Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Järjestö- ja nuorisotiimi Vapaaehtoisen rooli Punaisessa Ristissä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Järjestö- ja nuorisotiimi Vapaaehtoisen rooli Punaisessa Ristissä."— Esityksen transkriptio:

1 Järjestö- ja nuorisotiimi Vapaaehtoisen rooli Punaisessa Ristissä

2 Yhteisen lipun alla Järjestö- ja nuorisotiimi Vapaaehtoinen edustaa Punaista Ristiä • Punaisen Ristin tehtävänä on toimia inhimillisyyden arvojen hyväksi eli ihmiselämän, terveyden ja ihmisarvon suojelemiseksi. • Punaisen Ristin arvojen ja periaatteiden noudattaminen kaikessa vapaaehtoistoiminnassa luo uskottavuuden järjestön toiminnalle. • Jokainen vapaaehtoinen on Punaisen Ristin käyntikortti ja edustaa toimiessaan samalla maailmanlaajuista Punaisen Ristin liikettä.

3 Yhteisen lipun alla Järjestö- ja nuorisotiimi Vapaaehtoistoiminnan pelisäännöt • Tavallisen ihmisen taidoin • Palkatonta • Vapaaehtoista • Luotettavaa • Luottamuksellista • Puolueetonta • Tarvitsijan ehdoin • Tasa-arvoista

4 Järjestö- ja nuorisotiimi Suomen Punaisen Ristin eettiset ohjeet

5 Yhteisen lipun alla Järjestö- ja nuorisotiimi Lähtökohtana Punaisen Ristin perustehtävä ja periaatteet • Tarkoituksena on varmistaa, että kaikki Punaisen Ristin vapaaehtoiset ja työntekijät tietävät, miksi järjestö on olemassa ja millä periaatteilla se toimii. • Jokainen toimija edustaa järjestöä ja siksi on tärkeää, että kaikki toimintamme edistää avun tarpeessa olevien ihmisten auttamista ja periaatteiden toteutumista. • Näin luomme edellytyksiä rohkealle ja luotettavalle auttamistoiminnalle kotona ja maailmalla.

6 Yhteisen lipun alla Järjestö- ja nuorisotiimi Tarkoituksena on, että ennen toimintaa varmistetaan…. • Onko toiminta linjassa periaatteiden kanssa? • Onko toiminta lain, asetuksen ja sääntöjen mukaista? • Noudattaako se yhdessä sovittuja linjauksia, toimintatapoja, ohjeistuksia? • Noudattaako toiminta voimassa olevia lakeja ja asetuksia? • Vaikuttaako toiminta positiivisesti suhtautumiseen Punaisen Ristin tehtävään? • Onko joku muu toimintatapa, jonka myötä voisin vastata kyllä jokaiseen edellä olevaan kysymykseen?

7 Yhteisen lipun alla Järjestö- ja nuorisotiimi Tavoitteena luoda yhteiset pelisäännöt kaikille toimijoille • Päätöksenteon tueksi • Avuksi eettisten kysymysten ratkaisuun • Tahattomien väärinkäytösten välttämiseksi • Toiminnan laadun varmistamiseksi • Järjestön maineen ylläpitämiseksi

8 Yhteisen lipun alla Järjestö- ja nuorisotiimi Vakuutukset • Suomen Punaisella Ristillä on järjestövakuutus, joka sisältää 1. vapaaehtoistoiminnan ryhmätapaturmavakuutuksen 2. Järjestön toiminnan vastuuvakuutuksen 3.Järjestön tilaisuuden järjestäjän vastuuvakuutuksen • Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan vakuutukset ovat vakuutusyhtiö Tapiolassa. • Suomen Punaisen Ristin toiminnassa sattuneissa tapaturmissa ja vahingoissa ovat etusijalla toimijoiden omat henki-, vapaa-ajan tapaturma- sekä kotivakuutukset.

9 Yhteisen lipun alla Järjestö- ja nuorisotiimi Vaikutusmahdollisuudet Suomen Punaisessa Ristissä • Jäsenyys – kannanotto inhimillisten arvojen puolesta. Vain jäsenmaksunsa maksaneet voivat osallistua viralliseen päätöksentekoon. Toiminta ryhmässä • Punainen Risti vaikuttaa toiminnallaan lähiyhteisöissä • Ryhmäläiset voivat vaikuttaa oman ryhmänsä toimintaan ja antaa palautetta sen toiminnasta

10 Yhteisen lipun alla Järjestö- ja nuorisotiimi Paikalliset ja alueelliset vaikutusmahdollisuudet Toiminta osastossa • osaston kevät- ja syyskokoukset ovat osaston korkein päätöksentekoelin. Siellä hyväksytään osaston toimintasuunnitelmat, talousarviot, toimintakertomukset sekä tilinpäätökset. Siellä valitaan osaston luottamushenkilöt. Toiminta piirissä • osastot lähettävät oman edustajansa piirin vuosikokoukseen (1 hlö/alkava 100 jäsentä)

11 Yhteisen lipun alla Järjestö- ja nuorisotiimi Vaikutusmahdollisuudet valtakunnallisesti • Jäsenillä ja toimielimillä aloiteoikeus paikallista, alueellista ja valtakunnallista toimintaa koskien • osastot lähettävät edustajansa yleiskokoukseen, jossa hyväksytään toimintalinjaus ja valitaan valtakunnalliset toimielimet, jäsenillä läsnäolo- oikeus • vapaaehtoisten tyytyväisyyskysely kerran yleiskokouskaudessa • palautetta voi antaa osaston hallitukselle, piiritoimistoon ja keskustoimistoon toiminnan kehittämiseksi


Lataa ppt "Järjestö- ja nuorisotiimi Vapaaehtoisen rooli Punaisessa Ristissä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google