Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Liikennevalot - 4. LIIKENNEVALOJEN AJOITUKSEN PERIAATTEET

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Liikennevalot - 4. LIIKENNEVALOJEN AJOITUKSEN PERIAATTEET"— Esityksen transkriptio:

1 Liikennevalot - 4. LIIKENNEVALOJEN AJOITUKSEN PERIAATTEET
1. YLEISTÄ Liikennevalojen asettamisen perusteet – koska liikennevaloja tarvitaan ja koska ei Liikennevalojen vaikutukset – turvallisuus, sujuvuus, muut vaikutukset Liikennevalot ja lainsäädäntö 2. LIIKENNEVALOJEN OHJAUSTAVAT Kolmiväriohjaus / Keltavilkkuohjaus Liikenneohjauksisuus / Aikaohjauksisuus Erillinen / Kytketty / Linkitetty / Alueellinen -ohjaus Liikennevalojen keskusohjaus Joukkoliikenne-etuudet 3. LIIKENNEVALOJEN TOIMINNAN KULMAKIVET Vaihejako ja sen vaihtoehdot vasemmalle kääntyminen oikeaan kääntyminen yksi- ja kaksiaukko-opastimet Opastimet, niiden käyttö ja sijoitus Ajoneuvo-opastimet Jalankulkuopastimet Polkupyöräopastimet Ääniopastimet Ilmaisimet, niiden käyttö ja sijoitus Kelailmaisimet Muut ilmaisimet 4. LIIKENNEVALOJEN AJOITUKSEN PERIAATTEET Suoja-ajat Ajoituskaavio Yhteenkytkentäkaavio 5. LIIKENNEVALOJEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUS Optimaalinen liikennevalojen ajoitus -periaate Liikennevalojen käyttösuhde Periaate ja käyttötapa Käytännön laskentaesimerkki 6. LIIKENNEVALOSUUNNITTELUN VAIHEET JA TEHTÄVÄT Yleissuunnittelu Ohjaussuunnittelu Rakennussuunnittelu 7. ERITYISKYSYMYKSIÄ OIVA JOKERI SYVARI Lasten pitkä vihreä

2 Liikennevalot - koska liikennevaloja tarvitaan - valo-ohjauksen vaikutukset - lainsäädännön perusteet Kari Sane

3 Koska liikennevaloja tarvitaan
Risteyksen käyttösuhde Liikennevalojen asettamisen perusteet < 0.6 liikennevalot, jos turvallisuus-näkökohdat puoltavat niiden asettamista 0.6 – 0.75 harkitaan sujuvuus- ja turvallisuustekijöiden perusteella > 0.75 sujuvuuden varmistaminen edellyttää yleensä valo-ohjausta Liikennemäärät a/d jos vähemmän, ei pelkästään liikenteen vilkkauden takia Jalankulkijat pääkadun ylitys on hankalaa ei mahdu välikoroketta Tapahtuneet onnettomuudet Safety first Tyyppionnettomuudet Paikalliset olosuhteet Liikenneympäristö Muu ympäristö Koulut Vanhainkodit

4 Liikennevalot ja liikenneturvallisuus
Vähentävät risteämisonnettomuuksia ja vakavia onnettomuuksia. Peräänajo-onnettomuudet voivat lisääntyä Jalankulkuonnettomuuksien osalta tilanne on ristiriitainen: useimmiten ne kyllä vähentyvät, mutta joskus taas lisääntyvät punaisen valon noudattamattomuuden takia Monimutkaiset risteykset ovat huonoja myös turvallisuuden kannalta

5 Liikenneonnettomuudet (1) Vaikutuksia 1980-1990 luvuilta

6 Liikenneonnettomuudet Tyyppionnettomuudet Helsingissä (2000-2008)
Lähde: Johanna Nyberg Valo-ohjauksen vaikutus liikenne- onnettomuuksiin Helsingissä

7 Liikenneonnettomuudet Ennen – jälkeen -tilastoa Helsingistä

8 Liikenneonnettomuudet Esimerkkejä mustista pisteistä

9 Paikalliset olosuhteet
Lähtökohdat ja turvallisuushypoteesi Mitä suurempi on väylän nopeusrajoitus, sitä parempia rakenteellisesti ja toiminnallisesti - liikennevalojen tulee olla A: 70 pääväylät (kevyt liikenne risteää eritasossa/sivuteillä tasossa) B: pääväylät (kevyt liikenne omilla väylillään, risteää tasossa) C: keskustakadut ERILAINEN YMPÄRISTÖ TARVITSEE ERILAISIA LIIKENNEVALOJA Liittyminen pääkadulle hankalaa Huonot näkemäolosuhteet Ylämäki Pääkadun nopeusrajoitus 70 km/h tai Pääkadun 2+2 -kaistaisuus Taajamien ulkopuolinen liikenneympäristö … Huomaa, että taajamien ulkopuoliset valot koetaan yllätyksenä kun taas taajaman sisällä valo-ohjausta pidetään osana normaalia liikennejärjestelmää

