Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Jyväskylä 9.11.2010 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys Integraatioseminaari 9.11.2010 Pauli Partanen, valtuuston puheenjohtaja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Jyväskylä 9.11.2010 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys Integraatioseminaari 9.11.2010 Pauli Partanen, valtuuston puheenjohtaja."— Esityksen transkriptio:

1 Jyväskylä 9.11.2010 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys Integraatioseminaari 9.11.2010 Pauli Partanen, valtuuston puheenjohtaja Jyväskylän kaupunki

2 Jyväskylä 9.11.2010 Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden muutostekijät –Väestön ikääntyminen sekä palvelutarpeen ja –odotusten kasvu –Aluekehityksen piirteet ja väestön keskittyminen kaupunkeihin –Työvoiman saatavuus ja eläkepoistuma –Menojen nousun hillitsemisen vaikeus ja pitkään jatkunut laskeva tuottavuuskehitys kunnissa –Asiakkaiden valinnan mahdollisuuksien lisääminen ja asiakasohjautuvat palvelumallit – myös yli kuntarajojen (terveydenhuolto, lasten päivähoito) –Yksityisen palvelutuotannon kasvu ja tarve vahvistaa myös palvelujen järjestämistasoa –Terveydenhuollon erityispiirteet: väestön merkittävät terveyserot, palvelukysynnän kanavoituminen rahoitusjärjestelmän mukaan ja lääketieteen kehityksen mukainen kustannusten nousu Kaikesta tästä syntyy kysymys perusoikeuksien toteutumisesta eri puolilla maata sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen rakenteista jatkossa.

3 Jyväskylä 9.11.2010 Jyväskylän kaupunkistrategia (valtuusto 22.3.2010): Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja kuntayhteistyötä koskevat maininnat: Linjaukset:  Kaupunki pitää itsellään perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen järjestämisvastuun  Kaupunki toimii yhteistyössä työssäkäyntialueen kuntien kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisessä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteiden mukaisesti Toimet ja kehittämishankkeet:  Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamallin uudistaminen sekä erikoissairaanhoidon palvelujen vahvistaminen ja turvaaminen  Palvelujen tuottaminen muille kunnille kustannusvastaavuusperiaatteella

4 Jyväskylä 9.11.2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä (1)  Keski-Suomessa on otettu tärkeitä askelia kunta- ja palvelurakenteen kysymyksissä - kuntien yhdistymiset (mm. Jyväskylä, Äänekoski ja Jämsä) - sote -yhteistoiminta-alueet eri toteuttamismallien mukaan (mm. Saarikka, Seututerveyskeskus, Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue)  Palvelujen järjestämisessä on tapahtunut merkittävää tiivistymistä, mutta samalla on joissakin tapauksissa terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut eriytyneet aiempaa enemmän toisistaan. Myöskään puitelain väestöpohjavaatimus ei kaikin osin toteudu.  Jyväskylän kaupunkiseudulla on 1.1.2011 alkaen purkautuu kaksi terveydenhuollon kuntayhtymää ja muodostuu kaksi uutta perusterveydenhuollon organisaatiota (K-S:n seututerveyskeskuksen liikelaitos ja Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus). Lisäksi työterveyshuolto siirtyy Jyväskylän Seudun Työterveyden Liikelaitoksen tehtäväksi.  Seututerveyskeskus, Jkl:n yhteistoiminta-alueen terveyskeskus ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tekevät tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon palveluissa.

5 Jyväskylä 9.11.2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä (2) Ratkaistavaksi tulevat mm. seuraavat kysymykset  Sosiaali- ja terveydenhuollon eheä kokonaisuus tavoitteena -Puitelain 5 §:n muutos: yhteistoiminta-alueelle on siirrettävä perusterveydenhuollon lisäksi kaikki sosiaalitoimen tehtävät päivähoitoa lukuun ottamatta  Jyväskylän kaupunkiseudulla tarkoittaa sitä, että nyt muodostuville kahdelle yhteistoiminta-alueille tulee siirtää lähitulevaisuudessa myös sosiaalipalvelujen järjestäminen (pl. päivähoito).  Vai edetäänkö jollakin muulla tavoin. Vuoden alusta aloittavien yhteistoiminta-alueiden organisoitumisessa on tärkeitä ratkaisua vaativia asioista. -Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen kuuluu lähes 2/3 kuntien taloudesta ja voimavaroista. Tärkeä kysymys on, kuinka kansanvaltainen päätöksenteko toteutuu näissä palveluissa, miten paljon se on kuntien suorassa päätännässä / välillisessä päätännässä sekä millainen on tuleva luottamushenkilöorganisaatio.

6 Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvelvollisuuden osa-alueet Perusvastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä Rahoitusvastuu JärjestämisvastuuPalvelujen tuottaminen

7 Sote-järjestämisvelvollisuuden osa-alueiden jakaantuminen nykylainsäädännön mukaan kunnan ja yhteistoiminta-alueen välillä Kunta PerusvastuuRahoitusvastuu Yhteistoiminta-alue JärjestämisvastuuPalvelujen tuottaminen MITEN PITÄISI OLLA JATKOSSA ?

8 Jyväskylä 9.11.2010 8 Kiitos mielenkiinnosta!


Lataa ppt "Jyväskylä 9.11.2010 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys Integraatioseminaari 9.11.2010 Pauli Partanen, valtuuston puheenjohtaja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google