Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kotihoidon haasteet •Maailma, julkinen terveydenhuolto on jatkuvassa muutoksessa •Tarvitaan muutoksen ymmärtämistä, organisaatio ei kykene hallitsemaan.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kotihoidon haasteet •Maailma, julkinen terveydenhuolto on jatkuvassa muutoksessa •Tarvitaan muutoksen ymmärtämistä, organisaatio ei kykene hallitsemaan."— Esityksen transkriptio:

1 Kotihoidon haasteet •Maailma, julkinen terveydenhuolto on jatkuvassa muutoksessa •Tarvitaan muutoksen ymmärtämistä, organisaatio ei kykene hallitsemaan muutosta, on osattava reagoida nopeasti (ennakolta) ja elää muutosten kanssa (jopa ennakoimattomien) •Olennaista on, kuinka muutokset toteutetaan toiminnassa •Johtamisessa tarvitaan kokonaisuuksien hallintaa

2 Kotihoidon haasteet •Kotihoidon organisatoorinen muutos - v. 1986 ”erilliset onnelat” (kotisairaanhoito ja kotipalvelu erillään)/”laitostamisen aika” - v. 1997 ”yhteistyön aika”/ ”asiakkaan oikeuksien aika” - v. 1999-2000 ”yhteisen työn aika”/”niukkuuden, järkeistämisen aika” - v. 2001-2004 ”yhdistymisen aika” - v. 2005 ”kultuurien törmäyksen aika”/”sopeuttamisen aika”

3 Kotihoidon haasteet •Kotihoito-osasto v. 2005-2008 väliaikaisen lakimuutoksen turvin (yhdistettynä kotisairaanhoito ja kotipalvelu) •Oranisaatiomuutoksella tavoiteltiin: - Lisää kustannustehokkuutta palvelutasoa heikentämättä - Lisää palvelutuotannon yhdenmukaisuutta - Vähentää organisaatiotasojen määrää - Vähentää yksikön sisäistä hallintoa - Tehostaa johtamista ja mahdollistaa nopean reagoinnin toimintaympäristön muutoksiin - Ottaa huomioon alueiden ja asukas- ja asiakasryhmien erityispiirteet.

4 Kotihoidon haasteet Muutoksen onnistumisen esteet organisatorisella tasolla: -kiristynyt taloustilanne, organisaatiomuutoksen autoritäärinen toteuttaminen, heikko muutosjohtaminen, puutteellinen tiedotus muutoksesta, jälkihoidon kehittymättömyys

5 Kotihoidon haasteet Esteet yksilötasolla: - pelko työpaikan menetyksestä, määräaikaiset työsuhteet, vanhentunut ammattitaito, suorituskeskeinen arvomaailma, vähäinen työn arvostus

6 Kotihoidon haasteet •Asikaspalvelujen käytännönläheisyys ja toimivuus painopisteenä / asiakastyytyväisyys •Edellytyksenä moniammatillisen tiimin hyvä toiminta / henkilöstön työtyytyväisyys - henkilöstön osaaminen - yhteinen tiimikulttuuri (syntyy hioutumalla,yhteisessä prosessissa tietoisena pyrkimyksenä)

7 Kotihoidon haasteet •Henkilöstö on organisaation osaamispääoma •Tarvitaan yhteinen tieto osaamispääomasta ja sen kehittämisestä •Osaamispääoman kehittäminen on edellytys organisaation kehittämiselle

8 Kotihoidon haasteet •Osaamisen tulee varmistaa vision ja strategian toteutumista •Uusi toimintamalli (moniammatilliset tiimit) edellyttää työkulttuurin muutosta, ”itseohjautuvuutta” •Osaamisen kehittäminen on johdon vastuulla


Lataa ppt "Kotihoidon haasteet •Maailma, julkinen terveydenhuolto on jatkuvassa muutoksessa •Tarvitaan muutoksen ymmärtämistä, organisaatio ei kykene hallitsemaan."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google