Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suupohjan seutukunta Suupohjan seutukoordinaattori hanke Seutukoordinaattori Jari Iso-Koivisto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suupohjan seutukunta Suupohjan seutukoordinaattori hanke Seutukoordinaattori Jari Iso-Koivisto."— Esityksen transkriptio:

1 Suupohjan seutukoordinaattori hanke 2004-2006 Seutukoordinaattori Jari Iso-Koivisto

2 Suupohjan seutukunta

3 sosiaali- ja terveyspalvelut
Hankekuvaus Hanke on osa aluekeskusohjelman Kauhajoen seudun verkostopilottia ( Hankkeen toiminta-alue on Suupohjan seutukunta; Kauhajoen kaupunki hallinnoi hanketta, Isojoki, Jurva, Karijoki ja Teuva mukana; Seudullinen kehittämisryhmä ohjaa (perusturvajohtajat ja johtavat lääkärit); Hankkeen vetäjänä toimii HM Jari Iso-Koivisto; Toteutusaika ; Kustannusarvio €;

4 ALUEKESKUSOHJELMAN VERKOSTOPILOTTI
sosiaali- ja terveyspalvelut Alueellinen toimintamalli ALUEKESKUSOHJELMAN VERKOSTOPILOTTI Hyvinvoinnin kehittäminen Elinkeinojen kehittäminen Koulutuksen kehittäminen Imagon ja viestinnän kehittäminen sosiaali- ja terveyspalvelut asuminen liikunta- ja vapaa-aika kulttuuri seutuyhteistyö Hoivayrittäjyyden kehittäminen Kuntajohtajat Kunnallisjohto (25)

5 ALUEKESKUSOHJELMAN VERKOSTOPILOTTI
sosiaali- ja terveyspalvelut Alueellinen toimintamalli ALUEKESKUSOHJELMAN VERKOSTOPILOTTI Hyvinvoinnin kehittäminen STM seutukoordinaattori hanke SEUTUKOORDINAATTORI SM aluekeskusohjelma 80% 20% asuminen sosiaali- ja terveyspalvelut liikunta- ja vapaa-aika kulttuuri seutuyhteistyö

6 sosiaali- ja terveyspalvelut
Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on seutuyhteistyön systemaattinen ja suunnitelmallinen kehittäminen niin, että sen kautta voidaan turvata alueen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimivuus myös tulevaisuudessa. Tähän pyritään lisäämällä, syventämällä ja tehostamalla seudullista yhteistyötä palvelutuotannossa ja sen ohjauksessa. Kehittämisen lähtökohtana on ollut sosiaali- ja terveystoimen yhteistarkastelu.

7 sosiaali- ja terveyspalvelut
Tavoitteet Perustiedon kokoaminen ja analysointi Suupohjan sosiaali- ja terveyspalveluista osana seudullista palvelustrategiaa seudullisen palvelurakenteen hahmottaminen omana työnä, tilastot, työryhmät, kyselyt Strategiaprosessin toteuttaminen eri toimijatasojen (luottamushenkilöt, johtavat viranhaltijat, esimiehet) sitouttaminen ja niiden sisällön tuottamisen koordinointi strategia- asiakirjaan

8 sosiaali- ja terveyspalvelut
Tavoitteet Seudullisen kehittämistoiminnan koordinointi toiminnassa olevien hankkeiden yhteistyö toiminnan seuranta ja raportointi seudulliselle kehittämisryhmälle seudullisen kehittämisryhmän sihteerin tehtävät uusien hankkeiden sisällön ja rahoituksen ideointi ja suunnittelu sekä toiminnan käynnistys Strategiatyön pohjalta syntyvien yhteistyötarpeiden eteenpäin vieminen ja toimintamallien suunnittelu palvelutuotannon ohjausmallit (virkamiehet, luottamushenkilöt) yksittäiset palvelukokonaisuudet seutuyhteistyönä yhteistyömallit yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa

9 sosiaali- ja terveyspalvelut
Toteutus 1. Toimijoiden seudullinen yhteen kokoaminen ja yhteistyöprosessien käynnistäminen Suupohjan sosiaali-ja terveyspalvelujen kehittämisryhmä, joka koostuu perusturva-/sosiaalijohtajista ja johtavista lääkäreistä, kokoontuu kuukausittain käsittelemään seudullisia asioita. (9 jäs.) Perusturva-/sosiaali- ja terveyslautakuntien puheenjohtajat kokoontuvat 2-3 kertaa vuodessa keskustelemaan meneillään olevasta yhteistyöstä.(5 jäs) Alueen hoivapalvelutuottajien ja kuntien edustajien yhteinen kehittämisryhmä toimii. (15 jäs.)

