Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Biolaakson tarkastelua johtamisnäkökulmasta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Biolaakson tarkastelua johtamisnäkökulmasta"— Esityksen transkriptio:

1 Biolaakson tarkastelua johtamisnäkökulmasta
Tutkimusjohtaja Mikko Luoma Vaasan yliopisto

2 Kilpailuedun eri tasot
ELINKEINOELÄMÄ Vaurauden ja hyvinvoinnin lisääminen Edellytyksenä kehittynyt infrastruktuuri, toimiva koulutusjärjestelmä, sujuva yhteiskunnallinen päätöksenteko, tunnustettu kansainvälinen asema ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ALUE/KLUSTERI Elinvoimaisen alueellisen ekosysteemin aikaansaaminen Edellytyksenä monipuolisen toimijaverkoston kehittyminen, vilkas yhteistyö eri toimijoiden kesken, uusien innovaatioiden syntyminen, ulkoisen mielenkiinnon ja osaamis- ja pääomavirtojen suuntautuminen alueelle YRITYS/TYÖPAIKKA Menestyminen kilpailussa, jatkuva tuottavuuskehitys Edellytyksenä toimintaympäristön muutosten tunnistaminen, kyky luoda ja toimeenpanna merkityksellisiä tulevaisuuden tahtotiloja YKSILÖ Hyvinvointi työelämässä Edellytyksenä omien voimavarojen tunteminen ja kyky oppia uutta Kilpailuedun eri tasot

3 Voiko Biolaakso kehittyä tällaiseksi?
ALUE/KLUSTERI Elinvoimaisen alueellisen ekosysteemin aikaansaaminen Edellytyksenä monipuolisen toimijaverkoston kehittyminen, vilkas yhteistyö eri toimijoiden kesken, uusien innovaatioiden syntyminen, ulkoisen mielenkiinnon ja osaamis- ja pääomavirtojen suuntautuminen alueelle Voiko Biolaakso kehittyä tällaiseksi?

4 Menestyville alueellisille keskittymille tyypillistä
Pitkä kehityshistoria (mutta ei yhteistä kehityspolkua) Yrittäjyys, intohimo Koulutus ja tutkimus Yhteiskunnan osallistuminen Uusien liiketoimintamuotojen syntyminen Erilaisten toimijoiden läsnäolo, muitakin kuin alueen ”ydinosaamiseen” liittyviä toimijoita Ulkopuolisten mielenkiinto, halu päästä osaksi Rikas alueellinen identiteetti Johtajuus ei tunnistettavissa perinteisistä näkökulmista (vallankäyttö, kontrolli, hierarkia) Kompleksisuusjohtaminen

5 Kompleksisuusjohtamisen periaatteet
Kytköksellisyys (connectivity) – systeemin (klusterin tms.) kaikki osat ovat yhteydessä ja vaikuttavat toisiinsa Yhteiskehittyminen (co-evolution) – symbioottiset suhteet voittavat kilpailevat suhteet Vahvistuvat syklit (reinforcing cycles) – systeemi on täynnä ilmiöitä, jotka vahvistavat toisiansa Epälineaarisuus (non-linearity) – kaikkiin kehityksiin sisältyy yllätyksen mahdollisuus; ei ole olemassa samanlaisia kehityksiä Itseorganisoituminen (self-organization) – ilmiöillä on taipumus itse löytää tehokkain toimintamalli annettujen reunaehtojen puitteissa

6 Pohdittavaa Biolaaksolle johtamisnäkökulmasta
Missä ovat muut (nykyiset tai mahdolliset) biolaaksot? Miksi ne voivat menestyä? Mikä on riittävän ohjaava (ja samalla riittävän salliva) visio Biolaaksolle ja sen toimijoille? Millainen arvoperusta yhdistää Biolaakson toimijoita? Mikä voisi olla bioalan ulkopuolinen tekijä, joka tuo kilpailuetua Biolaakson toimijoille: Logistiikka, tietojärjestelmät, työhyvinvointi… Millaiset käytännöt voisivat edistää uuden liiketoiminnan syntymistä Biolaaksossa? Mistä tekijöistä Biolaakson huomionarvo ja brändi rakentuvat? Millaisilla mittareilla Biolaakson kehittymistä tulee mitata? Johtamistutkimus (kauppatieteet) on käyttökelpoinen väline ratkaisujen löytämisessä näihin kysymyksiin!


Lataa ppt "Biolaakson tarkastelua johtamisnäkökulmasta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google