Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

4A Suoja-ajat Kulmakivi, jonka varassa kaikki lepää

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "4A Suoja-ajat Kulmakivi, jonka varassa kaikki lepää"— Esityksen transkriptio:

1 4A Suoja-ajat Kulmakivi, jonka varassa kaikki lepää
Kari Sane 1

2 Lainsäädäntö Liikenneministeriön asetus tieliikenteen liikennevaloista ja 2002 § 38:1 Valo-ohjaus on ajoitettava siten, että liikennevalon sen salliessa risteystä, tietä tai tienosaa ylittämään lähtenyt ajoneuvo tai jalankulkija voi turvallisesti ylittää risteyksen, tien tai tien osan Liikennevalojen suoja-ajat Periaatteita ja ajatuksia

3 Teoreettinen törmäyspiste
Suoja-ajan periaate Suoja-aika on kahdesta eriaikaisesta ajosuunnasta risteykseen tulevien autojen liikenneturvallisuuden vaatima aikaero törmäyspisteessä (oltava > 0) POISTUVAN AUTON AJOAIKA - SAAPUVAN AUTON AJOAIKA Teoreettinen törmäyspiste Millä nopeudella ajetaan? Miten pitkään ajetaan vasten keltaista valoa? Mikä on vaarallisin ja siten mitoittava tilanne? Liikennevalojen suoja-ajat Periaatteita ja ajatuksia

4 Poistuva ajoneuvo Poistuva auto käyttää hyödykseen koko keltaisen ajan
Keltainen aika on 3-5 sekuntia nopeusrajoituksen ja ajosuunnan mukaan Poistuvan auton pituus = 6 m Poistumisnopeus on 10 m/s tai pienempi Poistumisnopeus Poistumismatka 6 m Liikennevalojen suoja-ajat Periaatteita ja ajatuksia

5 Saapuva ajoneuvo Saapuva auto ajaa lentävällä lähdöllä risteykseen vihreän alussa Saapuvan auton nopeus on 80% nopeusrajoituksesta. On mahdollista käyttää nollasta kiihtyvää nopeutta, jos auto lähtee aina paikaltaan liikkeelle Saapumisnopeus Saapumismatka Liikennevalojen suoja-ajat Periaatteita ja ajatuksia

6 Jalankulkijat Suojatieltä poistuva jalankulkija kävelee nopeudella 1.2 m/s (vihreän loppu) tai 2.0 m/s (vilkkuvihreän loppu) Suojatielle astuvan jalankulkijan saapumisaika on nolla Saapuva auto Poistuva jalankulkija Poistuva auto Saapuva jalankulkija HUOM Pyöräilijän suoja-ajat käsitellään autojen suoja-aikojen yhteydessä Liikennevalojen suoja-ajat Periaatteita ja ajatuksia

7 Mitoitusnopeuden kehitys
LiVASU 1978 Liikenteen valo-ohjauksen suunnittelu (Pohjoismainen tieteknillinen liitto) Ajoneuvon poistumisnopeus = 30 km/h (8 m/s). Jos ajolinjat ovat selkeät ja näkymäolosuhteet hyvät, voidaan käyttää nopeutta 10 m/s (36 km/h) Kääntyvän auton nopeus 8 m/s ( jos R < m, niin nopeus on m/s) LIVASU 1995 Liikennevalot (Tiehallinto) Ajoneuvon poistumisnopeus = 36 km/h (10 m/s) Jyrkässä ylämäessä, 30 km/h nopeusrajoitusalueella tai kun ajolinjat eivät oleselkeät, nopeus = 8 m/s Kääntyvä auto 8 m/s (R > 12) ja 7 m/s (R < 12) Liikennevalojen suoja-ajat Periaatteita ja ajatuksia

8 Regler om vägmerken och trafik TSVFS 1989:59
Poistumisnopeus = 12 m/s (42 km/h) kun nopeusrajoitus on enintään 50 km/h Poistumisnopeus = 15 m/s (54 km/h) kun nopeusrajoitus on enintään 70 km/h Ajoneuvon pituus on 6 m Saapumisnopeus on sama kuin poistumisnopeus Liikennevalojen suoja-ajat Periaatteita ja ajatuksia

9 Suoja-ajat ovat samaa tasoa tai pitemmät kuin Suomessa
RiLSA Richtlinien fur.. Keltaisen käyttö: Suoraan ajava auto 3 s Kääntyvä auto 2 s Poistumisnopeus Suoraan 10 m/s Kääntyvä 7 m/s Poistuvan auton pituus on 6 m Saapumisnopeus 40 km/h Suoja-ajat ovat samaa tasoa tai pitemmät kuin Suomessa Liikennevalojen suoja-ajat Periaatteita ja ajatuksia