10 sosiaali- ja terveyspalvelut
Toteutus Vähintään kerran vuodessa järjestetään kaikkien kuntien lautakunnille ja johtaville virkamiehille yhteinen seminaari, jossa käydään läpi ajankohtaisia asioita. (keskimäärin 40 osallistujaa) Vähintään kerran vuodessa järjestetään yhteinen asiantuntijaseminaari julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille. (keskimäärin 40 osallistujaa) Parhaillaan on käynnistymässä palvelukokonaisuuksittain koottavat yhteistyöryhmät (neuvolatoiminta, kotihoito, kehitysvammahuolto, päivystys, osastotoiminta jne.), joiden kautta seutuyhteistyöhön saadaan mukaan myös henkilöstön näkemykset oman työkenttänsä kehittämistarpeista ja –tavoista. (yhteensä n. 60 jäsentä)

11 sosiaali- ja terveyspalvelut
Palvelutuotannon seudulliset yhteistyöryhmät Neuvolatoiminta, kouluterveydenhuolto sekä muu terveyden edistäminen ja ennakoiva kansanterveystyö Erikoissairaanhoito Terveyskeskuspalvelut Vastaanotto, työterveyshuolto, röntgen, laboratorio, fysikaalinen kuntoututus, lääkehuolto, välinehuolto, sairaankuljetus Osastotoiminta / hoitotyö Hammashuolto Kotihoito, kotipalvelu, kotisairaanhoito, asumispalvelut ja omaishoito Sosiaalityö, lasten ja perheiden palvelut, sekä toimeentuloturva Vammaispalvelut, kehitysvam-mahuolto ja työtoiminta Perheneuvola, oppilashuolto ja muut psykososiaaliset palvelut Päivähoito

12

13 sosiaali- ja terveyspalvelut
Toteutus Strategian tavoitteita palvelujen priorisointi talouden realiteetit palvelukysynnän kehitys henkilöstötarpeen kehitys (eläköityminen, rekrytointi, ym.) väestömuutokset tuotantotapojen arviointi ja mahdollisuudet muutoksiin yksityisen sektorin toimintaedellytykset ja rooli yhteistyön visiot

14 sosiaali- ja terveyspalvelut
Toteutus Seudullinen koordinointi Hankkeen rooli seudullisena koordinaattorina on ollut oleellinen sosiaali- ja terveyssektorin sisällä, mutta myös suhteessa muihin toimintakokonaisuuksiin alueella. Projektipäällikkö toimii Suupohjan kunnanjohtajatyöryhmän ja laajemman kunnallisjohdon työryhmän sihteerinä. Vastaa aluekeskusohjelman hyvinvointipalvelujen koordinoinnista, joka pitää sisällään: liikunta- ja vapaa-ajan palvelujen kehittämisryhmän, asumisen kehittämisryhmän, hoivapalvelutuottajien kehittämisryhmän ja seudullisen viestintätiimin toiminnan.

15 sosiaali- ja terveyspalvelut
Toteutus Hankkeella on aktiivinen yhteys myös seudulliseen, poliisin johtamaan, turvallisuusstrategiatyöhön sekä työvoimahallinnon seudulliseen työllisyysstrategiatyöhön, kuten myös maaseudun kehittämiseen ja kylätoimintaan.  Verkosto antaa erinomaiset edellytykset kokonaisvaltaiselle, aluelähtöiselle suunnittelulle ja kehittämiselle.

16 sosiaali- ja terveyspalvelut
Toteutus Hanketoiminta käynnissä olevien hankkeiden neuvonta uusien hankkeiden suunnittelu ja suunnittelussa tukeminen hankkeiden priorisointi Edunvalvonta seutukunnan edustaja alueen ulkopuolella seutukunnallisten kannanottojen kokoaja seutukunnan yhteyshenkilö

17 sosiaali- ja terveyspalvelut
Kokemukset ja jatko Merkittävimmät haasteet toteutuksessa Strategisen tason ja palvelutuotantotason yhtäaikainen kehittäminen. Yhteisen seudullisen vision puuttuminen, koska viisi itsenäistä toimijaa tekee yhteistyötä. Kunta- ja palvelurakenneuudistus on jarruttanut muutoshalukkuutta. Jatkossa huomioitavat asiat Alueellinen palvelujärjestelmä lähtökohtana niin, että palveluketjujen toimivuus yli sektorirajojen turvataan Resursointi niin, että kokonaisuus kyetään hallitsemaan, mutta myös yksittäiset palvelun osa-alueet voidaan käydä läpi Onko järkevää kehittää viittä erillistä organisaatiota toimimaan yhdessä vai olisiko yksi kokonaisuus parempi?

18 sosiaali- ja terveyspalvelut
Kokemukset ja jatko Kunta- ja palvelurakenneuudistus hanke on tiiviisti mukana prosessissa niin seututasolla kuin maakuntatasolla (kunnanjohtajatyöryhmä, kunnallisjohto (25 jäsentä), sosiaali- ja terveysjohto, maakunnallinen peruspalvelutyöryhmä (kunta- ja palvelurakennehanke), aluekeskusohjelman verkostot) luottamushenkilöt ja virkamiesjohto ei uskalla tehdä ratkaisuja ennen kuin valtakunnalliset päätökset tulevat tavoitteena on, että palvelujärjestelmän johtaminen ja siihen liittyvä päätösvalta pysyisi seutukunnalla tai kunnilla

19


Lataa ppt "Suupohjan seutukunta Suupohjan seutukoordinaattori hanke Seutukoordinaattori Jari Iso-Koivisto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google