Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhdistyslaki – Järjestökoulutus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhdistyslaki – Järjestökoulutus"— Esityksen transkriptio:

1 Yhdistyslaki – Järjestökoulutus 9.2.2011

2 ” Jokaisella on yhdistymisvapaus
” Jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi.” Suomen perustuslaki ” Suomen perustuslaki 13 § Perustettavan yhdistyksen on kuitenkin täytettävä tietyt kriteerit.

3 Yhdistystoiminnan periaatteet
Vapaaehtoisuus Kansanvaltaisuus (demokraattisuus) Yhdenvertaisuus Julkisuus Yhdistystoiminnan päätarkoitus ei ole taloudellinen

4 Sääntöhierarkia Lait ja asetukset Ennakkopäätökset Yhdistyksen säännöt
Yhdistyksen johtosäännöt Yhdistyksen työjärjestykset Sovitut menettelytavat

5 Kokoukset Ensimmäisen asteen yhdistyksissä:
Varsinaisia eli sääntömääräisiä kokouksia yleensä yksi tai kaksi Vuosikokous tai kevät- ja syyskokous Äänioikeus pääsääntöisesti kaikilla varsinaisilla jäsenillä; ei yleensä kunnia- tai kannatusjäsenillä Käsitellään yleensä edellisen tai tulevan vuoden toimintaa ja taloutta (tosu, toke, budj,),vastuuvapautta, jäsenmaksuasiat, henkilövalinnat (pj, hallitus, tilintarkastajat) Toisen asteen yhdistyksissä (liitoissa): liittokokous yleensä kerran vuodessa tai harvemmin valtuusto tai edustajisto kerran tai kahdesti vuodessa Lisäksi ylimääräisiä kokouksia tarpeen mukaan.

6 Huomioitavaa Sääntöjen muuttaminen
Kiinteistön luovuttaminen tai kiinnittäminen taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttaminen tai käyttäminen Äänestys- ja vaalijärjestys (postiäänestys) Hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan valitseminen ja erottaminen Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen Yhdistyksen purkaminen YhdL 22 §

7 Hallinto Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita Hallitus edustaa yhdistystä Hallituksen jäsen on vahingonkorvausvelvollinen tahallisesta ja tuottamuksellisesta vahingosta Hallituksen on pidettävä jäsenluetteloa! jäsenen täydellinen nimi kotipaikka jäsenillä on oikeus tutustua kaikkien jäsenten osalta edellä mainittuihin tietoihin ja itsensä osalta kaikkiin luettelotietoihin. Puhuvat yhdistyksen nimissä!

8 Yhdistyksen säännöissä on mainittava:
1) Yhdistyksen nimi 2) Yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta 3) Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 4) Jäsenen velvollisuudesta suorittaa jäsenmaksuja 5) Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja toimikausi 6) Yhdistyksen tilikausi 7) Milloin yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat valitaan, tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään 8) Miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle 9) Miten yhdistyksen varat on käytettävä, jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan Yhdistyksen perustamisen minimimäärä on kolme ihmistä

9 Jäsenen velvollisuudet ja oikeudet
Käy tarkistamassa pöytäkirjat Päätöksiin voi jättää eriävän mielipiteen, eriävän mielipiteen tärkein sisältö tulee ilmoittaa kokouksessa Mikäli asia koskee sinua tai sinulle olisi siitä hyötyä, jäävää itsesi! Valmistaudu kokouksiin! Jäsenen oikeudet Oikeus käyttää yhdistyksen päätäntävaltaa Oikeus saada yhdistyksen kokous koolle Oikeus erota yhdistyksestä milloin haluaa Oikeus saada yhdistykseltä palveluja Oikeus tutustua yhdistyksen asiakirjoihin Oikeus tehdä aloitteita

10 Paperityöt Pöytäkirjat (tarkastaminen)
Toimintakertomukset ja -suunnitelmat Luottamushenkilöluettelot Osa kirjeenvaihdosta Talousarviot ja tilinpäätökset Säännöt Suurin osa asiakirjoista voidaan kuitenkin hävittää jossain vaiheessa Esim. tositeaineisto 6 vuotta verovuoden päättymisestä yhdistyksen on syytä laatia arkistointiohje

11 Yhteistyö KAJ- OSAKO Sääntömääräiset kokoukset
Yleisavustussopimus velvoittaa Yhteistyö- ja rahoitussopimuksessa yhteistyökumppanien kanssa määritellyt asiat

12 Uutta Yhdistyslaissa Etäosallistuminen on mahdollista(tietokoneen/tai postin kautta) joko ennen kokousta tai sen aikana Etäosallistumisen mahdollisuus on silti sisällytettävä sääntöihin Tilintarkastuksessa siirtyminen maallikkotarkastuksesta toiminnantarkastukseen ilman sääntömuutosta Tilintarkastustavasta on kuitenkin saatettu sopia yhdistyksen säännöissä, jolloin on noudatettava sääntöjen mukaista tilintarkastustapaa Laki Tuli voimaan Siirtymäsäännöksen mukaan tilin- ja toiminnantarkastusta koskevia säännöksiä sovelletaan lain voimaan tullessa tai sen jälkeen alkavan tilikauden tilintarkastukseen. Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa sekä annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukselle. Jos tarkastuksessa on ilmennyt, että yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa tai tätä lakia tai sääntöjä on rikottu, siitä on mainittava tarkastuskertomuksessa.

13 Luettavaaa Kotiin Yhdistystoiminnan opas, työministeriön selkokieliversio


Lataa ppt "Yhdistyslaki – Järjestökoulutus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google