomat Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto =============== Marjatta Kariniemi

9 Taseen ja sen liitetietojen esittäminen
Taseessa tai sen liitteenä on ilmoitettava kunkin yhtiömiehen yhtiöpanos AKYL 9:3.2 § lisäksi on ilmoitettava yhtiömiesten 1) yhtiösopimuksessa sovittujen yhtiöpanosten yhteismäärä sekä 2) siitä yhtiölle suoritettu ja 3) tilikauden päättyessä jäljellä oleva määrä jos henkilöyhtiön tilinpäätökseen sisältyy saamisia yhtiömiehiltä tai velkoja heille, niiden yhteismäärä on ilmoitettava erikseen taseessa tai sen liitteissä myös yhtiömiesten puolesta annettujen panttien ja muiden vakuuksien sekä vastuusitoumusten yhteismäärät on ilmoitettava taseessa tai sen liitteissä AKYL 9:3.1 § ja KPA 2:11 § Marjatta Kariniemi

10 Esimerkki yhtiösopimuksen mukaisesti sovitusta pääomasta ja siinä tapahtuvista muutoksista
XXX XXX3 Seppo Ollila sovittu yhtiöpanos maksettu yhtiöpanos jäljellä oleva oman pääoman määrä Olli Ollila sovittu yhtiöpanos maksettu yhtiöpanos jäljellä oleva oman pääoman määrä Yhteensä sovitut yhtiöpanokset maksetut yhtiöpanokset jäljellä olevan oman pääoman määrä Marjatta Kariniemi

11 Yhtiömiesten vastuusitoumusten, velkojen ja saamisten esittäminen
XXX4 XXX3 Saamiset yhtiömiehiltä - myyntisaamiset - muut lyhytaikaiset saamiset Velat yhtiömiehille muut lyhytaikaiset velat Vastuut yhtiömiesten puolesta Kiinnitykset Ns. lyhennetyt liitetiedot voidaan esittää pienissä yhtiöissä eikä heidän tarvitse laatia toimintakertomusta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaikki yhtiömiehet ja mikäli yhtiössä on toimitusjohtaja myös hän allekirjoittaa tilinpäätöksen. Tilintarkastaja on pakollinen avoimessa yhtiössä. Marjatta Kariniemi


Lataa ppt "Yritysmuodot Yksityinen toiminimi 2. Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google