Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tervetuloa JYYn yhdistystoiminnan perusteet -koulutukseen!

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tervetuloa JYYn yhdistystoiminnan perusteet -koulutukseen!"— Esityksen transkriptio:

1 Tervetuloa JYYn yhdistystoiminnan perusteet -koulutukseen!
Susanna Koistinen ja Maria Lilja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

2 Koulutuksen tavoitteet
Perehdyttää osallistujat yhdistyshallinnon ja - talouden perusteisiin Tarjota osallistujille perustiedot toimia erilaisten yhdistysten luottamustehtävissä Kannustaa koulutuksen kautta omaehtoisuuteen ja aktiiviseen vastuunkantoon

3 Osallistujien esittäytyminen
Kuka olet ja mitä JYYn piirissä toimivaa yhdistystä edustat? Missä tehtävässä toimit ko. yhdistyksessä? Mikä sai sinut lähtemään mukaan järjestötoimintaan? Oletko mukana tai teetkö vapaaehtoistyötä muissa kansalaisjärjestöissä? Toiveesi illan koulutuksen suhteen?

4 Järjestötoiminnan merkitys – Mitä se tarjoaa yksilölle?
Toiminnan ja tekemisen paikkoja Mahdollisuuden osallistua ja kokea yhteisöllisen toiminnan merkitys Tilaisuus toimia niiden asioiden parissa, jotka ovat itselle tärkeitä Uusia ystäviä & ryhmän, johon kuulua Tietoja ja taitoja, joita ei välttämättä opi muualla Mitä odotat järjestötoiminnalta?

5 Jokaisella yhdistyksellä on tarkoitus
Yhdistys on joukko ihmisiä, joilla on halu tehdä asioita ja toimia jonkun asian puolesta yhdessä Jokainen yhdistys on perustettu jotakin tiettyä tarkoitusta varten Tarkoitus ja toimintamuodot löytyvät jokaisen yhdistyksen säännöistä Yhdistystoiminta ei tavoittele voittoa Mikä on sinun yhdistyksesi tarkoitus ja toimintamuodot?

6 Yhdistystoiminnan perustana yhdistymisvapaus ja vapaaehtoisuus
Kaikki voivat vapaasti perustaa yhdistyksiä. Ihmisillä on oikeus pyrkiä jäseneksi yhdistykseen, olla kuulumatta yhdistykseen ja erota yhdistyksestä.

7 Yhdistys on jäseniään varten
Yhdistyksen perustana ovat sen jäsenet, jotka voivat olla joko luonnollisia tai oikeushenkilöitä Yhdistyksen säännöissä sanotaan, kuka voi liittyä yhdistyksen jäseneksi Jäsenillä on oikeuksia & velvollisuuksia

8 Näin yhdistyksen jäsenyys syntyy
Jäseneksi haluavan on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle Jäsenet pitää hyväksyä Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus, jollei säännöissä ole toisin määrätty Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle Jäsenistä on pidettävä luetteloa Kuka voi liittyä yhdistyksenne jäseneksi? Onhan jäsenluettelonne ajan tasalla? Pelkkä jäsenlomakkeen täyttö ei riitä, jäsenet pitää myös hyväksyä! REKISTERISELOSTE Yhdistyksen on pidettävä jäsenistä luetteloa, jossa on jokaisen jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Luettelossa voi olla muitakin toiminnan kannalta tarpeellisia tietoja, kuten kotiosoite ja sähköpostiosoite. Jäsenluettelo ei ole julkinen eli kuka tahansa ei saa sitä nähtäväkseen. Jäsenellä on oikeus tarkastaa omat tietonsa sekä nähdä tiedot jäsenten nimistä ja kotipaikoista. Jäsen voi kieltää omien tietojensa luovuttamisen ulkopuolisille, esimerkiksi mainostajille. Ero yhdistyksen jäsenyydestä - Jäsenen ero yhdistyksestä voi tapahtua kahdella tavalla: 1. Jäsen itse eroaa yhdistyksestä Yhdistyksestä saa erota milloin vain. Kun jäsen haluaa erota, hän ilmoittaa siitä - kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai - yhdistyksen kokoukselle kirjallisesti tai suullisesti. Eroaminen tulee yleensä voimaan heti ilmoituksen jälkeen. Säännöissä voidaan myös erikseen määrätä, kuinka pitkän ajan kuluttua eroaminen tulee voimaan. 2. Yhdistys erottaa jäsenen Yhdistyslaissa ja yhdistyksen säännöissä sanotaan, milloin jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä. Lain mukaan yhdistys voi erottaa jäsenen, jos - hän ei ole hoitanut velvoitteitaan, esimerkiksi maksanut jäsenmaksuaan - hän on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, esimerkiksi ottanut itselleen yhdistyksen rahoja - hän ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottaminen pitää perustella: on kerrottava, mikä on se vahingollinen teko tai jäsenyyden ehto, joka on erottamisen syynä. Erottamisesta päättää yhdistyksen kokous, elleivät säännöt määrää sitä hallituksen tehtäväksi. K: Onko yhdistyksen jäsenellä oikeus tutustua hallituksen pöytäkirjoihin? V: Hallituksen pöytäkirjat eivät ole julkisia eikä yhdistyksen jäsenillä ole yleistä oikeutta niiden näkemiseen. Yhdistyksen säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että jäsenillä on oikeus tutustua hallituksen pöytäkirjoihin. Jos hallituksen kokouksessa on käsitelty jotakin jäseneen liittyvää asiaa on tällä jäsenellä oikeus saada ote kyseisestä pöytäkirjan kohdasta.

