Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esitys Juha Mieskolainen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Esitys Juha Mieskolainen"— Esityksen transkriptio:

1 Esitys 8.3.2007 Juha Mieskolainen
Kuntien Paras ja päihdetyö Stakesin tukimateriaali kunnille alueellisen päihdetyön järjestämiseksi Esitys Juha Mieskolainen Juha Mieskolainen

2 Päihdetyön tukimateriaali kunnille
Tarkoituksena tukea kuntia päihdetyön järjestämisessä yleensä sekä palvelurakenneuudistuksessa Päihdetyön turvaaminen Palvelurakennemuutos on myös mahdollisuus Tiivistetysti esille asiat, jotka hyvä ottaa huomioon päihdetyötä organisoidessa ja toteuttaessa Koskee sekä ehkäisevää että korjaavaa päihdetyötä Otetaan erityisesti esille näkökulmat mm. Päihdetyön seudulliseen järjestämiseen Päihdetyön johtamiseen Päihdetyön ulkoistamiseen Juha Mieskolainen

3 Päihdetyöhön pitää ja kannattaa panostaa
Päihteiden käyttö ja haitat kasvussa Päihdetyöhön panostaminen tuottaa monikertaiset säästöt päihdehaittojen vähentymisenä Välittömät päihdehaittakustannukset n. 1,2 miljardia euroa Lainsäädännön asettamat velvollisuudet mm. perustuslaki, päihdehuoltolaki, raittiustyölaki Juha Mieskolainen

4 Päihdetyön suunnitelmallisuus, seuranta ja arviointi
Päihdestrategia, jossa päihdetyön tavoitteet, sisältö, vastuut, resurssit ja seuranta määritelty ja sovittu Kunnan päihdetilanteen arviointi ja seuraaminen Päihdeindikaattorien hyödyntäminen Puitelain mukainen palvelutarveselvitys Juha Mieskolainen

5 Päihdetyön johtaminen ja koordinaatio
Ehkäisevää ja korjaavaa päihdetyötä on järkevä suunnitella ja johtaa kokonaisuutena Kunnan tai yhteistoiminta-alueen päihdetyön johtamisen ja koordinaation perusrakenteet ovat päihdetyöstä vastaava johto, strategiatyö, monialainen työryhmä, seutukoordinaattori ja/tai ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö Luonteva vastuutaho on kunnan sosiaali- ja terveystoimi Ehkäisevän päihdetyön johtaminen prosessien johtamista Strategiatyö ja monialainen työryhmä oleelliset elementit hallinnonalat ylittävän työn johtamisessa ja koordinoinnissa Ehkäisevä päihdetyö osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä Mielenterveystyön kytkeminen mukaan hyvinvointiohjelman kautta, josta vastaa kunnan hyvinvointityöryhmä Juha Mieskolainen

6 Ehkäisevän päihdetyön alueelliset rakenteet
Myös ehkäisevässä päihdetyössä yleiset ja erityispalvelut Pääosa ehkäisevästä työstä tapahtuu osana kunnan yleisten palvelujen työtä – ehkäisevä näkökulma Ehkäisevän päihdetyön erityispalveluina ehkäisevän päihdetyön koordinaattori ja muu erityishenkilöstö, monialainen työryhmä ja ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö Erityispalvelujen tehtävänä huolehtia yhteistyöverkostojen toimivuudesta ja yleisten palvelujen työlle järjestettävästä tuesta Kunnan päihdetyöryhmällä oltava toimivat yhteydet alkoholihallinnon ja muiden tarvittavien yhteistyötahojen kanssa Juha Mieskolainen

7 Päihdepalvelujen alueelliset rakenteet
Kuntalaisten tarvetta vastaavat, monipuoliset palvelut Yleisten palvelujen riittävä valmius päihdetyöhön Otettava huomioon ne palvelut, jotka turvattava lähipalveluna Seudullisesti keskitetty erityisosaaminen tarjottava kuntien lähipalvelujen käyttöön mm jalkautuvan päihdetyöntekijän, konsultaation ja koulutuksen avulla Akuutit palvelut myös päihtyneille Kunta tai yhteistoiminta-alue (puitelain 5 §): varhaisvaiheen palvelut, avohoito, päivätoiminta, päihtyneiden palvelut, katkaisuhoito, matalan kynnyksen palvelut sekä huono-osaisuuteen liittyvät tukipalvelut Juha Mieskolainen

8 Päihdepalvelujen alueelliset rakenteet
Laajaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut (puitelain 6 §): A-klinikka-, laitoskatkaisu-, kuntoutus- ja asumispalveluja Vaativan tason päihdehuollon palvelut Asiantuntija- ja konsultaatiopalveluja Tutkimus- ja kehittämistoiminta Juha Mieskolainen

9 Päihdepalvelujen ulkoistaminen
Päihdetyön johtamis-, koordinaatio- ja suunnitteluvastuu tulee olla kunnassa Kumppanuus ja yhteinen suunnittelu Ehkäisevä päihdetyössä otettava huomioon mm: Yhteistyötä kokoavalla taholla tulee olla valtuutus sopia yhteistyöstä tarvittavien tahojen kanssa Ostettavista toiminnoista on päätettävä päihdetyötä koordinoivalla taholla ja varmistettava, että palvelujen tuottaja toimii tarvittavissa yhteistyöverkostoissa ja kunnan päihdestrategian tavoitteiden mukaisesti Seutukoordinaattori mieluiten kunnan omasta organisaatiosta Juha Mieskolainen

10 Päihdepalvelujen ulkoistaminen 2
Päihdepalveluissa otettava huomioon mm. Kunnalla vastuu riittävistä ja tarpeen mukaisista palveluista Päihdepalvelut eivät voi koostua vain ostettavista erityispalveluista vaan on huolehdittava myös yleisten palvelujen riittävästä päihdetyön osaamisesta Jos päihdehuollon erityispalvelut on keskitetty yhteistoiminta-alueen keskuskuntaan, on turvattava alueen kuntien lähipalveluina saatava avohoito Juha Mieskolainen


Lataa ppt "Esitys Juha Mieskolainen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google