Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Härmänmaan liikenneturvallisuus-suunnitelma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Härmänmaan liikenneturvallisuus-suunnitelma"— Esityksen transkriptio:

1 Härmänmaan liikenneturvallisuus-suunnitelma
Työn esittelytilaisuus

2 Ohjelma 17.11 klo 18 Tilaisuuden avaus
Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskatsaus ja -suunnitelman sisältö Liikenneturvallisuusongelmat Liikenneturvallisuuden parantaminen tavoitteet ja keinot liikennejärjestelyjen kehittäminen liikenneturvallisuustyön kehittäminen Jatkotoimenpiteet ja seuranta Miksi seudullinen kokonaisvaltainen suunnitelma? Härmänmaan henkilöliikennesuunnitelma, Lähtökohdat ja nykytilanne Tavoitteet Henkilö- ja joukkoliikenteen kehittäminen Keskustelua

3

4

5

6

7 Putoaminen

8

9 Mitä ihmiskeho kestää? Jalankulkija selviää yleensä jos auto ajaa 30 km/h:n nopeudella päälle Sivuttaistörmäyksessä kestämme n. 50 km/h:n nopeutta Kohtaamistörmäyksessä kestämme n km/h:n nopeutta

10

11

12 Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

13 Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet kunnissa 1995-2004 (Tilastokeskus)
Alueen liikenneturvallisuuden nykytilaa selvitettiin poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista kymmenen vuoden ajalta. Tässä on nyt onnettomuusmäärän kehitys kunnan asukaslukuun suhteutettuna - Valtakunnallinen trendi on ollut laskeva Myös Lapualla on selvästi laskeva trendi, vaikka korkealta on lähdettykin (3 onn/ 1000 as.) Muissa kunnissa trendi ei olekaan laskeva vaan jopa nouseva Pienissä kunnissa kuten Ala- ja Ylihärmässä vaihtelut ovat suuria Yleisesti ottaen tilanne on sillä tavalla huolestuttava, että ollaan valtakunnallisten arvojen yläpuolella.

14 Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet Härmänmaalla 1995-2004 (Tilastokeskus)
Härmänmaan kuntien keskiarvo ylittää valtakunnallisen keskiarvon Myös Etelä-Pohjanmaan tilanne koko maata huonompi Keskimäärin 1,5 – 2,0 onnettomuutta/1000 asukasta

15 Kuolleet ja loukkaantuneet kulkumuodoittain v
Kuolleet ja loukkaantuneet kulkumuodoittain v (lähde: Tilastokeskus) Tieliikenteessä onnettomuuksien seurauksena loukkaantuneet ja kuolleet henkilöt kulkumuodoittain Oikeammanpuoleisimpaan pylväsrivistöön verrattuna nähdään että… Henkilöautossa tapahtuu huomattavasti eniten onnettomuuksia sekä kuljettajana, että matkustajana eli Uhreista noin kaksi kolmesta Kevyen liikenteen uhreja on suhteellisesti vähemmän. Toisaalta asukaslukuun suhteutettuna keskimäärin 1,3-kertainen määrä henkilöitä koko maahan verrattuna KUNTAKOHTAISIA EROJA HAETTAESSA: Varsinkin Ylihärmässä kevyen liikenteen onnettomuuksien osuus on melkein puolet Kauhavalla henkilöautossa on tapahtunut paljon onnettomuuksia

16 Onnettomuusluokat Onnettomuudet on jaettu 12 onnettomuusluokkaan
Härmänmaalla yleisimpiä ovat olleet yksittäisonnettomuudet, joita on joka kolmannes onnettomuuksista. Toiseksi yleisin luokka on risteämisonnettomuudet. Kevyen liikenteen onnettomuudet ovat kohtalokkaimpia. Vähiten vaarallisia ovat olleet eläinonnettomuudet, jotka eivät selvästi ole ongelma tällä seudulla. Koko valtakunnan tilanteeseen nähden polkupyöräonnettomuuksia tapahtuu Härmänmaalla huomattavasti enemmän. Onnettomuusluokat poikkeavat kunnasta riippuen. Tarkempiin tapahtumapaikkoihin ei keretä tässä yhteydessä, mutta noin. Yleisesti kaksi kolmesta onnettomuudesta tapahtui yleisellä tiellä. Vt 19 ratkaiseva vaikutus Härmänmaan onnettomuuslukuihin, koska siellä etenkin liittymissä tapahtuu paljon onnettomuuksia.

17 Ikäjakauma Minkäikäiset ovat olleet osallisena onnettomuuksissa
Nuorilla on hyvin korkea riski joutua onnettomuuteen, kunnes ajokokemus karttuu Tähän vaikuttaa suuresti omien kykyjen yliarviointi ja riskinotto. Onneksi suurin osa onnettomuuksista on johtanut pelkästään aineellisiin vahinkoihin Iäkkäillä ihmisilllä loukkaantuminen yleisempää. Keho ei kestä kolarin/onnettomuuden aiheuttamaa fyysistä väkivaltaa. ***** Valtakunnallisesti on tutkittu, että kovavauhtisten onnettomuuksien kuljettajista lähes 70 % ei käyttänyt turvavyötä. Tieltä suistuminen yleistä (40%) koko maassa. 60 % perjantai-sunnuntai (kesälauantai) 40 % yöllä 50 % kesäliikenteessä