9 Näin perustat yhdistyksen
Valmistele yhdistyksen säännöt Laadi valmiiksi yhdistyksen perustamiskirja Järjestä perustava kokous Valmistele yhdistyksen mahdollinen rekisteröinti Voit rekisteröidä yhdistyksen tekemällä perusilmoituksen yhdistysrekisteriin (PRH). Perusilmoitukseen on liitettävä perustamiskirja ja säännöt sekä lisäksi ilmoitettava yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja yhdistyksen nimenkirjoittajien täydellinen nimi, osoite, kotikunta ja henkilötunnus Yhdistysrekisteristä löydät erilaisia mallisääntöjä

10 Mikä ero on rekisteröidyllä ja rekisteröimättömällä yhdistyksellä?

11 Rekisteröity yhdistys on oikeushenkilö
Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista Toiminnan tulee olla järjestäytynyttä Yhdistyksen tulee toimia sääntöjensä mukaisesti noudattaen yhdistyslakia ja muuta lainsäädäntöä, joka mahdollisesti koskee yhdistyksen toimintaa Kun yhdistys on merkitty rekisteriin, lisätään sen nimeen lyhennys "ry”

12 Rekisteröimätön yhdistys ei ole oikeuskelpoinen
Rekisteröimättömän yhdistyksen toimintaan osallistuvat tai toiminnasta päättävät henkilöt vastaavat henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti. Yhdistys voi toimia rekisteröimättömänä, jos toiminta on tarkoitettu vapaamuotoiseksi yhdessäoloksi eikä rahaliikennettä juurikaan ole.

13 Yhdistyksen toimintaa sitovat säädökset
Yhdistyslaki Kirjanpitolaki ja -asetus Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen päätökset Yleiset yhdistystoiminnan käytännöt Tunnetko yhdistyksesi säännöt?

14 Yhdistyslaki uudistui 1.9.2010
Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen Yhdistyksen jäsenten yksimielinen päätös ilman muodollista kokousta Yhdistyksen hallituksen jäsenten tehtävien selventäminen Yhdistyksen tarkastus

15 Yhdistyksen kokous päättää
Tärkeimmät päätökset tehdään yhdistyksen kokouksessa, jonne jäsenistö kokoontuu päättämään yhdistyksen asioista: valitsee yhdistykselle hallituksen ja toiminnantarkastajat hyväksyy toiminnan linjat (seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion) myöntää vastuuvapauden hallitukselle käsittelee muut lain ja yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat Pidättekö yhden vuosikokouksen vuodessa vai sekä kevät- että syyskokouksen? Milloin yhdistyksenne kokous on päätösvaltainen?

16 JYY tarjoaa koulutusta kokoustaitoon ja -tekniikkaan
Tiistaina klo alk. Opinkiven saunalla

17 Nimenkirjoittajat Edustavat yhdistystä virallisissa asiakirjoissa
allekirjoittavat esim. sopimukset ja avustushakemukset Puheenjohtaja on aina yksi nimenkirjoittaja muita voivat olla esim. sihteeri, taloudenhoitaja tai joku muu hallituksen jäsen Nimenkirjoittajien muutos on aina ilmoitettava Yhdistysrekisteriin Sieltä voi tarkistaa, kenellä on oikeus edustaa yhdistystä.

