Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

-kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "-kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista"— Esityksen transkriptio:

1 -kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista
Tekesin Turvallisuusohjelma Suomalaisen yhteiskunnan kriisivalmius -seminaari Turvallisuus- ja puolustusmessut Lahti 2008 Mikko Moisio, Ohjelman päällikkö

2 Sisältö Taustaa Turvallisuusohjelma Ratkaisujen kehittäminen
Mitä on turvallisuus? Tekesin näkökulma Turvallisuusohjelma Ohjelman tavoitteet Perusreunaehdot Ohjelman rakenne Osallistuminen Ratkaisujen kehittäminen Tulevaisuuden haasteet ja toimenpiteet

3 Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus
Rahoittaa tutkimus- ja kehitysprojekteja n M€/a Vuosittain asiakkaina n yritystä, yliopistoa ja tutkimuslaitosta Vuosittain käynnistyy n Tekes-rahoitteista projektia Noin puolet Tekesin rahoituksesta suuntautuu ohjelmiin Ohjelmia käynnissä 29 kpl, Tekes ja yritykset yhteensä 444 M€/a

4 Mitä Tekesin ohjelmat ovat ?
Kohdennettuja ja koordinoituja aktivointi-, rahoitus- ja asiantuntijapalvelujen kokonaisuuksia tärkeiksi analysoiduilla aihealueilla Ovat oikea-aikaisia ja kohdistuvat elinkeinoelämän kannalta tärkeille alueille Tärkein keino Tekesin sisältölinjausten toteuttamiseksi Monimuotoisia ja eri kokoisia Ohjelmia edeltää huolellinen valmistelu Alkavat ja päättyvät suunnitelman mukaisesti DM xxxxxx Copyright © Tekes

5 Tekes ja turvallisuus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden keinoin Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja vientiä ja siten luo työllisyyttä ja hyvinvointia Tekes vaikuttaa päämääriensä toteutumiseen pääasiassa välillisesti, asiakkaiden toiminnan kautta Miksi turvallisuus? Turvallisuus on tärkeä ja ajankohtainen aihe Turvallisuus on osa hyvinvointia Turvallisuusratkaisuihin liittyy liiketoimintaa

6 Tekesin turvallisuusohjelma
Tekes käynnisti 2007 ohjelman tukemaan turvallisuusalueen tutkimusta ja kehitystyötä Tekesin ohjelmassa kehitetään turvallisuuteen liittyviä liiketoiminnallisesti hyödynnettävissä olevia ratkaisuja joilla on kansainvälistä potentiaalia Ohjelma tarjoaa rahoitusta alan tutkimukseen ja yritysten kehitysprojekteihin Rahoitetaan sekä palvelu-, että teknisiä innovaatioita Ohjelman kesto Ohjelman budjetti 160 M€ josta Tekes 80M€

7 Mitä on turvallisuus? Turvallisuus käsitteenä laaja ja monimerkityksinen Arvolatautunut ja subjektiivinen merkitys Riskit ja uhkakuvat vaihtelevia Ongelmissa ja ratkaisuissa yhteistä Teknologian rooli turvallisuuden muodostuksessa “Teknologia yksin ei voi taata turvallisuutta, mutta turvallisuutta ei voida taata ilman teknologian tukea”

8 Luonnon-onnettomuudet
Terrorismi Rajaturvallisuus Luonnon-onnettomuudet Tietoverkkorikollisuus Metsäpalo -episodit Rikollisuus Ydinturvallisuus Teolliset onnettomuudet Uusien teknologioiden uhat Pandemiat Kuljetusten turvallisuus Safety and security are multidiscipline and multidimensional subjects which are of growing importance both worldwide and in our everyday life. They both are topics which touch us all. Every day brings forth risks and threats, global and local, experienced, perceived or even imagined. Our everyday life contains also risks which are completely invisible to us. World’s political, social and technological development over the last decade has created an environment where risks and vulnerabilities have changed compared to the earlier ones. Some of these threats have high visibility and at the same time some have low profile. These developments have brought new threats as well as completely new opportunities as new needs emerge. Most of the developments are common in all industrialised nations and some of the developments clearly are of global nature and require worldwide solutions, significant resources and international co-operation. This brings forth the need for international cooperation and the wide business potential. We must not think only from national perspective in order to be successful. Työturvallisuus Tuoteturvallisuus Biologiset uhat Onnettomuudet Liiketoiminnan turvallisuus

9 Hyödyntäjät, loppukäyttäjät
Tutkimuslaitokset Hyödyntäjät, loppukäyttäjät Ratkaisunkehittäjät Julkiset toimijat It is clear that the solutions are not just knowledge or research. In order to solve most of the problems we must also provide more than just technological innovations, we need co-operation with public bodies and developers, end-users, citizens and many other stakeholders. We also need to be aware of the potential risks of the new developed solutions. We need to consider misuse, privacy and ethical questions, -as we need with every new technology, to prevent developing something which could decrease our security or safety.