18 Onnettomuuksien kustannukset
Heva-onnettomuus € Omaisuusvahinko-onn € Kunnan osuus kustannuksista % Lapua: 10,7 M€/v, kunnan osuus n. 2 M€/v Kauhava: 6 M€/v, kunnan osuus n. 1 M€/v Alahärmä: 3 M€/v, kunnan osuus n. 0,6 M€/v Ylihärmä: 2,6 M€/v, kunnan osuus n. 0,5 M€/v Härmänmaan seudun onn.kustannukset yhteensä: 22,5 M€ vuodessa, josta kuntien osuus noin 4 M€/v Suorat rahalliset kustannukset: Työpanoksen menetys, sairaanhoitokulut, hallintokulut ym. On arvioitu, että

19 Liikenneongelmakysely kuntalaisille, kevät 2005
Onnettomuuksien lisäksi järjestettiin internetkysely, johon alueen asukkaat saivat nimetä vaaranpaikkoja. Vastauksia tuli runsaasti (350). Tässä on koottu vähän yhteen, millaisia ongelmia alueella koettiin.

20 Ongelmakohteet Härmänmaa
Tässä on esimerkki siitä, miten ongelmat sijoittuivat kartalle. Suuri osa ongelmista keskittyi koulujen läheisyyteen.

21 Nykytilanteen ongelmat
Paljon kevyen liikenteen onnettomuuksia (hevat), keskittyy taajamiin Yksittäisonnettomuudet suurin yksittäinen onnettomuusluokka Vähän hirvieläinonnettomuuksia (om.vah.) Ylinopeudet Teiden ja katujen kapeus, kevyen liikenteen väylien puute Koulujen läheisyydessä ongelmia Liikenneturvallisuustyö organisoimatta (Alahärmä, Kauhava, Ylihärmä)

22 Tavoitteet ja keinot (viestintä, valvonta, pelastus)
Tavoite: Turvallinen liikennekäyttäytyminen Onnettomuusuhrien korkeatasoinen auttaminen Keinot Liik.turv. sis. kaikkien hallintokuntien työhön ja kytkeminen esim. koulukuljetusten tilaustoimintaan Poliisin näkyvyyden lisääminen Poliisin, pelastustoimen ja terveyshuollon valmius ja palvelutaso pidetään korkealla

23 Tavoitteet ja keinot (tienpidossa ja yhdyskuntarakenteessa)
Tavoite: Turvallisuutta lisäävien liik. järjestelyjen toteuttaminen Koulumatkojen ja ympäristöjen turv.parantaminen Liik.turv.kytkeminen maankäytön suunitteluun Keinot Suunnitelman tmp:den toteuttaminen Kaikkien koulujen lähiympäristöjen turv.tarkistaminen Liik.turv.huomioonottaminen maankäytön suunnittelussa

24 Tavoitteet ja keinot (liikenneturvallisuustoiminnan uudistaminen ja kehittäminen)
Tavoite: Työn organisointi hallintokunnissa ja seudullisen toiminnan käynnistäminen Työn arvostuksen lisääminen toiminnassa ja päätöksenteossa Keinot Liikenneturvallisuusryhmät (kuntien ja seudullinen) kokoontuvat säännöllisesti Hallintokuntien toimintasuunnitelmat hyväksytään päätöksentekijöiden keskuudessa

25 Tavoite: Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen

26 Liikenneturvallisuustyön organisaatio

27 Liikennejärjestelyjen kehittämismahdollisuudet
Liikenteen rauhoittaminen Kevyen liikenteen järjestelyt Ajoneuvoliikenteen järjestelyt Esteettömyyden edistäminen Muut toimenpiteet (piha-, tori- ym järjestelyt) Liikenteen rauhoittamisella tarkoitetaan turhan ajoneuvoliikenteen vähentämistä siirtämällä liikenne korkealuokkaisemmille väylille ja parantamalla kevyen liikenteen olosuhteita sekä viihtyisyyttä. Yleisesti liikenteen rauhoittamistoimenpiteillä vähennetään nopeustasoa keskustassa ja asuinalueilla Kevyen liikenteen turvallisuutta voidaan parantaa monella tavoin erottamalla kevyt liikenne ajoneuvoliikenteestä parantamalla kadunylityksiä korottamalla suojateitä, rakentamalla keskisaarekkeita, alikulkuja koulujen pihojen jäsentely Ajoneuvoliikenteen järjestelyistä voidaan mainita esim. liittymien parantamiset. Tehokkaimpia liikenneturvallisuustoimenpiteitä ovat kalleimmasta päästä kierto- ja eritasoliittymät sekä nelihaaraliittymän porrastaminen kahdeksi kolmihaaraiseksi liittymäksi halvempia ovat mm. turvaliittymät Esteettömyyden edistämisellä pyritään helpottamaan ns. heikkojen tielläliikkujien asemaa eli lasten, vanhusten ja erilailla liikkumis- ja toimintaesteisten edellytyksiä selvitä liikenteessä. Monet liikenneturvallisuustoimenpiteet edistävät esteettömyyttä ja päinvastoin. Ehkä tärkein asia tässä on se, jos liikenneympäristö on turvallinen näille heikoille tielläliikkujille, on se myös turvallinen meille muille.

28 Esimerkkejä


Lataa ppt "Härmänmaan liikenneturvallisuus-suunnitelma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google