10 Vaikutukset pähkinänkuoressa
Liikennevalot eivät koskaan lisää sujuvuutta kokonaisuudessaan Mutta… Sivukadulta pääsee helpommin mukaan Jalankulkija pääsee kadun ylitse Ruuhka-aikana valo-ohjaus selkeyttää toimintaa

11 Haittoja voidaan vähentää
Suunnitelmallisesti toteutettu valo-ohjaus isoissa risteyksissä ruuhka-aikoina parantaa liikenteen sujuvuutta kokonaisuudessaan Liikennevalojen oikealla vaihejaolla ja joustavalla ohjaustavalla valoista aiheutuvia viivytyksiä voidaan merkittävästi vähentää => suunnittelu ja ajoitus ovat tärkeitä

12 Muita vaikutuksia Autoilijat voidaan saada käyttämään haluttuja reittejä säätämällä vihreän pituutta ja valitsemalla vihreiden aaltojen pysäytyskohdat sopivasti … mutta liikennevalojen rakentaminen voi siirtää osan liikenteestä vähemmän toivotuille reiteille. Nopeusrajoitus on enintään 70 km/h Hidastavat joukkoliikenteen sujuvuutta joten joukkoliikenteen etuudet tarpeen Liikennevalopylväät huonontavat kaupunkikuvaa …mutta haittoja voi vähentää valaisin- ja liikennemerkkipylväitä yhdistämällä. Liikennevalojen rakentaminen risteykseen – € suojatievalot – € Vuotuiset ylläpitokustannukset ovat 1500 – 2500 €.

13 Liikennevalojen lainsäädäntö
Tieliikenneasetus Kaikille tienkäyttäjille tarkoitetut määräykset liikennevaloista kuten pysähtyminen punaisen valon kohdalle ja nuoliopastimien merkitys TÄMÄN OPIT JO AUTOKOULUSSA Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikennevaloista (liikennevaloasetus) /101 Viranomaisille tarkoitetut ohjeet liikennevalojen sijoittamisesta ja käytöstä sekä määräykset erityisliikennevaloista TÄTÄ TARVITAAN JATKUVASTI

14 Liikennevaloasetus Yleiset määräykset Risteysliikennevalot
nopeusrajoitus enintään 70 km/h sijoitettava niin, että ne ovat hyvin havaittavissa ja suunnittain ymmärrettävissä Näkövammaisille lausuntomahdollisuus Risteysliikennevalot ohjattavat suunnat valo-opasteet ja niiden järjestys opastimien sijoitus, nuoliopastimet Muut liikennevalot Vuorovalot, vaihtuvasuuntaiset kaistat, rautatien tasoristeykset, paloasemavalot yms Muut liikennevalot (ratikat) Yhteiset määräykset Ajoituksen turvallisuus, vihreän nuolen merkitys, etuvihreä,opastimien koko, opastinvalvonta ja liikennevalojen ylläpito

15 Liikennevalot Suomessa
(Jalankulkijan) huomiovalot Pysäköintilaitosvalot Tulliasemavalot Raitovaunuvalot Paloasemavalot Nostosiltavalot Rautatien tasoristeysvalot Vaihtuva- suuntaisten kaistojen valot Ajoneuvo- valot Ratikka- valot Polku- pyörä- valot Jalankulku- valot

16 Liikennevalojen kattavuus
LÄHTÖKOHTA 6§ Risteyksen jokainen ajosuunta ja suojatie on ohjattava liikennevaloilla POIKKEUKSET Vapaa oikealle kääntyminen kolmiokorokkeen takaa Vähäliikenteinen tulosuunta Erillinen suojatie risteyksessä Pyörätie jalkakäytävän tasossa

17 Vähäliikenteinen tulosuunta
Mechelininkatu / Rajasaarentie Vähäliikenteinen suunta voidaan jättää valo-ohjauksen ulkopuolelle Reunakivi Kärkikolmio Ei suojatietä

18 Jalankulkuvalot risteyksessä Risteys valo-ohjaamaton - vain suojatiellä valot
Kuusmiehentie / Torpparinmäentie PORTTIVAIKUTUS Koroke Kaista suuntaansa Auton mitta Sivusuunta vähäliikenteinen Kaupintie / Laurinniityntie 1998

