Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Siirtyvät erät ja lainan nosto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Siirtyvät erät ja lainan nosto"— Esityksen transkriptio:

1 Siirtyvät erät ja lainan nosto
Siirtovelat ja siirtosaamiset Korkojen jaksotukset Kulujen jaksotukset Palkkoihin kuuluvat jaksotukset Lainan nosto

2 Siirtyvät erät Tilikauden aikana kirjataan joko suoriteperiaatteen tai maksuperiaatteen mukaan Kun tuotannontekijä vastaanotetaan tai suorite luovutetaan– suoriteperiaate – usein tarkoittaa sitä että kirjataan lasku menoksi sen tullessa Kun maksu kirjataan kirjataan myös meno – maksuperiaate Tilikaudelle kuuluvat erät kirjataan sille tilikaudelle mille ne kuuluvat – tilinpäätös tehdään aina suoriteperiaatteen mukaan Tilikauden aikana suorite ja maksuperiaatetta käytetään yleensä rinnakkain Menot ja kulut jotka kuluvat ajan perusteella joudutaan kirjaamaan maksuperusteella Esim vuokra kirjataan maksupäivänä vaikka se kuluu joka päivä Vastaavia esimerkkejä: palkat , korkomenot, vakuutusmenot, vuokratulot ja korkotulot

3 siirtosaamiset ja siirtovelat
Tulojäämät eli saamatta olevat tulot ja menoennakot eli etukäteen maksetut menot = siirtosaamisia tilinpäätöksessä Menojäämät eli maksamatta olevat menot ja tuloennakot eli etukäteen saadut tulot = siirtovelkoja tilinpäätöksessä

4 SIIRTOVELAT KULUT jotka kuuluvat tilikaudelle, mutta ne maksetaan vasta seuraavalla tilikaudella (laskennallisia kuluja) TUOTOT joista rahat ovat tulleet jo kuluvalla tilikaudella, mutta ne kuuluvat vasta seuraavan tilikauden tuloksi

5 SIIRTOSAATAVAT KULUT jotka kuuluvat seuraavalle tilikaudelle , mutta ne on maksettu jo tällä tilikaudella TUOTOT, jotka kuuluvat tälle tilikaudelle mutta joista rahat tulevat seuraavalla tilikaudella ( eivät perustu laskuun tilinpäätöstä tehtäessä)

6 SIIRTYVÄT ERÄT Siirtovelat – menojäämät voivat olla maksamatta olevat korot, vuokrat sosiaalivakuutukset , lomapalkat ja verot ym. Siirtosaamiset – tulojäämät voivat olla saamatta olevia korkoja tai vuokria ym. Ennakot ovat päättyneellä tilikaudella maksettuja menoja tai saatuja tuloja, jotka kuuluvat vasta seuraavalle tilikaudelle. Ne kirjataan tilinpäätöksessä meno- tai tulotilille vähennykseksi sekä siirtosaamiseksi tai siirtovelaksi

7 Siirtovelka esimerkki
Menotili Pankkitili Siirtovelka maksettu tilikaudella 4000 TILINPÄÄTÖS maksamatta ja 500 kirjaamatta oleva meno = menojäännös

8 Siirtosaamiset esimerkki
Tulotili Pankkitili Siirtosaamiset saatu tilikaudella 3000 TILINPÄÄTÖS Saamatta ja kirjaamatta 1000 oleva tulo= tulojäämä

9 MENOENNAKKO- SIIRTOSAAMINEN
Menotili Pankkitili Siirtosaamiset maksettu tilikaudella 7500 ESIM VAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 900 ETUKÄTEEN MAKSETTU MENO= MENOENNAKKO

10 TULOENNAKKO- SIIRTOVELKA
Tulotili Pankkitili Siirtovelka Saatu tilikaudella 3000 Esim vuokratulo Tilinpäätöksessä. 300 Etukäteen saatu tulo = tuloennakko

11 UUDEN TILIKAUDEN ALUSSA
ENNAKOT , TULOENNAKOT JA MENOENNAKOT SIIRRETÄÄN TASEESTA MENOTILEILLE JA TULOTILEILLE esim vakuutus siirtosaaminen – vakuutukset an siirtosaamiset Esim vuokratulot siirtovelka siirtovelat an vuokratulot Menoennakoita voi siis olla esim etukäteen maksettu lehtilaskut, vakuutusmaksut, vuokrat , liian suurina maksetut ennakkoverot ja sosiaalivakuutusmaksut Tuloennakoita voivat olla esim etukäteen saadut vuokrat ja korot