10 TRRL Road Note 13 Use of Traffic Signals in Developing Cities (1996)
Poistumis- ja saapumismatkan ero (m) Esimerkki: Poistumismatka = 40 m Saapumismatka = 10 m Intergreen = 8 s Tämä taitaa johtaa pitempiin suoja-aikoihin kuin Suomessa Liikennevalojen suoja-ajat Periaatteita ja ajatuksia

11 Entä jos… varaudutaan vasten punaista ajamiseen
Onko mahdollista, että kuljettaja ajaa kolme sekuntia vasten keltaista ja silti poistuu risteyksestä vain nopeudella 36 km/h ? Tulisiko varautua 1 sekunnin punaista vasten ajamiseen, mutta olettaa, että silloin nopeus on suurempi ? Miten tämä vaikuttaisi suoja-aikoihin? Liikennevalojen suoja-ajat Periaatteita ja ajatuksia

12 Varautuminen vasten punaista ajoon
Poistumisnopeus 36 km/h(10 m/s) Poistumisnopeus 45 km/h (12.5 m/s) 1s 50 m Jos oletetaan, että vasten punaista ajetaan sekunnin verran ja oletetaan silloin nopeudeksi m/s, suoja-ajat kasvavat 50 metrin poistumismatkaan asti. 14 m/s vastaavasti 35 m matkaan asti Liikennevalojen suoja-ajat Periaatteita ja ajatuksia

13 Pitäisikö 50 km/h alueella käyttää 4 sekunnin keltaista
Dilemma zone Liian lähellä ehtiäkseen pysäyttää ennen valoja Liian kaukana ehtiäkseen enää ajaa keltaisella risteykseen 90% ajaa läpi 5s 70 km/h 90% pysähtyy 5 s 3s 50 km/h Esimerkki Etäisyys 45 metriä Nopeus 50 km/h Reaktioaika 1 s > 3 m vasten punaista tai > hidastuvuus 3.1 m/s2 mutta jos nopeus 40 km/h > hidastuvuus 2.4 m/s2 3 s Pitäisikö 50 km/h alueella käyttää 4 sekunnin keltaista Liikennevalojen suoja-ajat Periaatteita ja ajatuksia

14 Dilemma zone Liian lähellä ehtiäkseen pysäyttää ennen valoja
70 Liian lähellä ehtiäkseen pysäyttää ennen valoja Liian kaukana ehtiäkseen enää ajaa keltaisella risteykseen Ongelma-alue 5,4 s HYVÄ KELIN PYSÄHTYMISMATKA (a=3,0) HUONON KELIN PYSÄHTYMISMATKA (a=1,5) 50 Lähestyvän auton nopeus (km/h) Valinta-alue 30 Keltaisen pituus 5 s Esimerkki Etäisyys 90 m Nopeus 60 km/h (16.7 m/s) Reaktioaika 1.5 s - 7 m vasten punaista valoa tai - hidastuvuus (a) 2,2 m/s2 25 50 75 100 125 Etäisyys pysäytysviivalta keltaisen valon syttyessä (m) Valinta-alueella oleva auto ehtii keltaisen valon syttyessä ajaa läpi TAI pysähtyä ennen valojen vaihtumista punaiseksi Ongelma-alueella oleva auto keltaisen syttyessä ei ehdi pysähtyä eikä ajaa läpi ennen valojen vaihtuessa Hyvä keli a= huono keli a=1.5 Liikennevalojen suoja-ajat Periaatteita ja ajatuksia

15 Ylimääräistä turvallisuutta... ajoneuvon saapumisnopeus
Onko mahdollista ajaa risteykseen lentävällä lähdöllä nopeudella 40 km/h ja tietää varmasti vasta 12 m ennen pysäytysviivaa, että valo on vaihtuu vihreäksi? Liikennevalojen suoja-ajat Periaatteita ja ajatuksia

16 Ehkä asiaa kannattaisi tutkia...
Liikennevalojen suoja-ajat Periaatteita ja ajatuksia

17 Suoja-aikalaskenta käytännössä
Poikkeavuudet (pituuskaltevuudet, koulut) Poistumis- ja saapumisnopeuksien määritys Nopeusrajoitukset (keltaisen pituus) Suoja-aikataulukko Risteyskuva 1:500 Poistumis- ja saapumismatkojen mittaustapa Suoja-aikojen laskenta Suoja-aikojen pyöristystapa Tarkista polkupyörät Muista vilkkuva vihreä Suoja-aikalaskennan sudenkuopat Liikennevalojen suoja-ajat Periaatteita ja ajatuksia

