Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tekesin ohjelmat TKI toiminnan teemapäivä , KyAMK / JLi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tekesin ohjelmat TKI toiminnan teemapäivä , KyAMK / JLi"— Esityksen transkriptio:

1 Tekesin ohjelmat TKI toiminnan teemapäivä 26.1.2011, KyAMK / JLi
DM 28470

2 Sisältö Tekesin ohjelmien yleisesittely
Sisältölinjausten mukaiset ohjelmat 2011 Tekes – KyAMK yhteistyömahdollisuuksia DM 28470

3 Mitä Tekesin ohjelmat ovat?
Tekesin ohjelmat ovat rahoitus- ja asiantuntijapalveluiden kokonaisuuksia Suunnattu Suomen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeimpiin kohteisiin Tekes rahoittaa määritellyille aihealueille kohdistuvia tutkimus- ja kehitysprojekteja ja tarjoaa ohjelman tavoitteita tukevia ohjelmapalveluita Ohjelmien kautta kanavoituu noin puolet Tekesin myöntämästä rahoituksesta DM 28470

4 Mistä Tekesin ohjelmat tulevat?
Ideat uusista ohjelmista perustuvat Tekesin asiakkaiden aloitteisiin ja Tekesin strategian sisältölinjauksiin. Sisältölinjaukset on tehty vuorovaikutuksessa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kanssa Tekes valmistelee ohjelmia avoimissa valmisteluseminaareissa ja yhteistyössä elinkeinoelämän järjestöjen ja liittojen, yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten sekä julkishallinnon toimijoiden kanssa Ohjelmien käynnistämisestä päättää Tekesin hallitus. Ohjelmavalmistelu ei välttämättä johda ohjelman käynnistymiseen. DM 28470

5 Ohjelmat ovat Tekesin valintoja tutkimus- ja kehitysrahoituksen vaikuttavimmiksi kohteiksi
57 % 43 % Vuonna 2009 Tekesin myöntämästä rahoituksesta kanavoitui 43 prosenttia Tekesin ohjelmien kautta. Loppuosuus Tekesin rahoituksesta myönnetään projekteille, jotka eivät kuulu ohjelmiin. Näiden projektien aihealueita ei pääsääntöisesti ole rajattu. DM 28470

6 Tekesin ohjelmien tunnuslukuja vuodelta 2009
Ohjelmia oli käynnissä v kpl ja nyt v kpl Yritykset osallistuivat v.2009 noin 3 800:aan ja tutkimusorganisaatiot noin 1 500:aan ohjelman projektiin Tekesin, yritysten ja tutkimuslaitosten panostus ohjelmiin oli 513 miljoonaa euroa Tekes rahoittaa ohjelman koordinoinnin ja noin puolet ohjelman tutkimus- ja kehitysprojektien kustannuksista Ohjelmiin kuuluneista yritysprojekteista yli kaksi kolmasosaa oli pk-yritysten projekteja Ohjelmiin kuuluneista suuryritysten projekteista 81 prosentissa oli ostettuja palveluja tai alihankintaa pk-yrityksiltä DM 28470

7 Yhteispeliä strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) kanssa
Tekesin ohjelmat antavat tilaa kasvavalle keskittymätoiminnalle Tavoitteena on muodostaa keskittymien tutkimusohjelmista ja hankkeista sekä Tekesin ohjelmista ja muista toimenpiteistä koordinoitu kokonaisuus Tekesin ohjelmien lukumäärä pienenee ja ne kohdistuvat aiheisiin, jotka jäävät keskittymien ulkopuolelle Tekesin ohjelmat painottuvat pk-yritysten tarpeisiin DM 28470