12 KULUJEN JAKSOTUKSET KOROT Koron määrä riippuu korkoajasta
Tilinpäätöksessä tilikaudelle on kirjattava korkomenoiksi tilikaudelle kuuluvat korkomenot korkoajan mukaisesti, vaikka korkoja ei olisi vielä maksettu Esim € pankkilaina Korko 6% , maksetaan kerran vuodessa 30.9 Lainaa lyhennetään samalla 1000 € Tilikausi kalenterivuosi Korko on siis maksettu syyskuun loppuun saakka Korkoa maksamatta Syykuun lyhennyksen jälkeen lainaa jäljellä 9000 €

13 Koron kirjaus Korko lasketaan seuraavasti: = 135 € 360 * 100
korkomenot siirotvelat Maksettu korko (450) maksamaat oleva 135 korko 585 tulostili tasetili tulostilille tasetilille 90 * 6 * 9000 = 135 € 360 * 100 korko on maksamatta ja puuttuu korko on maksettu ja kirjattu kirjanpitoon 450€ Kirjanpidosta 135 € 1.1. 30.9. 31.12.

14 Korkomenojen tilillä näkyy saldona tilikauden aikana maksetut ja kirjatut korot
Tilikaudelle kuuluva maksamatta ja kirjaamatta oleva kolmen kuukauden korko on tilinpäätöksessä kirjattu korkomenojen lisäykseksi ja siirtovelkasi Seuraavan tilikauden alussa siirtovelkatilille merkitään alkusaldoksi maksamatta oleva korko. Syyskuussa kun korko maksetaan 540 € on siitä edelliselle tilikaudelle kuuluvaa korkoa 135 € ja loput 405€ on sen tilikauden korkoa. siirtovelat korkomenot pankki saldo 135 maksettu 405 540

15 KULUJEN JAKSOTUKSET VAKUUTUSMENOT
Maksetaan yleensä vakuutuskaudelta etukäteen Koska vakuutuskausi poikkeaa tilikaudesta, joudutaan vakuutusmaksuja jaksottamaan tilinpäätöksessä

16 esimerkki Jaksotus ajalle 1.1.-31.3.2011 150 € 1.1.2010 31.12.2010
Tilikausi on kalenterivuosi Liikennevakuutus, vakuutuskausi on Vakuutusmaksu 600 euroa Jaksotus ajalle 150 € vakuutuskausi Vak menot siirtosaam tulostili tasetili maksettu (600) Tilinpäätös vakuutusmaksu 150 tulostilille 450 tasetilille

17 Seuraavan tilikauden alussa siirtosaamistilillä oleva vakuutusmaksu siirretään vakuutusmenojen tilille Viennillä vakuutusmenot an siirtosaamiset

18 Sosiaalivakuutukset Työnantaja maksaa maksettujen palkkojen perusteella sosiaalivakuutusmaksuja: työeläke- työttömyys-tapaturma ja ryhmähenkivakuutus Työntekijät maksavat työttömyys ja tapaturmavakuutusta, peritään palkasta Vakuutusmaksut vahvistetaan vuosittain Työntekijöiden lukumäärä, ikärakenne, työn vaarallisuus vaikuttavat maksujen suuruuteen Työnantaja työntekijä kokonaistilitys Tyel maksu 17,8% 4,70% 22,5 Työttömyys Vakuutusmaksu 0,80% 0,60% 1,40% Tapaturma -ja Ryhmähenkivak.maks. Työtapaturmavakuutusmaksu määräytyy palkkojen ja työnvaarallisuuden mukaan. Sen suuruus vaihtelee 0,3 - 8 % välillä.

19 Esimerkki työeläkemaksusta
Palkka 3000 € Tyel maksu vakuutusyhtiölle 22%, 660€ Työntekijän osuus 5%, 150 € Kirjanpitoon tyel-maksu kirjataan kuluksi ja työntekijältä peritty osuus menonvähennykseksi palkat tyelmaksut tt tyel maks pankkitili maksettu vakuutusyh 660 maks palkka 3000 150 2850

20 Lainan nosto Tehdään rahoituslaitoksen kanssa sopimus – velkakirja
Velkakirjassa määritellään mm lainan korko ja lyhennyssuunnitelma Lyhytaikaiset lainat voivat olla esim vekseliluottoja (harjoin kuitenkin), jolloin kaikki kulut jotka rahoituksesta aiheutuu maksetaan etukäteen

21 Esimerkki lainan nostosta

22 Esimerkki vekselin nostosta


Lataa ppt "Siirtyvät erät ja lainan nosto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google