19 Liikennevalojen lähellä olevan Suojatien valo-ohjaus
Ei tarvita valoja Ei tarvita valoja Ei tarvita valoja Ei tarvita valoja

20 Liikennevalo-opastimet
Taustalevyjä on yleensä käytettävä ajoradan yläpuolisissa opastimissa ja pääsuunnan opastimissa, jos nopeusrajoitus on 60 tai 70 km/h Opastimen koko ( mm) Ajoneuvo-opastin Ratikkaopastin Jalankulkuopastin Polkupyöräopastin Pikkutoisto-opastin Pysäköintilaitosopastin 200, , 80 Erityistapauksessa liikennevalo- opastin voi olla myös poikittain

21 Liikennevalojen vapaa oikea (1) Perusteet vapaan oikean käytölle
Vanha tieliikenneasetus Punainen valo osoittaa, että ajoneuvo ei saa sivuuttaa ensimmäistä sen ajosuunnalle tarkoitettua opastinta (pääopastinta) Uusi tieliikenneasetus Punainen valo osoittaa, ettei ajoneuvo saa sivuuttaa [..] pääopastinta eikä pysäytysviivaa. Pääopastin on ennen risteystä ensimmäinen opastin oikealla puolella tai asianomaisen ajoradan osan yläpuolella ... Vanhan tieliikenne-asetuksen epäselvyys: Onko korokkeella oleva valo-opastin tarkoitettu oikeaan kääntyville autoille? Uusi asetus vastaa Ruotsissa käytettyä määrittelyä - Ruotsissa vapaa oikea on ollut käytössä jo vuosikausia

22 Liikennevalojen vapaa oikea (2) Liikennevalojen ohittaminen korokkeen takaa
OK - Kääntyvälle varattu oma kaista OK - Kääntyvälle ei vastaantulevaa EI KÄY - Vastaan tuleva kääntyy samalle kaistalle ja liian "lähellä" (samassa risteyksessä) OK - Vastaan tuleva kääntyy eri kaistalle OK - Vastaan tuleva kääntyy samalle kaistalle "kaukana"

23 Liikennevalojen vapaa oikea (3) Vapaan oikean ajosuunta risteää suojatien
Vapaan oikean suunnan ylittävä suojatie on noin 45o kulmassa muihin suojateihin nähden ja kulkumatka korokkeella on 6 m Vapaan oikean suunnan ylittävä suojatie ja sen jatkeella oleva suojatie on porrastettu vähintään suojatien leveyden verran Huomaa jalankulkuopastimien sijoitus - jalankulkija ei saa erehtyä opastimista

24 Liikennevalojen kunnossapito
Liikennevalolaitteille on järjestettävä asianmukainen tekninen ja liikennetekninen kunnossapito Lyhyen tilapäisen syyn tai teknisen vian takia liikennevalot on kytkettävä keltavilkulle Pitempään pois käytöstä olevat valot on osoitettava valkoisella ristillä, keltavilkulla tai ne on peitettävä

25 Liikennevalosuunnittelun ohjeita (1)
Liikenne- ja väylät Liikennevalot tiivistelmä, pääpaino yleissuunnittelussa LIVASU – liikennevalojen suunnittelu Tiehallinnon suunnitteluohje – esimerkiksi liittymän mitoitus, liikennevalolaitteet ja valojen toiminnan ja ajoituksen suunnittelu Ei ota riittävästi huomioon kaupunkiliikenteen erityisolosuhteita Peräisin vuodelta 1995, pieniä korjauksia vuonna 2005 2009 InfraRYL osa 2 – Liikennevalot Liikennevalojen urakoinnin työselitykset Määritelmiä liikennevalojen ohjauskojeista, opastimista, pylväistä yms laitteista

26 Liikennevalosuunnittelun ohjeita (2)
Vägar och gators utformning – Trafiksignaler ruotsalainen liikennevalojen suunnitteluohje Signalhandboken - Utformning och drift av signalanläggningar TFK rapport 1982:3 Stockholm vanhempi ruotsalainen suunnitteluohje – erinomaisen hyviä kuvia ja piirroksia Bussiliikenteen infrakortti 9-200X Suomen Paikallisliikenneliitto perusteet joukkoliikenteen liikennevaloetuuksista Släpp fram kollektivtrafiken kattava esitys joukkoliikenteen liikennevaloetuuksista Joukkoliikenteen valoetuuksien toteuttaminen SYVARI-ohjauksella erinomainen suomalainen ohjekirja joukkoliikenteen liikennevaloetuuksista


Lataa ppt "Liikennevalot - 4. LIIKENNEVALOJEN AJOITUKSEN PERIAATTEET"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google