18 Yhdistyksen hallitus

19 Hallituksen tehtävät Valmistella kokoukset
Panna täytäntöön kokousten päätökset Hoitaa juoksevat asiat Rahavarojen ja muun omaisuuden hoito Edustaa yhdistystä

20 Hallituksen valtuudet
Toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut yhdistyksen kokouksen päätökset antavat hallitukselle valtuudet ja rajat toimia. Tarvittaessa uusi yhdistyksen kokous koolle. Lakia ja yhdistyksen sääntöjä vastaan ei voi toimia.

21 Hallituksen vastuu POLIITTINEN / PARLAMENTAARINEN
- nautittava jäsenistön luottamusta OIKEUDELLINEN - mikäli hallitus päättää yhdistyksen nimissä tehdä jotain laitonta, hallituksen jäsenet vastaavat siitä itse - vastuusta vapauttaa ainoastaan pöytäkirjaan kirjattu eriävä mielipide TALOUDELLINEN - hallituksen jäsen on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimiessaan tietoisesti tai huolimattomuudellaan aiheuttanut yhdistykselle Vastuuvapauden toiminnastaan hallitus saa (vasta) vuosikokouksessa toimikautensa tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.

22 Hallituksen jäsenen oikeussuoja
Eriävä mielipide – Mikäli päätös on hallituksen jäsenen mielestä laiton, tai rikkoo yhdistyksen sääntöjä ja periaatteita, on tehty väärässä järjestyksessä tai johon hallituksella ei ole valtuuksia, voi jäsen jättää eriävän mielipiteen. → vapautuu vastuusta Varmista, että eriävä mielipide kirjataan pöytäkirjaan! Jääviys – Hallituksen jäsenen on syytä jäävätä itsensä itseään tai läheistä koskevissa päätöksissä

23 Hallituksen kokoukset
Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset Myös puhelin- tai sähköpostikokouksena

24 Mikä on yhdistyksenne hallituksen jäsenten lukumäärä ja toimikausi?
Hallituksen jäsenet Mikä on yhdistyksenne hallituksen jäsenten lukumäärä ja toimikausi?

25 Puheenjohtajuus on palkitseva tehtävä
Puheenjohtajan tehtäviä vetää hallituksen virallista työskentelyä vastaa toiminnan kokonaisuudesta johtaa koko yhdistyksen kehittämistä vastaa hallituksen sisäisestä toimivuudesta ja yhteishengestä

26 Sihteeri on yhdistyksen ”työmyyrä”
toimii hallituksen kokousten sihteerinä kirjaa päätökset ja laatii niistä pöytäkirjan valmistelee kokoukset yhdessä pj:n kanssa laatii esityslistat hoitaa sisäistä tiedotusta lähettää kokouskutsut, ylläpitää sähköpostilistoja jne. avaa yhdistykselle tulleet postit vastaa arkistoista kokoaa vuoden aikana kertyvät tärkeät paperit ja arkistoi tilintarkastuksen jälkeen edellisen vuoden aineiston ylläpitää jäsenrekisteriä/jäsenluetteloa yms.

27 Talousvastaava valvoo rahojen käyttöä
Talousvastaava hoitaa yhdistyksen raha-asioita: yhdistyksen käteiskassasta huolehtiminen pankkiasioiden hoitaminen laskujen maksaminen kirjanpidon hoitaminen: kirjanpitomerkinnät, tositteista huolehtiminen, dokumentointi ja arkistointi tilinpäätöksen tekeminen

28 Yhdistyksen taloushallinnon ja kirjanpidon perussäännöt
Mitä jokaisen hallituksen jäsenen tulisi tietää käytännön raha-asioista?

29 Hallituksella vastuu yhdistyksen taloushallinnosta ja kirjanpidosta
Yhdistyslaissa on tarkennettu hallituksen vastuuta taloudenhoidon osalta: ”Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.”

30 Pitäkää talous kunnossa
Rahat ovat yhdistyksen varoja – Vastuu hallituksella! Kaikki tulot ja menot merkittävä kirjanpitoon Yhdistys on aina kirjanpitovelvollinen Pankkitilin avaamiseen tarvitaan perustamispöytäkirja, rekisteritodistus ja pöytäkirjan ote päätöksestä, jossa kerrotaan tilinkäyttöoikeudesta Tilikausi on yksi vuosi Hallitus tekee ehdotuksen talousarviosta → yhdistyksen kokous käsittelee ja hyväksyy Hallitus ja taloudenhoitaja huolehtivat raha-asioista tilikauden aikana

31 Menoista AINA hallituksen päätös
Jokaisesta menosta ja hankinnasta tulee löytyä hallituksen päätös, joko etu- tai viimeistään jälkikäteen → Vakiinnuttakaa hallituksenne esityslistalle kohta ”talousasiat” Maininta käytettävästä rahamäärästä Tarkka summa tai enimmäissumma Jos jostain menosta on jo olemassa päätös esim. edelliseltä vuodelta, ei siitä tarvitse päättää uudestaan Pitääkö kaikista pienistäkin menoista olla hallituksen päätös?