10 Hyödyntäjät, loppukäyttäjät
Tutkimuslaitokset Hyödyntäjät, loppukäyttäjät Ratkaisunkehittäjät Julkiset toimijat It is clear that the solutions are not just knowledge or research. In order to solve most of the problems we must also provide more than just technological innovations, we need co-operation with public bodies and developers, end-users, citizens and many other stakeholders. We also need to be aware of the potential risks of the new developed solutions. We need to consider misuse, privacy and ethical questions, -as we need with every new technology, to prevent developing something which could decrease our security or safety.

11 Ohjelman tavoitteet Ohjelman visio:
Suomalaiset turvallisuusteknologia-alan yritykset yhdessä alueen tutkimustahojen ja julkisten toimijoiden kanssa muodostavat vahvoja poikkiteknologisia klustereita joka tuottavat korkealuokkaisia ja innovatiivisia tuotteita, tutkimus- ja kehitystyötä sekä palveluita kansainvälisille turvallisuusalan markkinoille. Ohjelman missio: Ohjelma kokoaa, yhdistää ja luo puitteet vahvan verkottuneen yhteistyön syntymiselle yritysten, tutkimustahojen ja julkisten toimijoiden välille, luo kotimaisille verkostoille vahvan kytkennän alueen kansainväliseen tutkimustyöhön

12 Turvallisuus-ohjelma Peruslähtökohdat
Sovelluslähtöisyys Tutkimuksen on oltava hyödynnettävissä liiketaloudellisesti Kansainvälisyys Sekä tutkimushankkeilla että yrityshankkeilla on oltava kansainvälinen ulottuvuus (markkinat tai tutkimusyhteistyö) Poikkiteknologisuus Sisältää turvallisuusaiheen laajasti, monikäyttö (dual-use) -teknologiat, kokonaisjärjestelmäkehitys Verkottuminen Tutkimustoimijoiden, julkisten toimijoiden ja yritysten yhteistyö Painopistealueet Vuosittain tarkistetavat tunnistetuista tarve-osaamisaihioista johdetut tutkimuksen painopistevalinnat !

13 Ohjelman toiminta 2007-2008 Rahoitetut tutkimuslaitosten hankkeet
Yht. 6,0 M€, 22 kpl Rahoitetut yritysprojektit (Tekes) Yht. 7,8 M€, 26 kpl Ohjelman projekteista tarkemmat tiedot Ohjelman vuosiseminaarissa ( Messukeskus) ja verkkosivuilla Tutkimushaku 2009, (Tekes 8 M€) Aiehaku jossa hyödyntäjien arviointi

14 Ohjelma palvelee turvallisuusalan toimijoita
Projektirahoituksen lisäksi mm: Markkina- ym. selvitykset Keskeisen, liiketoimintaan vaikuttavan lainsäädännön ja standardien seurantaa Seminaarit: tulosten & tiedon levitys, verkottuminen Workshopit: yhteisten kysymysten ratkominen Kansainvälinen verkottuminen, työvierailut keskeisiin kohteisiin Pk-yritysten sparraus/valmennus Tutkimusteemojen tunnistaminen yhteistyössä elinkeinoelämän ja viranomaisten kanssa EU:n 7. puiteohjelmaan osallistuminen

15 Tulevaisuuden ratkaisut
Kehitettävien uusien turvallisuusratkaisuiden pitää: Olla aidosti hyödynnettävissä Perustua laajalle yhteistyölle eri toimijoiden kesken Perustua eettisesti kestävälle pohjalle Ottaa huomioon hyödyntäjien/loppukäyttäjien mielipiteet Varautua nopeisiin mutta harkittuihin muutoksiin Hyödyntää ja tuottaa mahdollisuuksien mukaan kaupallisia ja kansainvälisiä ratkaisuja

16 Ratkaisuja esim. : Toimitusketjujen turvallisuus
Tuotteiden ja tiedon aitouden varmistaminen Toimitusvarmuuden, jatkuvuuden turvaaminen Monikansallisten, hajautuneiden organisaatioiden turvallisuus Tietoturva, tietotekninen turvallisuus IPR:n turvaaminen Henkilötunnistus, biometriikka Valvonta vs. yksityisyyden suoja Erilaisten kompleksisten järjestelmien turvallisuus Uhkakuvien ennakointi- ja analysointimenetelmät Tilannekuvajärjestelmät, kriisinhallintatyökalut CBRNE siviilisovellukset Turvallisuuden mittarit, myös taloudellinen arvo

17 KIITOS! www.tekes.fi/turva Ohjelman vuosiseminaari 24.11. Messukeskus
Ohjelman päällikkö: Mikko Moisio, Tekes


Lataa ppt "-kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google