Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hallitusohjelmaodotukset yrittäjyyden edistämiseksi Yrittäjävaltuuskunnan kokous 11.5.2011 PK-johtaja Pentti Mäkinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hallitusohjelmaodotukset yrittäjyyden edistämiseksi Yrittäjävaltuuskunnan kokous 11.5.2011 PK-johtaja Pentti Mäkinen."— Esityksen transkriptio:

1 Hallitusohjelmaodotukset yrittäjyyden edistämiseksi Yrittäjävaltuuskunnan kokous 11.5.2011 PK-johtaja Pentti Mäkinen

2 11.5.2011/PK- asiat 2 PK-yritykset ovat kasvun avain •Uusista työpaikoista syntyi 94,7 % PK-yrityksiin vuosina 2001- 2009 •PK-yritysten motivoiminen kasvuun, investointeihin, työllistämiseen ja riskinottoon on elinehto Suomen talouden myönteiselle kehitykselle seuraavalla hallituskaudella •Tarvitaan uusia kansainvälistyviä yrityksiä, jotka haluavat kasvaa pienistä keskisuuriksi ja keskisuurista suuriksi •Suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitaan tietoa PK-yritysten merkityksestä ja myönteinen asenne yrittäjyyteen •Yrittäjyysohjelman mittareiden oltava todellisuutta hallituskauden päättyessä 2015

3 11.5.2011/PK- asiat 3 Hallitusohjelman valmistelu •Perustana EK:n yrittäjyysohjelma vuoteen 2015 •Ohjelman jalkauttaminen toteutettiin syksyllä 2010 •Puolueiden ja virkamiesten tapaaminen ennen vaaleja •Hallitustunnustelujen eteneminen ja hallitusneuvottelujen alkaminen •Aiempaa yksityiskohtaisempi hallitusohjelma (?) •Vaikuttaminen hallitusohjelman sisältöön: meneekö viesti perille •Suuret linjat –Hyvinvointi taloudellisesti kestävälle pohjalle –Julkisen talouden rahoituskriisin ratkaiseminen –Verotuksen kiristäminen ei ole ratkaisu –Työurien pidentäminen on kivuttomin lääke

4 11.5.2011/PK-asiat Mikä edistää yrittäjyyttä TOP-10 •Yrittäjyyteen ja riskinottoon kannustava verotus •Kasvuyrittäjyyden edistämisen toimenpideohjelma •Julkisten palveluiden ja hankintojen avaaminen PK-yrityksille •Harmaan talouden tehokas torjunta •Yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen •Lainsäädännön yritysvaikutusten arviointi •Yrittäjyyskasvatus läpi koko koulutusjärjestelmän •PK-yritysten kansainvälistymisen edistäminen •Tutkimus- ja kehitystoiminnan julkisen rahoituksen varmistaminen •T&K verokannustin PK-yrityksille

5 11.5.2011/PK-asiat Mikä heikentäisi yrittäjyyttä: Bottom 5 •Pääomaverokannan nostaminen 28 %  30 % + verotuksen progressio •Osinkoverotuksen kiristäminen •Perintö- ja lahjaverotuksen kiristäminen •Yritysten energia- ja ympäristöverorasituksen kiristäminen •Ammattiliittojen kanneoikeus työsuhteisiin, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa

6 11.5.2011/PK-asiat Yrittäjyyteen kannustava verotus •Yhteisöverokannan alentaminen 20 %:iin –Tehokkain verotuksellinen keino edistää talouskasvua –Kansainvälisesti kilpailukykyisen tason palauttaminen •Työn verotuksen keventäminen •Ei kilpailijamaita korkeampia energia- ja ympäristöveroja •Pääoma- ja osinkoverotus –Kansainvälisesti kilpailukyinen ja omistamiseen Suomessa kannustava –Yritys- ja pääomaverotus muodostavat kiinteän kokonaisuuden: yrityksen omistajan kokonaisverotusta ei saa kiristää –Listaamattomien yritysten vahvan omavaraisuuden edistäminen ja liiketoiminnan pitkäjänteinen kehittäminen

7 11.5.2011/PK-asiat Kasvuyrittäjyyden toimenpideohjelma •Yrittäjyyden kannusteet kuntoon •Yritysten ja yhteiskunnan yhteinen T&K-panostus vähintään 4%:iin BKT:sta •T&K- verokannustin perinteisten tukien rinnalle •Pääomasijoitus- ja bisnesenkelitoiminnan kehittäminen •Työelämän kehittäminen •Yrittäjä- ja johtajaosaamisen kehittäminen •PK-yritysten hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen •Yritysjärjestelyt kasvun tueksi •PK-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen

8 11.5.2011/PK-asiat Muita odotuksia seuraavalta hallitukselta •Yritystukijärjestelmän kehittäminen tukemaan talouden rakenteiden ja toimintatapojen uudistamista •Yrityspalveluiden kehittäminen asiakaslähtöisemmiksi ja vaikuttavimmiksi •Ammatillisen koulutuksen ennakoitavuuden ja työelämälähtöisyyden lisääminen •Tieto- ja viestintätekniikan parempi hyödyntäminen •Työvoimahallinnon ja yritysten yhteyksien parantaminen


Lataa ppt "Hallitusohjelmaodotukset yrittäjyyden edistämiseksi Yrittäjävaltuuskunnan kokous 11.5.2011 PK-johtaja Pentti Mäkinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google