18 Suoja-aikalaskennan kaavat
Poistuva ajoneuvo – Saapuva ajoneuvo  SA = Keltainen + (DPOISTUVA / VPOISTUVA) - (DSAAPUVA / VSAAPUVA) = 3 s m / 10 m/s m / 11 m/s = 6 s Poistuva ajoneuvo – Saapuva jalankulkija SA = Keltainen + (DPOISTUVA / VPOISTUVA) s = 3 s m / 10 m/s s = 7 s Poistuva jalankulkija – Saapuva ajoneuvo SA = 0 s (DPOISTUVA / VPOISTUVA) - (DSAAPUVA / VSAAPUVA) = m / 1.2 m/s m / 11 m/s = 12 s Poistuva auto 40 m Saapuva jalankulkija Saapuva auto Poistuva jalankulkija 12 m 34 m 6 m Poistuva 11 m Saapuva Liikennevalojen suoja-ajat Periaatteita ja ajatuksia

19 Suoja-aikalaskenta Matkamittaus
Mittaa matka epäedullisimpaan törmäyspisteeseen …mutta kohtuus kaikessa kääntyvien suuntien suhteen Ovatko nuolivaiheen vasemmalle kääntyvät eriaikaisia C B A Poistumismatkan törmäyspiste Saapumismatkan törmäyspiste

20 Suoja-aikataulukko 4 4 (4) 4
Isokokoinen (rivit eivät mene sekaisin sekaisin) Suunnat vakionumeroinnilla 1=maalle 2=keskustaan 3=maalle vas jne Käytä numeroita ja suuntatunnuksia (nuolet ja viivat) Merkitse poistuva ja saapuva suunta (unohdat ne kuitenkin…) Solu osoittaa suoja-ajan keston vihreästa vihreään SA 1/7 = 4 sekuntia SA 7/1 = 12 sekuntia Muista ”fiktiiviset” suoja-ajat Saapuva suunta Poistuva suunta 4 12 4 (4) Ajosuunta 1 Suojatie 7 4 12

21 Suoja-aikalaskenta Esimerkki
2 5 Suoja-aika (5/2) = 3 s s - 1,0 s = > 6 Suoja-aika (2/5) = 3 s s - 2,4 s = > 4 ( -> 5 ) 7 1 Suoja-aika (7/1) = 16.5 s – 0 s = > 17 s Suoja-aika (1/7) = 3 s +1 s = 4 s Saapuva suunta Poistuva suunta 2 4 5 11+6 m 11 m 27 m 6 5 30+6 m 17 21 m 7 4 m 1

22 Suoja-aikalaskennan sudenkuopat
Kääntyvän ajoneuvon vihreä ei saa alkaa aikaisemmin kuin samansuuntainen suojatie Jos suojatiellä kiinteä vihreäksitulo, pidennä ajoneuvojen suoja-aikaa Jos suojatie tulee vihreäksi omasta pyynnöstä, käytä aloitusviivettä Vastakkaiset suunnat, joilla on vasemmalle kääntymismahdollisuus, aloitettava samaan aikaan Aloita suojatieosien vihreät yhtäaikaa (tai aallossa jos ajasta on pulaa) 7 5 (6) (2…4) TAI Saapuva suunta Poistuva suunta 5 4 4 6 Aloitusviiveet 7,8,9 / 5,6 = 2 s 5 7 Suoja-aikoja ei voi lyhentää Liikennevalojen suoja-ajat Periaatteita ja ajatuksia

23 Suoja-aikalaskennan tarkistus
Tarkista samanaikaisuudet Tyhjä ruutu = samanaikainen suuntapari Tarkista symmetria Samanlaiset suunnat = samanlaiset suoja-ajat Katso alkavat suunnat alkavatko oikeassa järjestyksessä Katso poistuvat suunnat poistuvatko oikeassa järjestyksessä 12 – – 5 - Tarkista kuvitellut suoja-ajat (suojatiet) Saapuva suunta Poistuva suunta 7 6 6 4 (7) 7 6 5 7 12 (7) 7 Suoja-aikoja ei voi lyhentää Liikennevalojen suoja-ajat Periaatteita ja ajatuksia

24  Suoja-aikatyypit Välittömästi lopettava suoja-aika
Ajoneuvo-opastinryhmät Vihreä päättyy heti pidennyksen lopussa – ei turhia löysiä vihreitä Optimaalisesti lopettava suoja-aika Jalankulkuopastinryhmät Vihreä jatkuu viime tippaan asti - jalankulku saa mahdollisimman pitkän vihreän Aloitusviive Viivyttää väistävän ajosuunna vihreän aloitusta Mahdollistaa erilaisen suoja-ajan silloin kun suojatie jää tulematta vihreäksi 7 4 5 aloitusviive 7 4 5 Liikennevalojen suoja-ajat Periaatteita ja ajatuksia


Lataa ppt "4A Suoja-ajat Kulmakivi, jonka varassa kaikki lepää"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google