8 Mitä Tekesin ohjelmat tarjoavat yrityksille ja tutkimusorganisaatioille?
Ohjelmaan osallistujat saavat suuremman hyödyn kuin vain yksittäisen projektin rahoituksen. Tekesin ohjelmat tarjoavat rahoitusta ohjelman tavoitteiden mukaisille tutkimus- ja kehitysprojekteille ohjelmapalveluita, joilla edistetään ohjelmaan osallistujien verkottumista kansainvälistymistä liiketoimintaosaamisen kehittymistä tutkimustulosten siirtoa pk-yrityksiin yhteisön, jossa myös kilpailijat voivat kohdata toisensa kumppaneina mahdollisuuksia saada julkisuutta ohjelmassa toteutettujen projektien tuloksille DM 28470

9 Mitä Tekesin ohjelmien tarjoamat palvelut ovat käytännössä?
Ohjelmapalvelut on suunniteltu kunkin ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Tarjottavia ohjelmapalveluja ovat mm. ajankohtaisen tiedon välittämiseen ja verkottumiseen tarkoitetut seminaarit ja workshopit vertailutietoa ja kontakteja tarjoavat tutustumismatkat ulkomaille liiketoimintaosaamisen tai viestintätaitojen kehittämiseen tarkoitetut koulutusohjelmat projektien tulosten julkistamista helpottavat kanavat, kuten ohjelman www-sivut ja Tekesin julkaisut DM 28470

10 Miten mukaan Tekesin ohjelmiin?
Yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat liittyä ohjelmiin hakemalla rahoitusta ohjelman tavoitteiden mukaisille tutkimus- ja kehitysprojekteille Yritykset voivat hakea rahoitusta jatkuvasti Yliopistojen, korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haku järjestetään yleensä kerran vuodessa. Hakuajoista ilmoitetaan ohjelmien omilla sekä Tekesin www-sivuilla Tekes rahoittaa ohjelmiin kuuluvia projekteja normaalien rahoituskriteeriensä ja -prosessiensa mukaisesti. Useissa ohjelmissa on kuitenkin myös erityiskriteerejä. DM 28470

11 Ohjelmien kohdistuminen Tekesin strategian sisältölinjausten teemojen mukaisesti
DM 28470

12 Hyvinvointi ja terveys
Biotekniikasta tuotantoon – SymBio, Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä, Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista – Sapuska Kilpailuetua uusista toimintatavoista – Pharma, Turvallisuus, Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen – Liito, Vapaa-ajan palvelut, DM 28470

13 Kaikkien tietämysyhteiskunta
Konvergoituvat verkot – GIGA, Turvallisuus, Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen – Liito, DM 28470

14 Niukkaresurssiset ratkaisut
Biotekniikasta tuotantoon – SymBio, Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista – Sapuska Kestävä yhdyskunta, Toiminnalliset materiaalit, Tuotantokonseptit, Uudet biomassatuotteet – BioRefine, Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen – Liito, Vene, Vesi, DM 28470

15 Palveluliiketoiminta ja -innovaatiot
Asiakastoimialaratkaisut ohjelmistoliiketoiminnassa – Verso, Digitaalinen tuoteprosessi, Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille – Serve, Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista – Sapuska Kestävä yhdyskunta, Kilpailuetua uusista toimintatavoista – Pharma, Tila, Tuotantokonseptit, Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen – Liito, Vapaa-ajan palvelut, DM 28470

16 Puhdas energia Kestävä yhdyskunta, 2007-2012 Polttokennot, 2007-2013
Uudet biomassatuotteet – BioRefine, Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen – Liito, Uusiutuva energia – kasvua kansainvälistymisestä – Groove, DM 28470

17 Rakennettu ympäristö Kestävä yhdyskunta, 2007-2012
Polttokennot, Rakennettu ympäristö, Sulautettu tietotekniikka – Ubicom, Tila, Turvallisuus, Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen – Liito, Vesi, DM 28470

18 Vuorovaikutteinen viestintä
Asiakastoimialaratkaisut ohjelmistoliiketoiminnassa – Verso, Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen – Liito, DM 28470

19 Älykkäät järjestelmät ja ympäristöt
Asiakastoimialaratkaisut ohjelmistoliiketoiminnassa – Verso, Digitaalinen tuoteprosessi, FinNano, Konvergoituvat verkot – GIGA, Sulautettu tietotekniikka – Ubicom, Toiminnalliset materiaalit, Tuotantokonseptit, Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen – Liito, Vene, DM 28470