32 Pidä kuitit tallessa Tositteesta käytävä ilmi
mihin tarkoitukseen rahaa on käytetty paljonko rahaa on käytetty kenelle on maksettu milloin on maksettu (päiväys) Tositteessa on oltava myös merkintä sen hyväksymisestä.

33 Tilinpäätös kertoo, miten vuosi meni
Yhdistyksen täytyy tehdä jokaiselta tilikaudelta tilinpäätös. Miksi? Tilinpäätöksessä ilmoitetaan yhdistyksen tulot ja menot Tilinpäätös täytyy tehdä neljän kuukauden kuluessa siitä, kun tilikausi loppuu Yhdistyksen hallitus on vastuussa siitä, että tilinpäätös ja toimintakertomus pitävät paikkansa. Yhdistyksen tilikaudesta täytyy tehdä Tilintarkastuskertomus TAI toiminnantarkastuskertomus ja kertomus täytyy liittää tilinpäätökseen Tarkastuksessa selvitetään hallinnollisesta ja taloudellisesta näkökulmasta, miten yhdistyksessä on toimittu ja hallinto järjestetty ja vastaako tilinpäätös olennaisilta osin yhdistyksen toimintaa ja taloudellista asemaa. Tilintarkastus vai toiminnantarkastus?

34 Kuka allekirjoittaa tilinpäätöksen?
Tilinpäätös käsitellään hallituksen kokouksessa ja sen allekirjoittavat ainakin ne toimessa olevan hallituksen jäsenet, jotka ovat saapuvilla tässä kokouksessa riittää, että tilinpäätöksen allekirjoittaa päätösvaltainen hallitus hallituksen jäsenen vastuun kannalta ei ole merkitystä sillä, onko hän itse allekirjoittanut tilinpäätöksen vai ei. Kukin hallitus vastaa oman toimikautensa aikaisesta hallinnosta ja toiminnasta.

35 Mistä asioista yhdistyksen kokous päättää?
Jäsenmaksun suuruudesta Talousarviosta Myöntääkö se vastuuvapauden hallitukselle edellisen vuoden osalta vastuuvapautta hallitukselle ei pidä myöntää, jos toiminnassa ja taloudessa on tullut esiin jotain epäselvää

36 Mistä asioista hallitus voi päättää?
tilien avaaminen ja lopettaminen sekä tilien käyttöä koskevat valtuudet mahdolliset palkkaus- ja laina-asiat saadut avustukset mahdolliset muutokset talousarvioon poikkeamat talousohjesäännön määräyksistä

37 Kirjanpitoaineiston säilyttäminen
Säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä: kirjanpitokirjat ja tililuettelo. Säilytettävä vähintään 6 vuotta tilikauden päättymisestä: tositteet, taloushallintoa koskeva kirjeenvaihto ja täsmäysselvitykset.

38 Tervetuloa järjestöjen talouskoulutukseen
JYYn talouskoulutus aine- ja harrastejärjestöille AIKA: Tiistai 6.3. klo 18-20 PAIKKA: Ilokiven lounasravintola KOULUTTAJA: Kati Kukkonen Ilmoittaudu Korpissa kurssikoodilla JYYkoulutus

39 JYY tarjoaa tukea yhdistystoiminnan kiemuroihin
yhdistyslainsäädäntö sääntömuutokset yhdistyksen hallinto ja talous kokoustekniikka, kokousasiakirjojen laadinta toiminnan suunnittelu ja toteutus yhdistyksen kehittäminen vapaaehtoisten innostaminen, motivointi uuden yhdistyksen perustaminen ja rekisteröinti JYY ainejärjestöjen edunvalvontaroolin vahvistaminen

40 Patentti- ja rekisterihallitus PRH
Yhdistysrekisterin neuvonta ja tietopalvelu Lakineuvonta

41 Materiaalia yhdistystoiminnan tueksi

42 Kiitos aktiivisuudestanne & antoisia hetkiä järjestötoiminnan parissa!


Lataa ppt "Tervetuloa JYYn yhdistystoiminnan perusteet -koulutukseen!"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google