20 Ohjelmat, jotka eivät kohdistu sisältölinjausten teemoihin
Tutkimuksesta liiketoimintaa – TULI, Ohjelma auttaa teknologiansiirron ja tutkimustulosten kaupallistamisosaamisen kasvattamista yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa Työelämän kehittämisohjelma Tykes DM 28470

21 Vuoden 2010 alussa valmisteilla olevat Tekesin ohjelmat
Langaton tietoliikenne murroksessa=> Trial – Kognitiivisen radion ja verkon kokeiluympäristö Oppimisympäristöt Ilmastotalous => Tie kestävään talouteen    Uudistuva innovaatiotoiminta 2011 käynnistynyt: EVE – Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät DM 28470

22 Tekes – KyAMK yhteistyömahdollisuuksia
Ohjelmat Vapaa tutkimushaku / temaattinen projektirahoitus EAKR aluestrategian mukaisiin hankkeisiin DM 28470

23 Rahoitustasot Tutkimusprojektin luonne Laajat kansainväliset projektit
Muut projektit Ulkopuolisten hyödyntäjien rahoitus projektille Strateginen tutkimus 70 % 60 %  0 % Soveltava tutkimus  10 % Tutkimustulosten kaupallistamisen valmistelu ei vaadita Innovaatioläheinen julkinen tutkimus  25 % + muu panostus Kansainvälisen tutkimusprojektin valmistelu (max euroa) Tieteen suurhankkeiden ja avaruuslaitteiden toimitushankkeissa Tekesin rahoitusosuus voi olla 100%. Euroopan aluekehitysrahoitus voi olla 90– 95% (valtion laitoksille 90–100 %). DM

24 Strateginen tutkimus Strategisessa tutkimuksessa
työ on perustutkimuksen luonteista ilmiöiden tai niiden ja potentiaalisten sovellusten välisen yhteyden ymmärtämiseen tähtäävää tutkimusta projekteissa syntyy osaamista ja tuloksia, jotka huomattavan jatkokehityksen jälkeen voivat tarjota yrityksille kilpailuetua kaupalliseen hyödynnettävyyteen liittyy suuria epävarmuuksia yleensä tiedetään toimialat, joita projekti voi onnistuessaan hyödyttää ja voidaan nimetä tulosten mahdollisia hyödyntäjäyrityksiä DM

25 Soveltava tutkimus Soveltavassa tutkimuksessa
sovelletaan uusinta tutkimustietoa elinkeinoelämän yleisten tutkimusongelmien ratkaisemiseen projekteissa syntyy osaamista ja tuloksia, jotka ovat välittömästi hyödynnettävissä yritysten omien tutkimus- ja kehitysprojektien lähtökohtana tutkimuksen kaupalliseen hyödynnettävyyteen liittyy epävarmuuksia mahdolliset hyödyntäjä- yritykset voidaan tunnistaa ennakkoon DM

26 K-S ELY-keskus/ Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta yksikkö
Alho Anne, asiantuntija Kv-liiketoiminta ja -neuvonta, Venäjä, EU, SVKK:n palvelut Federley Sari, Palvelut ja hyvinvointi, Venäjä, Tekesin palvelut Julku Jorma, Tietoliikenne ja elektroniikka, Tekesin palvelut Koskela Kari, Teollisuuden automaatiojärjestelmät, prosessiteollisuus,Tekesin palvelut Kuokkanen Kari, asiantuntija Metalli- ja kappaletavaratuotanto, Tekesin palvelut Linden Juha, yksikön päällikkö Energia- ja ympäristöteknologiat, Tekesin palvelut Ryynänen Kari, Ohjelmistot ja digitaalinen media, Tekesin palvelut, Verso-ohjelma Ylä-Jussila Yrjö, keksintöasiamies Patentti- ja keksintöasiat


Lataa ppt "Tekesin ohjelmat TKI toiminnan teemapäivä , KyAMK / JLi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google